Ægteskab og efterfølgelse

Benny Lund Majland
bennylundmajland@gmail.com
Aalborg

Mange kristne i dag og stort set til alle tider har og har haft et meget afslappet opfattelse af buddet om ikke at bryde ægteskabet. Andre bud, som fx homoseksualitet, der helt klart ikke er Gud til behag, men ikke engang er blandt Guds 10 bud, har mange kristne kirker til gengæld meget klare holdninger imod.

Hvad siger Jesus egentlig om ægteskabsbrud? Er det noget, vi ifølge Hans ord godt kan praktisere i nogle tilfælde?

Først er det interessant at se, at Han adskiller skilsmisse og ægteskabsbrud.

”v31 Der er sagt: ›Den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev.‹ v32 Men jeg siger jer: Enhver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt, forvolder, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud.” (Matt 5)

Skilsmisse kan altså godt forekomme i tilfælde af, at den ene part forbryder sig på den pagt, de har indgået. Dette betyder ikke, at den forslåede part har begået ægteskabsbrud. Hvis denne forslåede part dog efterfølgende gifter sig igen, vil vedkommende begå ægteskabsbrud.

Dette svarer godt overens med Paulus’ ord.

” v10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand v11 – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru.”
(Paulus’ 1. brev til Kor.)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Så en efterfølger af Jesus har altså to muligheder, hvis vedkommende oplever, at ens ægtefælle bryder pagten, og de er blevet skilt. Enten kan han/hun forblive ugift så længe den oprindelige ægtefælle lever, og muligvis resten af livet, eller også kan han/hun forliges med sin oprindelige ægtefælle.

Ligeledes begår en, som gifter sig med en fraskilt, også ægteskabsbrud ifølge Jesu ord. Det er en smal vej, vor Herre og frelser byder os at gå, men ved Hans Ånds hjælp er det muligt.

Men kan man så ikke få tilgivelse, hvis man har fejlet og evt. også har fået børn med en ny ægtefælle? Jo Gud har nåde til dem, som i hjertet omvender sig. Problemet bliver bare, hvis man bruger troen på Guds nåde til at få sin egen vilje igennem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvis man nu en dag slår en mand ihjel og næste dag beder om tilgivelse; senere på andendagen fortryder man, at man ikke også havde slået hans kone ihjel. Det gør man så. Den tredie dag beder man igen om Guds tilgivelse, men er man virkelig vendt om i sit hjerte?