Hjertesagen er at formidle Bibelen for alle

Bibeloversættelse var reformatorernes hjertesag, siger Nicolai Winther-Nielsen. Han formidler selv Bibelen for både læg og lærd.

– Formålet med Den Frie Bibel på nettet var at lave en revision af oversættelsen af Gammel Testamente fra 1871.Den er ret enkel i sit sprog, men har bevaret de kendte kirkelige udtryk. Og så kan den i modsætning til en autoriseret bibel anvendes frit, fortæller Dr. Theol. Nicolai Winther-Nielsen.

Dr. theol. professor Nicolai Winther-Nielsen fra Dansk Bibel-institut har været med til at oversætte Bibelen 2020. Han er dybt engageret i formidling af Bibelen både for teologer og lægfolk og er blandt andet engageret i projektet Den Frie Bibel og formidling af tekster gennem Bibelen Live.

Hvad er din foretrukne danske bibel?

– Jeg har det nok som de fleste andre kirkevante danskere. Vi er glade for vores kirkebibel i oversættelsen fra 1992. Vi er vant til at læse den i personlig andagt og den bruges ved gudstjenesten. Den er fortrinlig som prædikentekst og til undervisningsbrug.

Jeg har selv prøvet at skifte bibel, da jeg var midt i livet. Det var et stort fremskridt, fordi sproget ikke var så højtideligt og ind imellem så vanskeligt, som den forudgående oversættelse.

Desuden følger vores autoriserede oversættelse også den hebraiske tekst mere præcist end den forudgående oversættelse.

Et hjerteanliggende

Hvorfor har du været med i teamet bag Bibelen 2020?

– Jeg var så privilegeret, at jeg blev inviteret med til de første planlægningsmøder. Det var spændende at være med til at eksperimentere med retningslinjerne for en ny oversættelse og at afprøve nye formuleringer.

Personligt mener jeg, at det er vigtigt at formulere indholdet i bibelteksterne, så det er forståeligt og let tilgængeligt for det moderne menneske. Indimellem har jeg også tænkt på, at mine børnebørn har brug for at møde Bibelen i en spændende sproglig form.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bibeloversættelse er egentligt indbegrebet af kirkens identitet. Kirken skal til enhver tid formidle det bibelske budskab ind i nye kulturer og på en måde, som er relevant for samfundet.

De jødiske lærde og kirkens første ledere overleverede Bibelens ord nøjagtigt på grundsprogene, men de gik også hurtigt i gang med at oversætte de bibelske tekster til græsk, aramæisk, syrisk, latin, armensk, koptisk og mange andre sprog.

Luther er den største pioner i folkelig oversættelse. Som norm for troen på Kristus skulle Bibelen gøres forståelig på et godt, samtidigt, folkeligt tysk. Han oversatte til det sprog, som almindelige mennesker brugte i dagligdagen. Luthers oversættelsesarbejde fik et nedslag i den første danske bibeloversættelse fra 1550. Oversættelse er intet mindre end et reformatorisk hjerteanliggende.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sidst, men ikke mindst fik jeg støtte fra min arbejdsplads, Dansk Bibel Institut og fra en række organisationer. Ellers ville det være umuligt at gå ind i det.

Forklarer fagudtryk

Har Danmark brug for en ny bibel?

Dybest set kan vi ikke få bibler nok. Mange unge kristne foretrækker Bibelen på Hverdagsdansk fra Forlaget Scandinavia, fordi den formulerer meningen med bibelteksten i et meget enklere og nutidigt sprog.

Men er der så også brug for Bibelen 2020? Det mener jeg bestemt. Denne oversættelse forsøger at forklare de kirkelige fagudtryk, som er fremmede for mange danskere. Oversættelsen går meget langt i retning af at forenkle sproget og fjerne indforståede udtryk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Erfaringer fra udlandet tyder også på, at de moderne lettilgængelige oversættelser sælger langt bedre end de traditionelle kirkebibler. Samtidig er det jo en anledning til, at Bibelselskabet kan få oversættelsen i brug i studiekredse og foredrag, og det vil skabe opmærksomhed om selve Bibelen.

Bibelinteressen stimuleres – hvorfor kan man oversætte på denne nye måde, og hvad står der mon egentlig i grundteksten?

Det betyder dog ikke, at denne oversættelse kan erstatte kirkebibelen, og bestemt heller ikke at den gør andre oversættelser overflødige. Netop fordi den ikke slavisk gengiver den hebraiske, aramæiske og græske originaltekst, men snarere forsøger at ramme tekstens intention i et nutidigt og spændende sprog, kan den ikke stå alene. Den er en fri gengivelse af teksten på godt og ondt.

Derfor er der brug for mange oversættelser – jo flere jo bedre. Der er brug for præcise oversættelser til studie, prædiken og undervisning, men der er også brug for spændende og gribende oversættelser, som kan nå en ny generation, der ikke er opfostret med vores traditionsrige bibelsprog.

Jeg er overbevist om, at konfirmander kan bruge Bibelen 2020, og jeg tror, at mange garvede bibellæsere vil få meget udbytte af opleve, at Bibelen kan formuleres i et nyt og enkelt sprog.

Den Frie Net-Bibel

Hvad er tanken bag dit arbejde med Den Frie Bibel?

Der var flere grunde til at gå i gang med dette arbejde. For min egen del var det i første omgang en hjælp at arbejde med en meget ordret gengivelse af teksten samtidig med, at jeg forsøgte at formulere indholdet på et godt mundret dansk. Desuden er der utvivlsomt bibellæsere, der gerne vil studere en oversættelse, som er helt tæt på den hebraiske originaltekst.

Hovedideen med Den Frie Bibel har været at lave en revision af oversættelsen af Gammel Testamente fra 1871. Den var på sin vis ret enkel i sit sprog, og så har den bevaret de kendte kirkelige udtryk.

På den måde har det været et ønske om at bevare traditionen og samtidig give et godt redskab til folk, som ønsker at studere den bibelske tekst så tæt på grundteksten, som det er muligt at komme, når det også skal give mening på dansk.

Der var dog også række andre gode grunde. Vi ønskede at skabe en tekst til nye IT-projekter. Andre nye oversættelser kan ikke anvendes uden tilladelse, og hvis tilladelsen kan fås, vil den ofte være for dyr for et undervisningsprojekt. Teksten i Den Frie Bibel sættes fri uden restriktioner, og den skal kunne revideres løbende.

Jeg havde håbet, at bibellæsere ville støtte arbejdet med en sådan oversættelse, så jeg kunne arbejde både med en tekstnær oversættelse og med en moderne brugerorienteret udgave. Men sådan gik det ikke, og jeg har ikke arbejdet med den nye oversættelse siden 2017.

Sammen med Klaus Laursen holder Nicolai Winther-Nielsen arrangementet ”Professoren og Performeren”. Her fortæller professoren (Nicolai) om bibeloversættelsen, mens performeren (Klaus) reciterer teksten, fx. Samson Live, Davids Salmer Live, Esters Bog Live eller Joels Bog Live.

Personlig bibelbrug

Hvordan læser du selv Bibelen til egen opbyggelse (ikke arbejdsrelateret)?

For mig fungerer det rigtig godt at få et dagligt meditationsvers via email hver morgen. På den måde kan jeg møde et frisk ord og nogle personlige refleksioner og bønner som start på dagen. Det holder den personlige dimension i Guds ord i live.

Ellers er det dog svært for mig at skille bibellæsningen fra min tjeneste i kirken og mit arbejde som forsker. Jeg har selv brug for, at mit arbejde også er frugtbart for min tro. Det betyder nok, at jeg får læst forholdsvist mest i Gammel Testamente.

I en årrække har jeg deltaget i et bibelfælleskab hver søndag morgen. Noget at det bedste, jeg længe har oplevet.

Nicolai Winther-Nielsen arbejder med formidling af Jerusalems ældste historie og arkæologi gennem digitale ressourcer til brug for studie og undervisning. Hovedopgaven er at skrive om den sproglige opbygning af hebraiske sætninger i tilknytning til et nyt internationalt forskningsprojekt.

Professoren holder også foredrag om bibeloversættelse sammen med Klaus Laursen under titlen ”Professoren og Performeren” (http://www.bibelenlive.dk/samson-live).

Læs også
Hele Danmark får en ny bibel
Lad os Slippe Bibelen løs