Husk glæden ved at være en kristen!

Af Gordon Tobiassen. Pastor, rejsende forkynder for Ordet og Israel, Norge

Vær altid glade i jeres tro på Herren! Jeg siger igen: Vær glade! Fil 4,4.

En af de største velsignelser og gaver, Gud har givet dig og mig, er evnen til at kunne glæde os. Han ønsker, at du skal glæde dig over livet, ikke bare prøve at holde ud at leve. Men det er nødvendigt at have det rette fokus, så vi ser, hvad vi har fået, og hvad vi kan glæde os over.

Glædens brev

Filipperbrevet er et lærebrev i glæde og lovsang, som blev skrevet midt i en mørk fængselscelle med mange u-bekvemmeligheder. Brevet sætter søgelyset på et rigt liv med Gud og i fællesskabet med hinanden. Glæden er grundtonen i brevet, og det bliver kaldt «brevet om glæden».

Paulus skrev Filipperbrevet, mens han var fange. Selv om han var i fængsel under trussel om dødsstraf, skriver han et glædesbrev til sine venner i Filippi, den første menighed Paulus var med til at grundlægge i Makedonien.

Det foregik på hans anden missionsrejse, da han for første gang satte foden på Europas jord. Menigheden bestod mest af grækere, men historien viser, at der også var en del romere, som tilhørte menigheden i Filippi. Byen havde status som romersk koloni.

Vi har meget at glæde os over i dette liv. Men vi kan også glæde os til en herlig fremtid sammen med Jesus efter døden og graven.

Glædens kilde

Brevet gennemsyres af glæde over, hvad Jesustroen betyder for Paulus. Samtidig udfordrer han modtagerne af brevet til at leve i den samme glæde og taknemlighed over Guds nåde og fred og til at leve i tillid til Jesus Kristus som herre.

Paulus skrev fire breve, mens han var i fangenskab: Efeserbrevet, Kolossenserbrevet, brevet til Filemon og Filipperbrevet som det sidste. Han tager også i dette brev et opgør med den judaistiske vranglære med omskærelsen og den falske frihed.

Vi har i dag mange af de samme behov som menigheden i Filippi. Hvis vi stoler på os selv, glemmer at leve i glæde og taknemlighed og lukker øjnene for Guds nåde og fred i mødet med Gud oghinanden, bliver livet fattigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Filipperbrevet sætter fokus på et rigt liv med Gud og i fællesskabet med hinanden i den nære familie, blandt venner, kollegaer og i menighedsfællesskabet. Filipperbrevet handler om glæde.

Og denne glæde er ikke en overfladisk følelse, som kommer og går, men en glæde baseret på det at leve sammen med Jesus.

Forfatteren, Paulus, er optaget af Jesus Kristus gennem hele brevet. Det mærkes, at Paulus trods de vanskelige forhold i fængslet stadig oplever, at «glæden i Kristus» holder ham oppe og giver ham fornyet styrke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Filipperbrevet består af kun 104 vers. Glæde er nævnt over 20 gange. Det går som en rød tråd gennem hele skriftet: Vær glad. Vis glæde. Husk: Det er Kristus, som er vor glædes kilde.

Skabt i Guds billede

Vi er skabt med egenskaber, som Gud har: Gud har følelser; han kan sørge, han føler medlidenhed, Gud har sympati, Gud elsker, Gud glæder sig …. Han har lagt glæden ned i os, da vi kom til tro, og så er det Helligånden, som frigør denne glæde i os.

Glæde og taknemlighed er det samme for livet som støddæmpere er for bilen. Glæden er ikke i ting, den er i os! Det glade budskab skal bringes videre af glade mennesker(Skovgaard Petersen). Fornøjelserne har deres pris, men glæden er gratis (Nils Kjær).

Grundholdningen

Hemmeligheden bag Paulus’ glæde var en gennemtænkt og gennemlevet holdning: Jeg er glad i Kristus. Det gi’r en fuldkommen glæde, ikke fordi følelserne altid er lige stabile, men fordi glæden er forankret i noget uden for mig selv. Jeg har fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det modsatte af glæde er prøvelse og sorg! Der er en lidelses-side i kristenlivet. Vi møder mange vanskeligheder og udfordringer i dette liv, sygdom, smerte, tårer, nød, død, sorg, bekymringer m.m kommer på vor vej, ingen går fri. Dette er en del af vort liv her på denne jord. Også her er Bibelen fuld af trøst og opmuntrings-ord til os.

Jak 1,2: Kære venner, når I kommer ud for mange forskellige vanskeligheder og problemer, så glæd jer over det.

2 Kor 8,2: Midt i deres mange trængsler har de oplevet en overvældende glæde, og midt i deres dybe fattigdom har de vist en utrolig hengivenhed.

Når du ser, hvem du er «I Kristus», da har du virkelig grund til at glæde dig. Kristus er min retfærdighed, i ham har jeg helliggørelse, visdom, forløsning, trøst, glæde, håb og fred.

Rom 14,17: Guds rige er nemlig ikke et spørgsmål om, hvad man spiser og drikker, men om den retfærdighed, fred og glæde, der kommer fra Helligånden.

Et taknemmeligt hjerte

Ordsp. 15:13 Indre glæde giver et smilende ansigt, et sorgfuldt hjerte tager livsmodet væk.

Ordsp 15,15: For den nedtrykte er hver dag en dårlig dag, den glade har altid gode dage.

Døden og graven er ikke det sidste. Der er en salighed og herlighed sammen med Jesus, som venter den, der er frelst! Og i mellemtiden må du få lov at glæde dig og opleve, at glæden i Herren er din styrke.

Søndagens tekst: Matt. 5,1-12

Den sande lykke

1 Da Jesus så de mange mennesker, gik han op på den nærliggende bakke. Der satte han sig ned, disciplene slog kreds om ham, 2 og han begyndte at undervise dem:

3 »Velsignede er de, der erkender deres afhængighed af Gud for de skal få del i Guds rige.

4 Velsignede er de, der sørger over situationen for de skal blive trøstet.

5 Velsignede er de ydmyge for de skal få landet i eje.

6 Velsignede er de, der tørster efter retfærdighed for de skal få slukket deres tørst.

7 Velsignede er de barmhjertige for de skal mødes med barmhjertighed.

8 Velsignede er de rene af hjertet –
for de skal få lov at se Gud.

9 Velsignede er de, der stifter fred for de skal kaldes børn af Gud.

10 Velsignede er de, der bliver forfulgt, fordi de gør Guds vilje for de skal få del i Guds rige.

11 Velsignede er I, når man håner, forfølger og bagtaler jer, fordi I tror på mig.

12 Glæd jer af hele jeres hjerte, for I får en stor løn i Himlen. Sådan forfulgte man også profeterne før jer.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk