Tværkirkelig lovsangskonference i Danmark var en stor succes

I starten af februar samledes 278 personer til “Lovsyng” for dels at lovsynge Gud sammen og dels at lære mere om lovsang. Til lovsangskoncerten lørdag aften var der 380 til stede. Det er allerede besluttet, at der bliver en ny konference i 2021.

Christoffer Højegaard oplevede allerede for år tilbage, at Gud prikkede til ham om at samle lovsangere på tværs af kirkeskel.

For år tilbage blev der holdt en række lovsangskonferencer i Mariager med navnet “Worship Extended.”

Efter nogle år begyndte deltagerantallet at falde, og det blev lavere år efter år, på trods af at flere kendte navne medvirkede.

Det blev lukket ned, da det ikke længere var økonomisk rentabelt. Der var også dengang et håb om at trække folk til fra flere forskellige kirkesamfund, og det lykkedes delvist, men det var hovedsageligt folk fra Pinsevækkelsen, der bakkede op. Den sidste af disse konferencer blev afholdt i 2015 med Sean Feucht som hovednavn.

Død og opstandelse

Ting har en tid, og nogle gange må noget dø for at opstå igen i en ny form. Det var derfor en stor glæde at se nogle unge mennesker tage stafetten op og arrangere en konference af denne størrelsesorden.

Jeg var imponeret over, at det lykkedes at samle så mange mennesker, og det endda helt uden at have et stort udenlandsk navn på plakaten. Dette vidner om, at der var et behov i Danmark for dette, og at mange var sultne efter det.

Visionen

Christoffer Højegaard oplevede allerede for år tilbage, at Gud prikkede til ham om at samle lovsangere på tværs af kirkeskel. Han siger:

“Jeg havde ingen ide om, hvor de dog kunne komme fra, men begyndte lige så stille at forstå, at det var Guds drøm, som han havde delt med mig. Jeg skrev det ned og begyndte at drømme, men havde ingen idé om, hvordan det skulle se ud. Gud åbnede alle de døre, som skulle åbnes, og jeg kunne se, hvordan han banede en vej.”

Han delte drømmen med Mads Houe, som selv havde gået med lignende tanker, og en arbejdsgruppe blev dannet, der skulle søsætte følgende vision:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi drømmer om at se en tværkirkelig lovsangskonference, som inspirerer en nation af lovsangere, der i enhed tilbeder Jesus og bliver udrustet til tjeneste i deres lokale kirke.”

– Gud, vi er ikke enige om det hele, men vi er enige om, at DU ER KONGE, og det vil vi tilbede dig for! siger Josefine Jønsson, som var med i initiativgruppe.

Det bedste ved Lovsyng

For Josefine Jønsson, der hurtigt kom med i arbejdsgruppen, til trods for at hun samtidig går på bibelskole i USA, var det bedste “at se, hvordan folk strakte sig ud over det komfortable for i overgivelse at sige: Gud, vi er ikke enige om det hele, men vi er enige om, at DU ER KONGE, og det vil vi tilbede dig for! At høre, hvordan folk fik mere med hjem, end hvad de kom for, men størst af alt – at se Jesus blive ophøjet som konge over Danmark, og mærke Faderens velbehag ved dette. Det var uden tvivl det smukkeste ved Lovsyng 2020.”

For initiativtageren Christoffer er det, han fremhæver, i samme boldgade: “Enheden på tværs af kirker og generationer,” og at se “Guds menighed sammen i tilbedelse af kongernes konge.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Rammerne

Konferencen blev holdt over to dage i A2 i Aalborg, hvor Citykirken Aalborg holder til. Maden blev leveret udefra og smagte fortrinligt.

Om lørdagen var der både fællessamlinger til inspiration for alle og seminarblokke om eftermiddagen med emner af forskellig slags, som man frit kunne vælge sig ind på.
Jeg deltog selv først i et seminar med Peter Tinggaard om “Det mægtigste våben” og derefter et med Arvid Asmussen om “Historier og sange om det bedste og det værste.”

Der var proppet med mennesker i den (måske for) lille sal. Både Peter og Arvid gjorde det fremragende.

Josefine siger: “Vi har oplevet flere personer tilkendegive, at de virkelig nød bredden i seminarerne – både i udtryk, udførelse og i, hvem der afholdt seminarerne. Der var bred enighed om, at det var dejligt at se flere generationer repræsenteret, både fra scenen og ved seminarerne.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mine egne indtryk

Lovsyng vækkede jo masser af positive minder til det daværende Worship Extended.
Det var dejligt bare at være der og gå rundt og nyde at være en del af det og snakke med mennesker, og jeg håber, at der bliver mange flere af disse konferencer i årene fremover.
Efterfølgende udtaler Christoffer:

“Vi har fået en masse gode tilbagemeldinger og oplever virkelig, at det er noget, vi som land har brug for. Vi har også fået en masse god feedback, som vi helt klart tager med os, da det ikke er en nem opgave at facilitere sådan en tværkirkeligt konference.”

Josefine har også fået positive tilbagemeldinger: “Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra mange forskellige personer. Mange har givet tilbagemeldinger på personlige møder med Gud under konferencen, helbredelser under forbøn, fornyet tro og energi til at tjene, ny inspiration til den lokale kirke og sparring med nye som gamle relationer.”

Bøn fredag aften

Selvom der var flest med til konferencen om lørdagen, begyndte det allerede med bøn fredag aften, hvor det hele blev lagt i Guds hænder, før det gik løs.
Josefine siger:

“Gud virkede så stærkt. Vi oplevede, hvordan folk havde grebet visionen om ”det er Jesus, det handler om”, og der var en enorm frihed i lokalet, som gjorde, at der blev delt profetiske ord, bedt bønner og sunget hans pris.”

Kerneværdier for Lovsyng

Efter at visionen kom på plads, blev arbejdsgruppen hurtigt enige om, at der skulle være tre kerneværdier, som skulle være kendetegnende for Lovsyng-konferencen. Disse tre værdier er: Tilbedelse, Udrustning, Netværk.

Tilbedelse var der masser af i fællessamlingerne og til lovsangs-koncerten. Udrustning oplevede man gennem seminarerne, men også gennem åbningsmødet, hvor man i stedet for at have en prædiken havde interviews med et firkløver af lovsangsledere (Esben, Susanne, Asger og Jenny), der hver især delte, hvad de havde på hjerte.

Den sidste værdi, Netværk, blev en realitet bare ved at gå rundt og hilse på mennesker i pauserne, men også ved måltiderne, og lørdag eftermiddag var der også indlagt en time specifikt til kaffe og netværk.

Bred vifte af seminarer

Udover de to seminarer, jeg allerede har nævnt, kunne man høre om “Sangskrivning” med Simon Pedersen. Simon ledte i øvrigt lovsang til formiddags-samlingen sammen med Arvid Asmussen.

De gjorde det super godt, og der var plads til, at folk kunne komme op og dele profetiske ord.
Der var seminarer med følgende titler: “Tjen med talent,” “Lyd hands on” af to omgange, “Tekniker som tjeneste,” “Lysstyring,” “Led dit team,” “Lovsang i børnehøjde,” “Lovsangsledelse” og endelig “Multimedie.”

Et godt team

Udover Christoffer Højegaard, som deltog med en højgravid kone, der fødte tvillinger få dage efter, og Mads Houe, der drømte med i opstarten, og Josefine Jønsson, som kom flyvende ind fra USA, så var følgende med i arbejdsgruppen:
Anne-Sofie Munch, Oli Lundager Poulsen, Louise Torp Alimasi, Nicolai Langvad Maksten, Silas Lundager Urban og Simon Lionel Nielsen, der trods sygdom sang med lørdag aften.
Derudover var der en lang række af frivillige, der gjorde en stor indsats, for at det hele kunne lykkes.

Vi ses næste år

Allerede ved afslutningen af koncerten lørdag aften blev det annonceret, at succesen gentages næste år, og at der bliver endnu en national, tværkirkelig lovsangskonference.
Hvad datoen bliver, og hvor det præcis bliver afholdt, vides ikke på nuværende tidspunkt, men I kan godt begynde at glæde jer allerede.