100 år med karismatisk pinsevækkelse i Nordjylland

Karismatiske menigheder fejrer 100 års jubilæet lørdag den 5. september 2020.

Tre norske evangelister bragte en ny karismatisk pinsevækkelse til Nordjylland sommeren 1920. De fortsatte den vækkelse, som Morris Johnson var redskab til i Løkken fra 1912 og i årene fremover.

Efter nogle måneder stiftede Fredolf, Ragnvald og Sverre Johnsen den første karismatiske menighed i Nordjylland, Filadelfia Menigheden i Løkken, den 25. september 1920.

Evangelisterne var en del af den norske pinsevækkelse, som den tidligere metodistpræst Thomas Ball Barratt bragte til Norge i 1907.

De første i Nordjylland

Pinsevækkelsen blev betegnelsen for både pinse- og apostolske menigheder i den første tid. Ud fra Filadelfia Menigheden i Løkken blev der plantet Filadelfia-menigheder i Aalborg, Hjørring, Poulstrup (en landsby syd for Hjørring) og holdt møder i Kaas og Pandrup. Fredolf Johnsen grundlagde også Aalborg Citykirke/Aalborg Pinsekirke i 1926.

Filadelfia-menigheden i Løkken blev en apostolsk menighed den 3. maj 1924 og var den første menighed, Apostolsk Kirke havde i Nordjylland. Ud fra Apostolsk Kirke i Løkken blev der herefter plantet apostolske menigheder i Nordjylland.

Den pinse-karismatiske vækkelse i landsdelen har således sit arnested i Løkken. I dag findes der en række pinse-, apostolske og selvstændige karismatiske menigheder i Nordjylland.

De første pinsemenigheder i Danmark

I Danmark blev den første pinsemenighed, Eben Ezer Menigheden i Brede ved Lyngby, stiftet i oktober 1911. Der gik derefter otte år, inden Evangelieforsamlingen på Worsøevej kom til verden den 15. oktober 1919.

Evangelieforsamlingen på Bornholm blev stiftet den 27. januar 1920 som den tredje menighed. Filadelfia-menigheden i Løkken var således landets fjerde pinsemenighed, stiftet den 24. september 1920.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fredolf Johnsen prædiker på friluftsmøde på Nytorv i Aalborg i 1920’erne.

Pinsemenigheder i Nordjylland i 1920’erne

Brødrene Johnsen oprettede Filadelfia-menigheder i Løkken 1920, i Hjørring, Poulstrup og Aalborg i 1921.

Missionær Carl Thomsen stiftede Evangelie-Menigheden i Aalborg i 1920.
Skomager A. Kjeldsen oprettede en pinsemenighed i Brønderslev og havde møder i Evangeliesalen i 1923.

Brødrene Johnsen opgav arbejdet i Aalborg i foråret 1924. Den ældste af brødrene, Fredolf Johnsen, vendte dog tilbage til Aalborg med sin hustru, Kaja, efter et stærkt kald fra Gud om at rejse til byen og genoptage arbejdet. De ankom til Danmark med tre børn og bosatte sig i Aalborg sommeren 1925.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den 14. marts 1926 blev Pinse-Missionen, Gabelsgade 3 i Aalborg, grundlagt med Fredolf Johnsen som første præst og forstander. Denne menighed er i dag Aalborg Citykirke.

Fredolf Johnsen var forstander fra 1925 og frem til 1928, hvor han blev afløst af den svenske prædikant Hugo Wuerster. Menigheden fik nyt navn i 1930 til Elimforsamlingen, og kort tid derefter blot Elim. I foråret 1932 blev den norske prædikant Anton Backe forstander for menigheden.

Aalborg har haft mindst tre pinsemenigheder: Evangelie-Menigheden, der var virksom fra 1920 til langt op i 1920’erne, Filadelfia-menigheden i årene fra 1921 til 1924 og så Pinse-Missionen, der blev stiftet i 1926 og skiftede navn til Elim og i dag er Aalborg Citykirke.

Mødet i Evangeliehuset 6. februar 1924, hvor Apostolsk Kirke i Danmark blev stiftet.

De første apostolske menigheder i Danmark

Efter at det ubestridte lederpar for pinsevækkelsen i Danmark, Anna og Sigurd Bjørner, havde deltaget i det apostolske landsstævne i Wales 1923, kom lederne af Apostolsk Kirke til København og delte den apostolske åbenbarelse på en konference i februar 1924.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ved afslutningen af konferencen den 6. februar rejste hele forsamlingen på 700 mødedeltagere sig op og bekræftede deres tro på den apostolske lære og vedtog at tilslutte sig Apostolsk Kirke.
På nær nogle få hundrede blev pinsemedlemmerne i Danmark denne dag apostolere.

Den første apostolske menighed i Danmark var Evangelieforsamlingen, der havde til huse i det store Evangeliehus med plads til 800 mennesker. Derefter fulgte menighederne i Kolding, Helsingør, Hillerød, Horsens, Løkken og Hjørring. Pinsevækkelsens sangbog, Evangeliesangbogen, og Evangeliebladet blev også apostolsk sangbog og blad.

Mødeteltet og Evangelievognen ved Skovbakken i Aalborg i juli 1925

De apostolske menigheder i Nordjylland i 1920’erne

Løkken-menigheden blev stiftet den 3. maj 1924 under navnet Løkken-Hjørring menighed, idet Filadelfia-menigheden i både Løkken og Hjørring blev en apostolsk menighed denne dag.

Hjørring-menigheden blev en selvstændig menighed den 3. februar 1926. Brønderslevs pinsemenighed blev en apostolsk menighed i marts 1925.

Apostolsk Kirke i Aalborg blev stiftet den 6. juli 1925, efter Anna og Sigurt Bjørner havde holdt teltmøder ved Skovbakken, dér hvor kunstmuseet Kunsten ligger i dag. Alfred Søndergaard, evangelist i Filadelfia-menigheden i Hjørring, var menighedens første forstander.

Kold luft mellem pinse og apostolsk i årtier

Efter at der havde været kold luft mellem de to klassiske pinseretninger i Danmark, Pinsevækkelsen og Apostolsk Kirke, i næsten 75 år, blev der taget skridt til forsoning, og der blev holdt et forsoningsmøde. Forsoningen blev tilkendegivet på de to kirkesamfunds sommerstævner i juli 1998.

Forsoningen gav genlyd mange steder og førte til øget samarbejde i den karismatiske del af kirkelivet i Danmark. Et af de synlige resultater blev fusioner mellem pinse- og apostolske menigheder i bl.a. Aarhus, Næstved og Tønder. Frikirkenet, som Apostolsk Kirke og Pinsebevægelsen var med til at stifte i 2004, er også et vigtigt og synlig tegn på forsoningen.

Karismatisk vækkelse

Den karismatiske vækkelse i 1970’erne var årsag til, at tungetale m.m., som er kendetegnet for pinsemenighederne, blev spredt langt uden for de to pinseretninger i Danmark. I dag findes det karismatiske kristne både inden for de lutherske kristne og i mange af frikirkerne. Der er også stiftet flere karismatiske menigheder.

Vesterkirken i Stenum er en Missionsforbunds-menighed, som også oplevede det karismatiske, og den ansatte pinseprædikanten Arnfinn Clementsen som præst i 1970’erne. Præsteparret i Vesterkirken i dag, Irene og Peter Bjerre, har rødder i Apostolsk Kirke.

Enhed til 100 års fejring

Fejringen af 100 år med karismatisk pinsevækkelse i Nordjylland bliver en manifestation af enhed blandt de karismatiske menigheder. Følgende menigheder står som indbydere:

Vesterkirken Stenum, Apostolsk Kirke Aalborg, Aalborg Citykirke, Apostolsk Kirke Hjørring, Frederikshavns Kirkecenter, AMC Aalborg, Centerkirken Hirtshals, Apostolsk Kirke Brønderslev og Projekt Kirke Hjørring.

Friluftsmøde i klitterne i Løkken med brødrene Johnsen fra Norge.

Besøg fra Norge

For nogle år siden lykkedes det for lokalhistorikeren Simon Jacobsen, som er initiativtager til fejringen, at finde slægtninge til de norske brødre, som bragte pinsebudskabet til Løkken i 1920, så der kommer flere af Fredolf Johnsens børnebørn med ægtefæller samt Sverre Johnsens søn Anker, med hustruen, Trine. De har et indslag med sang og musik lørdag eftermiddag.

Festdagens program

100 års fejringen af den karismatiske pinsevækkelse i Nordjylland finder sted lørdag den 5. september og bliver en dag, hvor der bliver mulighed for at få kendskab til historien og høre om fremtiden for Helligåndens virke i Nordjylland.

Dagens program begynder kl. 13 i Løkken, hvor Simon Jacobsen er guide for en tur til de steder, hvor vækkelsen udspillede sig først i 1900-tallet i den kendte vestkystby. Derefter kører man de 12 kilometer til Vesterkirken, hvor eftermiddagskaffen venter.

På første samling i Stenum, kl. 16, byder familien Johnsen fra Norge på sang og musik. Simon Jacobsen, der har gravet dybt i den nordjyske kirkehistorie, har tilrettelagt en spændende eftermiddag, hvor Pinse- og Apostolsk Kirkes historie bliver levendegjort i billeder og tale.

Aftensamlingen kl. 19 bliver en manifestation af enhed blandt de karismatiske menigheder i Nordjylland, hvor der fokuseres på Helligåndens virke i landsdelen nu og i fremtiden. Carsten Jensen fra Aalborg Citykirke og Johs. Hansen fra Apostolsk Kirke tilrettelægger aftenen, og Irene Bjerre fra Vesterkirken står for lovsangen.

Arnfinn Clementsen, tidligere præst i Vesterkirken, stifter og pastor i Stavangers store karismatiske menighed, Karisma Senter, er aftenens taler.