Forsagelsen svarer til at spritte hænder mod virus

Sune Skarsholms holdt sin første online prædiken i søndags.

Sune Skarsholm

”Corona-epidemien er en anledning til at standse op og indse vores sårbarhed som mennesker. Og mere alvorligt: vores dødelighed!”

Sognepræst Sune Skarsholm fra Løsning holdt en meget aktuel prædiken fra sin dagligstue sidste søndag. Både Ekstrabladet og TVSyd har omtalt præsten og hans indsats for at holde gudstjeneste, mens kirken var lukket på grund af coronareglerne.

Alvorligt syg som ung

I den stærke, personlige prædiken kom præsten ind på, at han selv har haft døden inde på livet i en ung alder:

”Jeg oplevede selv den standsning første gang, da jeg var 27 år. Et par år forinden var jeg blev gift. Vi havde fået barn og ventede nummer to. Jeg nærmede mig afslutningen af mine studier og så lyst på fremtiden og mine egne muligheder. Men en alvorlig, livstruende sygdom satte alting i mit liv ind i et andet lys – et sandere lys.”

Sune havde fået leukæmi, og en af hans professorer sagde til ham: ”Ja, Sune, nu ved du, hvor skrøbeligt menneskelivet er … ”

Året efter blev Sune knoglemarvstransplanteret og efterfølgende rask. Men ligesom sygdommen dengang er coronaen nu en påmindelse om, at vi alle er skrøbelige, og at ”Gud dag for dag giver os livet – af bare godhed og nåde”.

Et kors af aske

Sune fortalte, hvordan menigheden i Løsning havde indledt fastetiden op til påske:
”En del af menigheden i Løsning indledte fasten med askeonsdag i kirken, hvor man får tegnet et kors i panden med aske.

Det helt konkrete, synlige tegn på kroppen giver os et vigtigt signal: Hele mennesker er ramt af synden. Men hele mennesker er også omsluttet af nåden i Jesus Kristus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hver gang – inden vi bekender troen
– forsager vi Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Det svarer til at vaske sine hænder i sprit mod virus.

Asken taler sit tydelige sprog: Den er er symbol på livet, der er slukket – ilden, der er gået ud – kærligheden, der er blevet kold.

Asken skriver på vores hud – hvad apostlen Paulus skrev på pergament: ”syndens løn er død”.

Asken minder os om, at vi skal dø. Når asketegnet sættes på vores pande, så hører vi samtidig ordene: ”Husk på, menneske, at du er støv og skal vende tilbage til støvet. Omvend dig og tro på evangeliet!”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Askekorset vidner om, at vi mennesker har misbrugt vores frihed. Blomster og græs bøjer sig i vinden. Dyr handler efter deres instinkter.

Men vi – der er skabt i Guds billede – har misbrugt friheden til at vælge vores egen vej – og gjort oprør mod Gud.”

Bekendelsen renser

”Hver gang – inden vi bekender troen – forsager vi Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Det svarer til at vaske sine hænder i sprit mod virus.

Men det er ingen garanti for, at vi ikke alligevel bliver smittede og syge af hans angreb. Hvor vanskeligt – ja, umuligt det er at inddæmme og isolere ondskaben – viser Jesu ord os i dag: ”I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi er i fastetiden, hvor Guds ord kalder os til at lade maskerne falde og lade sandhedens lys skinne ind over vores liv. Til afsløring. Til selvransagelse – for at blive sat fri.

Vi er mestre i at gradbøje sandhed og løgn, Gud og Satan. Vi er tusindkunstnere i det stykke – og det har vi været, lige siden slangen hviskede os i øret: ”Mon Gud har sagt …”.

Løgnen er blevet til sandheden i vores liv, og sandheden til løgnen
Vi har flyttet os. Vi har fået djævelen til far.”

Værre end Corona-virus

”Vi er smittet af noget langt værre end Corona-virus. Den virus er blot et tegn på, at den verden, som Gud skabte god, har den Onde ødelagt og forvrænget. Vi har selv en alliance med ondskaben og er smittet af synd. Gud lader os smage konsekvenserne: ”syndens løn er død!”
Husk på, menneske, at du er støv og skal vende tilbage til støvet. Omvend dig og tro på evangeliet!”

Der er håb for os

”Men vi har en mulighed. Og den ligger lige for hånden: Vi skal holde fast ved Jesu ord! ”Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden”, siger Jesus. Døden nu i dette liv. Sandhedens død og den evige død, fortabelsens død.

Ingen af os kan sortere i alle de ord, informationer og større eller mindre sandheder. Men vi kan lade det ene ord, Jesu ord, Jesu sandhedens ord præge os hver dag vedvarende, hele livet igennem.

”Mine ord er ånd og liv”, siger Jesus. Dit liv afgøres af, hvilke ord du vælger at følge, høre efter og holde fast ved.

En anden gang fik Jesus sine tilhængere imod sig på grund af sine skarpe ord. De forlod ham. Jesus spurgte sine disciple: ”Vil I også gå jeres vej?” Peter svarede: ”Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord”. Amen.”

Sådan sluttede Sune en halv times énmands-gudstjeneste, hvor han også bad og sang tre salmer.

Sune Skarsholm, som er cand. theol fra Aarhus Universitet og Menighedsfakultetet, har siden august 2015 været sognepræst i Løsning og Korning sogne.

Efter kandidateksamen var han studentersekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), generalsekretær i Promissio (tidl. Dansk Ethioper Mission) og karierecenterchef i KRIFA på Fyn.
Sune er gift med Hanne, som er læge, og de har 3 drenge på 23, 20 og 9 år.