Tidligere Fur-præst blev sunget hjem

Tidligere sognepræst på Fur og mangeårig formand for Kristeligt Forbund for Studerende, Flemming Frøkjær-Jensen, er død i sit hjem i Haderslev, 86 år gammel.

Flemming Frøkjær-Jensen blev født i Hellerup og cand.theol fra Københavns Universitet i 1962.

Samme år blev han hjælpepræst i Tikøb i Nordsjælland og formand for KFS. To år senere blev han sognepræst på Fur, hvor han blev i embedet gennem 36 år frem til sin pensionering i 2000.

Organisationsarbejde

Flemming Frøkjær-Jensen mødte sin kommende hustru, Hanne, til et KFS-møde under studietiden i København. På Fur følte præsteparret sig hjemme både i lokalsamfundet og i Indre Mission, som stod stærkt på øen og bakkede godt op om kirken.

Ud over at være formand for KFS i 32 år har Flemming Frøkjær-Jensen været med i bestyrelsen for Kirkens Korshærs Storkreds og i Dansk Bibel-Institut samt i Indre Missions hovedbestyrelse. Fra 1967 og frem til sin pensionering var Flemming Frøkjær-Jensen formand for udvalget for Indre Missions Helliggørelsesmøder.

Formidlede til liv og tro

Flemming Frøkjær-Jensen har skrevet flere teologiske fagbøger og studiematerialer. Sammen med Hanne har han skrevet over 500 af de korte andagter ”Ordet-til liv og tro”, som blev bragt i Kristeligt Dagblad i perioden 2008-2010. Senere er 366 af disse andagter blevet udgivet af Forlaget LogosMedia.

I 1976 udgav ægteparret andagtsbogen ’Guds folk’, og Flemming Frøkjær-Jensen udgav i 1985 hæftet ’Det positive nej til kvindelige præster’.

Ægteparret har livet igennem samarbejdet om opgaver med forkyndelse og formidling. I en årrække har de boet i Haderslev, hvor de har været engageret i både domsognet og Indre Mission. De har således genfortalt evangelieteksterne til begge de to tekstrækker til brug for børn i Haderslev Domkirke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Næsten til det sidste var Flemming Frøkjær-Jensen aktiv som både sjælesørger og foredragsholder.

Ind til sin Herres glæde

Flemming Frøkjær-Jensen efterlader sig foruden hustruen også parrets fire børn samt børnebørn og oldebørn.

Han havde været svagelig i et halvt år og var sengeliggende i hjemmet gennem de seneste uger. Her samledes de fire børn omkring ham – og de sang sammen med deres mor Flemming Frøkjær-Jensens yndlingssalme ’Befal du dine veje’, idet han udåndede.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I dødsannoncen kan man læse, at Flemming Frøkjær-Jensen nu ”er gået ind til sin Herres glæde”. I annoncen henstilles det til, at folk i stedet for eventuelle blomster betænker KFS med en gave.

Flemming og Hanne Frøkjær-Jensens søn, Nikolaj, der er præst i Erritsø, står for begravelsen af sin far pinselørdag fra Fur Kirke.