Kommentarer til sidste uge

Jens Peter Lauge Giversen
Daddellunden 1, 1 tv
6705 Esbjerg Ø

Fastelavn har i nutiden ikke meget at gøre med faste. Måske tværtimod. Men d. 23. ds. er der s. 12 en brandaktuel artikel om faste. At faste er gavnlig og godt for helbredet. Uanset om det er periodiske faster eller en fast ugentlig fastedag. – Når der én eller flere dage ikke tilføres mad til organismen, begynder organismen at søge efter overskydende, deponeret mad i kroppens forskellige depoter.

I nogle af disse depoter er der affaldsstoffer/giftstoffer. Disse affaldstoffer bliver så destruerede. Én af fastens største sundhedsfordele. – En anden stor fordel er, når depoternes oplagrede næringstoffer erstatter nytilført mad. En god modgift mod fedme og overvægt.

S. 20 har J. M. Jørgensen et indlæg om: ”Den åndelige virkelighed bag Islam”. Et meget interessant indlæg. Der nævnes Allah, muslimernes Gud. For ikke at misforstå dette navn, er det vigtigt at kende lidt til Mellemøstens to hovedsprog, arabisk og hebraisk, som er noget anderledes end andre sprog.

Ental og flertal i såvel navne som andre ord. Samt sproglige ordspil med forskellige vinkler og niveauer. – Allah, Guds navn på arabisk, er ental, fordi Gud er én. På hebraisk er navnet i flertal: Elohim. (fælles flertalsendelse: -im), som er Skaberens navn.

Flertal – Treenigheden. Vi møder det i 1. Mos. 1:26: ”Lad OS gøre mennesker i VORT billede, så de ligner OS.” Mennesket blev skabt som en treenighed: legeme, sjæl og ånd.