De første pinse-grupper på Djursland, Aarhus og Horsens

Af Simon Jacobsen. Tidl. leder GOD-tv i Norden. Forsker i pinsekirkernes historie.

Fra Simon Jacobsens forskning i pinsebevægelsens start i Danmark er vi nu nået til Djursland og Aarhus.

1922 – Pinsemenigheden i Grenå

En søn fra familiedynastiet Rosenvinge, der ejede Grenå Dampvæveri, Hans Peter Rosenvinge, fik kontakt med pinsevækkelsen i København, hvorefter han blev frelst og døbt i 1921.

Efterfølgende havde Pinsemissionen møder i Grenå; en annonce i avisen Demokraten, Aarhus, fortæller, at evangelist Harald Sørensen fra Norge talte på Afholdshotellet, og ofte talte Rosenvinge også.

Han lejede en lejlighed i ejendommen Lillegade 33C til mødesal. Lørdag den 7. og søndag den 8. oktober 1922 talte Anna og Sigurd Bjørner i Grenå, og søndag formiddag blev tre grenågensere døbt ved havnen.

Evangeliemenighedens mødesal, Torvet 15 i Grenå. Bygningen er kendt som Valhalla. Foto: Grenaa Egnsarkiv

Lejligheden i Lillegade blev snart for lille, og menigheden flyttede ind i et bilværksted i gården med indgang fra Overstræde. Endelig flyttede Evangeliemenigheden til Torvet 15, hvor menigheden havde til huse, indtil adressen blev Øster Allé 37.

I bogen ’Grenå og Omegn – før og nu 2004’ findes artiklen ’Hans Peter Rosenvinge og Grenås Pinsemenighed’.

Pinsemissionen Ørum ved Grenå var omtalt i Evangeliebladet i december 1922.

Aarhus’ første pinsemenighed havde til huse i Banegårdspladsen 6, indgang i porten til højre Foto: Det Kgl. Bibliotek

Aarhus pinsemenighed

Pinsepioneren Frederikke Thomsen blev født i Aarhus den 4. november 1883. Hun blev uddannet sygeplejerske i København og virkede som evangelist fra 1910. I 1911 holdt hun friluftsmøder i Vejle og har sikkert også virket i Aarhus fra dette år, for ifølge hende var der en pinsemenighed i Aarhus i 1913.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fra 1917 annoncerede Frederikke Thomsen med friluftsmøder bag Sct. Pauls Kirke, ved vægten på havnen og uden for Vennelyst. I 1918 og 1919 talte hun for fulde huse i Forsamlingsbygningens store sal i Amaliegade. 21. januar 1921 er Frederikke Thomsens møder på Bispetorvet så etableret, at de er med på gudstjenestelisten i Aarhus Stiftstidende.

Søndergaard omtaler i Apostolsk Kirkes jubilæumsbog ’Den frie Pinsemenighed’, hvor kolportør P. Laulund var leder først i 1920’erne, og som havde til huse i Banegårdsgade 6. Men om det er samme menighed, som Frederikke Thomsen omtalte, vides ikke, men Frederikke talte i Banegårdsgade 6 den 25. oktober 1925.

Da en apostolsk menighed blev stiftet den 24. november 1925, tilsluttede de fleste medlemmer i pinsemenigheden sig Apostolsk Kirke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:1922 – Pinsemissionen Horsens, Vimmelskaftet 8 i Horsens

I 1909 kom Barratt til Horsens sammen med en lille gruppe pinsevenner. Han talte både i et privat hjem for troende og ved offentlige møder i Hjemdals Sal onsdag den 20., torsdag den 21. og fredag den 22. oktober. Der deltog 150-200 mennesker i de offentlige møder, og mange af dem var metodister, som ville høre den tidligere metodistpræst.

Det var den lokale metodistpræst, som ledte møderne. Foruden Barratt talte Johanne Mollerup, og skuespillerinden Laura Christine Lomholt talte i tunger og aflagde sit vidnesbyrd. En del af tilhørerne var skuffet over, at Anna Larssen (senere Bjørner) ikke medvirkede, for hun var også med i gruppen fra København. Barratt besøgte også Horsens Tugthus og talte til de indsatte. Barratt vendte tilbage og talte igen i Horsens januar 1910.

Vimmelskaftet 8 i Horsens 1917, der blev bygget som metodistkirke i 1882 og var KFUKs lokale, inden Pinsemissionen overtog bygningen. Foto: Byarkivet – Horsens

Menigheden Pinsemissionen indviede sit lokale i Vimmelskaftet 8 i Horsens den 2. april 1922.

Den 23. februar 1922 havde ægteparret Bjørner et møde specielt for medlemmer af Pinsemissionen i Håndværkerforeningen. Ellers blev der holdt møder i forskellige lokaler i byen fra 1918 eller tidligere, hvor pinseprædikanter fra Norge og Danmark talte.

Den 22. juni 1918 talte kinamissionærerne N. P. Rasmussen, Brede, og O. Østerlund, Næstved. 1. og 2. pinsedag 1920 blev der holdt et stort pinsestævne for Jylland, hvor Pinsemissionen i Horsens stod som indbyder. Menigheden blev omtalt i Evangeliebladet i december 1922.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Menigheden var repræsenteret ved mødet i Evangeliehuset, da de fleste pinsevenner tilsluttede sig Apostolsk Kirke i februar 1924. Efterfølgende blev pinsemissionen i Kolding en apostolsk menighed.

Serien fortsættes.

Læs også de forrige artikler:

De første pinse- menigheder på øerne

De første pinse- menigheder på Sjælland

De første pinsemenigheder