Krigsbørn kommer nu endelig i skole

ADRA hjælper børn i Syrien

Børn bliver ofte ramt hårdt af krig og konflikter, og det går ud over skolegangen, når familier bliver fordrevet fra deres hjem på grund af kamphandlinger. Foto: ADRA Syrien

Syrien har mange børn og unge forladt skolebænken eller aldrig gået i skole på grund af landets langvarige borgerkrig, fattigdom og børnearbejde. Efter at have gennemført et skoleforberedende ADRA-kursus for børn uden tilknytning til en skole, begyndte over halvdelen af deltagerne på en formel skoleuddannelse.

Det skriver ADRA Danmark.

Efter at ADRA i det østlige Aleppo gennemførte et undervisningsprogram for børn uden tilknytning til en skole, indskrev 478 ud af de i alt 904 deltagende børn sig i en rigtig skole.

53% af disse børn har altså nu taget hul på en formel skoleuddannelse eller genoptaget deres skolegang efter flere års pause.

Giver håb for fremtiden

”I en verden hvor tal sommetider fylder mere end det enkelte menneskes værdi, lyder halvdelen måske ikke af meget, men hvert et barn, der påbegynder en uddannelse, har betydning for et lands fremtidige styrke.

Dertil kommer, hvad skolegang betyder for den enkelte elev,” siger ADRA Danmarks generalsekretær Jens Vesterager.

Ligesom i Danmark er skolegang også for de syriske børn en døråbner til en god fremtid.

Af det samlede antal børn, som ikke var tilknyttet en skole
i det østlige Aleppos udvalgte bykvarterer,
havde 55 procent i alderen 6-17 år aldrig været i skole.

”I et krigsplaget land kan det at gå i skole også være en redningsplanke i en omtumlet tid og en ramme om noget, der minder om en hverdag. Rutinerne giver barnet en følelse af tryghed og stabilitet midt i det kaotiske og kan somme tider hjælpe eleven med at overvinde traumatiske oplevelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Måske har barnet tidligere været optaget af børnearbejde og er nu endelig fri til at være barn med jævnaldrende venner omkring sig i hverdagen,” fortæller generalsekretæren.

Flugt er den hyppigste årsag til skolefrafald

ADRA’s skoleforberedende program bliver løbende gennemført i forskellige dele af Syrien.
Efter et omfattende forarbejde med dør til dør-interviews udvælger ADRA Syrien børn fra forskellige bykvarterer.

Det er typisk områder med høj befolkningstæthed, udbredt fattigdom og begrænsede muligheder for at skabe sig et levebrød for den voksne del af befolkningen. Samtidig er mange af børnene ofte nødt til at arbejde som børnearbejdere i disse kvarterer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Af det samlede antal børn, som ikke var tilknyttet en skole i det østlige Aleppos udvalgte bykvarterer, havde 55 procent i alderen 6-17 år aldrig været i skole.

Behovet for gentagne gange at måtte flygte bliver nævnt som den hyppigste årsag til skolefrafald, eller at barnet aldrig har fået normal undervisning.

Blandt de øvrige årsager til skolefrafald er tab af ID-papirer, økonomiske grunde relateret til familien, manglende sikkerhed, børnearbejde og mangel på skoler i funktion.

Ud af de i alt 904 børn og unge, som deltog i det skoleforberedende program i Aleppo by, var 87 procent analfabeter ved begyndelsen af kurset.


Artiklen fortsætter efter annoncen:ADRAs behovsanalyse blev udført september-oktober 2018.

Undervisningsprogrammet startede i november 2018 og varede indtil august 2019.
I september 2019 startede over halvdelen af de 904 børn i den rigtige skole. Deres første skoleår blev dog afbrudt af Syriens corona-nedlukning i foråret 2020.

ADRA Danmarks program i Syrien

ADRA støtter skoleforberedende undervisning til børn, der af forskellige årsager ikke går i skole. Målet er at gøre dem klar til almindelig skolegang.

Børn, der er i fare for at droppe ud, får støtteundervisning for at fastholde dem i skolen.
ADRA underviser lærere i at håndtere og give psykosocial støtte til børn med traumer og handicaps.

Med støtte fra ADRA Danmark istandsættes ødelagte skoler, og faciliteter skabes for fx børn med handicap.

ADRA’s program i Syrien bliver støttet af Danida og ECHO (EU’s Humanitære Kontor)