Folkekirkens Ungdomskor har fået ny formand

Christiane Gammeltoft-Hansen

Sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen overtager formandsposten i Folkekirkens Ungdomskor. 

Det blev afgjort ved et valg den 12. marts. Christiane Gammeltoft-Hansen afløser Margith Pedersen, som har været formand siden 2018.

– Der er lige nu et momentum for fællessang. Den chance skal vi gribe i Folkekirkens Ungdomskor, siger Christiane Gammeltoft-Hansen.

– Folkekirkens Ungdomskor er et af de vigtigste mødesteder mellem folk og kirke. Korsangen gav for mig som ung pige den erfaring, at ethvert menneske har en stemme, og at det ikke gælder om at overdøve de andre, men om at klinge sammen, siger 50-årige Christiane Gammeltoft-Hansen, der startede med at synge i pigekor i Vangede Kirke.

Den nyvalgte formand skulle som noget af det første aflyse ti Alsang-arrangementer i domkirkerne i marts og april måned på grund af Corona-smitten.

Christiane Gammeltoft-Hansen bor på Frederiksberg og er uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet. Siden 2008 har hun været sognepræst i Lindevang sogn på Frederiksberg. Hun er desuden uddannelseskonsulent i Københavns Stift. Folkekirkens Ungdomskor er med over 12.000 korsangere Danmarks største kororganisation.