Forældres valg af kirke afhænger af børneprogram

Næsten 60% af de kirkeligt aktive forældre i USA vælger primært kirke ud fra hvilke tilbud, der er til børn og unge.

Det viser en ny undersøgelse fra analysevirksomheden Barna Group, som præsenteres under titlen ”Guiding Children to Discover the Bible, Navigate Technology & Follow Jesus”.

Det handler altså ikke bare om at underholde børnene, mens de voksne er i kirke. Derimod har undersøgelsen haft fokus på betydningen af, at børnene både skal opdage Bibelen, lære at navigere teknologisk og følge Jesus.

Nøglen til børnefamilier

For 6 ud af 10 kristne familier er en kirkes børneprogram det vigtigste, viser undersøgelsen.

– Børnene vejer tungt, når det gælder familiens valg af kirke, konkluderer Barna. ”Det antydes, at hvis kirkerne vil tiltrække og holde på de stærke kristne familier, må børneprogrammerne være en afgørende del af det samlede kirkelige familietilbud”.

Undersøgelsen

Rapporten er baseret på svar fra 508 kristne forældre, som går i kirke mindst en gang om måneden. Samtidig skulle de erklære sig helt enige i fire udsagn om den kristne tro:

– At Bibelen er Guds inspirerede ord og indeholder sandheden om verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– At Jesus Kristus blev korsfæstet og oprejst fra de døde for at besejre synd og død.

– At de selv personligt har overgivet sig til Jesus Kristus og at det stadig er vigtigt for dem i dag, samt at

– De ønsker, at deres børn må få del i den samme tro.
Er børneprogrammerne den primære grund til valg af kirke, spørges forældrene i undersøgelsen. Hertil svarer 22 % klart ja, mens 36% er delvis enige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Par versus alene-forældre

Samtidig fandt undersøgelsen en forskel mellem praksis hos de troende kristne afhængig af om de var enlige eller to forældre i hjemmet.

Mens 64% af de aktive kristne par går i kirke hver uge, vil kun 51% af singel-forældrene gøre det samme.

”For nogle vil hele ugens arbejdspres og forældreansvaret hos en aleneforælder betyde mindre tid og energi, selv når det gælder en familieaktivitet, som er meget vigtig for dem som fx. at gå i kirke.

For andre handler det måske om et logistisk problem i forbindelse med hvem af forældrenen, der har børnene i weekenderne.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Aktiviteter uden for kirken

Barna-undersøgelsen konkluderer også, at de børn, som er mest aktive i kirken også har tendens til at tage troen med udenfor murene.

Disse børn vil ofte bruge Bibelen uden for kirkens regi og deltage i andre aktiviteter end søndagsgudstjenesten. Samtidig vil de typisk bede sammen i familierne, og der er dobbelt så stor chance for, at disse børn og unge vil tage del i evangeliserende fremstød og frivilligt arbejde.

Rapporten blev lanceret den 30. januar og er baseret på undersøgelser foretaget i perioden 17. september til 18. oktober 2019. Hele undersøgelse med titlen “Guiding Children to Discover the Bible, Navigate Technology & Follow Jesus” fylder 80 sider.