Lad os stå sammen

Carl B. Kristensen
Koldingvej 5
8800 Viborg

Man skulle tro, at det er Satan, der har magten på jorden. Det er efterhånden kun hans væsen og gerninger, som man ser og hører om. Men han er besejret, hans magt er brudt. Jesus er givet al magt i Himmelen og på jorden. Lad os bruge den autoritet og magt, som vi har i Jesu navn, så bliver det Guds gerning og kærligheds væsen, vi hører om.

Paulus skriver: Kærligheden er størst af alt. Så lad da vor tro være virksom i kærlighed. Jesus sagde til disciplene: Se til, at I elsker hinanden, så verden kan se, at I tilhører mig.

Gud er indbegrebet af kærlighed. Guds rige består af kærlighed, sandhed, ærlighed, retfærdighed, ydmyghed, lydighed.

Vort vidnesbyrd over for verden er, at vi kan enes i Kristi kærlighed og enhed om at forkynde det frelsende evangelium. Al tjeneste og kald til arbejde i Guds rige har kun et formål: at frelse sjæle! Det er Guds vilje og plan med alt kristent arbejde.

Vi skal ikke modarbejde hinanden med teologi og læresætninger, men være et i Kristus og et i Den Hellige Ånd.

Vi er Guds børn uden fortid. Fortiden og dens synd er under Jesu blod kastet i glemselens hav af Gud, vor Far. Derfor er vi ligeværdige Guds børn, uanset hvor slem fortiden har været. Kun djævelen fisker i glemselens hav, men det har han ingen ret til.

Vi må stå sammen i en fælles front mod Djævelen, som er løgnens far og vor fælles fjende. Vi er hinandens lemmer og medlemmer på Kristi legeme. Intet kan skille os fra Guds kærlighed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vor nutid og fremtid er i Jesu hænder. Fortiden er i glemselens hav.
Vi kristne har alt til fælles, uanset hvad kirken, trossamfundet eller menigheden kalder sig.
Vi har den samme fader i himmelen.
Vi har den samme frelser, Jesus Kristus.
Vi har den samme Helligånd.
Vi har den samme bibel.
Vi har den samme missionsbefaling.
Vi er alle frelst af nåde ved tro på Jesus Kristus.
Det er det samme fuldbragte værk på Golgata.
Det er det samme Jesu blod som soningsoffer.
Ingen af os har gjort os fortjent til frelsen.
Lad os da stå sammen som brødre og søstre i Kristus.
Lad kirkeskellene falde, som er skabt af os kristne.
En sand Gud. En sand kirke. Lad os i fremtiden være fælleskirkelig – ikke fælles kirke lig (en død kirke).