Mange får stadig ikke hjælp mod misbrug

I denne weekend er det 125 år siden, Blå Kors blev stiftet i Danmark.

Selv om organisationen i princippet ønsker at være overflødig, skal jubilæet markeres og bruges til at sætte fokus på, at mange stadig ikke får hjælp mod misbrug.

Social nød i 1895

Blå Kors Danmark blev stiftet i 1895 som en reaktion på den store sociale nød, som ramte mange danske familier på grund af alkoholmisbrug.

Behovet var enormt, og Blå Kors voksede voldsomt i størrelse i de første 20-30 år. Motivationen var at hjælpe både mennesker med misbrug og deres familier. Her var afholdenhed målet, sagen og til dels også midlet.

– En tredjedel af børnene fra misbrugshjem vil selv udvikle misbrug, påpeger Blå Kors’ generalsekretær Christian Bjerre.

Udsatte familier i 2020

I dag er Blå Kors en social hjælpeorganisation, der hjælper socialt udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

”Arbejdsområderne og metoderne har ændret sig en del igennem tiden, men Blå Kors’ hjerteblod har altid været at hjælpe socialt udsatte mennesker i Danmark – og det er det stadigvæk,” siger generalsekretær i Blå Kors Danmark Christian Bjerre og fortsætter:

”Alkoholmisbrug er stadig en væsentlig årsag til problemer i vores samfund. Derfor kæmper vi i Blå Kors for, at der afsættes mange flere ressourcer til at forebygge og til at hjælpe mennesker med misbrug, og deres familier.”

122.000 udsatte børn

I Danmark vokser 122.000 børn op en familie, hvor mor eller far har et alkoholproblem. Det svarer til en til to børn i hver skoleklasse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nogle af disse børn får hjælp hos Blå Kors, som åbnede det første ”Barnets Blå Hus” i 2013. Her finder man et gratis behandlingstilbud til børn fra familier med alkohol- og stofmisbrug.

Samtidig tilbydes forældrene støtte og sparring.

I dag – syv år efter – er det sjette Blå Hus på vej i Slagelse for at kunne hjælpe flere børn og unge i Region Sjælland:


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Der er alt for mange børn i Danmark, som vokser op i en familie med misbrug. De føler ofte skam og skyld, og mange oplever ensomhed og generelt dårlig trivsel. Det er vigtigt, at vi griber ind og hjælper dem tidligt i forløbet,” siger Christian Bjerre. Han peger på vigtigheden af forebyggelse:

“Statistikken viser, at en tredjedel af de børn, der vokser op i hjem med misbrug, selv udvikler et misbrug som voksne. Det er derfor, vi fortsætter med at øge indsatsen over for børn og unge.”

Amanda Kristiansen er en af de unge, som har fået hjælp af Blå Kors’ terapitilbud TUBA til at bearbejde oplevelserne efter at være vokset op med en mor, der havde et alkoholmisbrug.

Amandas historie

For nogle børn ender forældrenes alkoholmisbrug med, at de bliver anbragt uden for hjemmet. Det sker fem gange hyppigere end for andre børn, viser tal fra Sundhedsstyrelsen i 2016.

Det oplevede Amanda Kristiansen, der som helt lille blev anbragt uden for hjemmet, fordi hendes mor drak for meget og ikke kunne tage vare på hende. Hun fik hjælp i TUBA, som er Blå Kors’ tilbud om terapi til unge mellem 18 og 35 år, og er i dag forkvinde for foreningen TUBA Ungdom.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Som barn voksede jeg op under omstændigheder, der var ude af min kontrol. De oplevelser og den skade, min opvækst havde forvoldt mig, ødelagde store dele af min ungdom og mit tidlige voksenliv.

Da jeg, første gang som 23-årig, blev akut godkendt til et forløb i TUBA, var mit liv et stort kaos. Min psyke var ødelagt, min krop var i konstant beredskab, og jeg anede ikke, hvordan jeg skulle navigere i sociale relationer.

Gennem TUBA har jeg fået styrken, selvkærligheden og den heling, jeg aldrig havde troet var mulig,” fortæller Amanda Kristiansen.

Amanda er derfor glad for, at der kommer flere tilbud til børn og unge fra misbrugsfamilier.
“Blå Kors har med initiativer som Barnets Blå Hus og TUBA formået at dække et omfattende og ekstremt akut behov for at hjælpe både børn, unge og voksne, der lever eller har levet deres liv under voldsomt traumatiserende omstændigheder.

Den hjælp sikrer, at børn får mulighed for at kende forskel på, hvad der er normalt og dysfunktionelt ved, at de får redskaber til at sætte grænser og udvikle selvkærlighed. De får ressourcerne til at mestre livet og tage andre valg end deres forældre.”

Blå Kors 1895-2020

Blå Kors Danmark blev stiftet i 1895 af biblioteksassistent Hans Ostenfeld Lange og kan i år fejre 125 års jubilæum.

Oprindeligt var Blå Kors en afholdsforening, som hjalp mennesker, der var i nød på grund af alkohol. I dag er Blå Kors en social hjælpeorganisation, der hjælper socialt udsatte børn, unge og voksne i Danmark.

Arbejdet i dag

Arbejdet består af mange forskellige grene:
• 33 afdelinger med terapi for unge (TUBA)
• 17 familienetværk i lokale partnerskaber
• 15 bo- og behandlingstilbud
• 11 væresteder
• 6-10 sommerlejre og to julelejre
• 5 børnestøttecentre (snart 6)
• 3 socialøkonomiske virksomheder
• 3 partnerskaber om Kirkernes Sociale Arbejde
• 1 telefonrådgivning
• 1 alkoholrådgivningscenter

Derudover driver Blå Kors 53 genbrugsbutikker inkl. webbutik, hvor overskuddet går til det sociale hjælpearbejde.

Blå Kors har 540 medarbejdere, 3.500 frivillige og 1.550 medlemmer.

Børn af forældre med et alkoholmisbrug:

• Har dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord
• Har otte gange så stor risiko for at opleve vold i hjemmet
• Har dobbelt så stor dødelighed ved 27-års alderen i forhold til andre børn
• Har 2½ gange større risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling
• 10 % af dem får en psykiatrisk diagnose mod 5 % blandt andre børn
• De bliver fem gange hyppigere fjernet fra forældrene end andre børn
• Ca. en tredjedel udvikler selv et misbrug som voksen.

44 % af de børn, som bliver anbragt uden for hjemmet, har et rusmiddelproblem som en del af grundlaget for en anbringelse.