Argumenter om ondskab i verden som bevis for Guds non-eksistens er ikke videnskabelige

closeup. a group of students discussing

Spørgsmål:
Jeg har set et argument om, at sygdomme og ondskab i naturen viser, at det ikke kan være Gud, der har skabt det hele. Hvad svarer du til det?

Svar:
Dårligt design og ondskab i naturen er hyppigt brugte argumenter imod ID. De, der bruger argumentet, foretager imidlertid en fejlkategorisering; spørgsmålet om dårligt design og ondskab er nemlig et filosofisk og ikke et naturvidenskabeligt spørgsmål.

Naturvidenskaben kan stille spørgsmålet, om liv er et produkt af blinde udirigerede processer, som evolutionsteorien hævder, eller et produkt af bevidst intelligent design, som ID-hypotesen hævder. Om et design er dårligt eller ondt har intet med dette spørgsmål at gøre. Min kone havde engang en engelsk bil, som var udstyret med det berygtede el-system fra Lucas (i spøg kaldet ’mørkets fyrste’). At Lucas leverede dårlige elektriske komponenter er ikke bevis imod, at de er designede. Dårligt design kan altså ikke bruges til at afmontere argumentet for design.

Som kristne tror vi, at verden oprindeligt var skabt perfekt, men at menneskets fald bragte ondskab og dårligdom ind i verden. I kristent perspektiv er sygdomme og fx kvinders pinefulde barsel altså også et resultat af design, men begge tilskrives, at det perfekte skaberværk undergik en forvandling, da mennesket gjorde oprør mod Gud.

Troende bliver ofte af ateister beskyldt for at bringe følelsesbetonede argumenter ind i debatten om Guds eksistens eller noneksistens. I spørgsmålet om dårligt eller ondt design er det imidlertid ateisterne, som bruger et emotionelt argument: Hvis der var en gud, ville han ikke have skabt menneskets dårlige ryg-design, kvindens smalle fødselskanal, grimme sygdomme og ækle parasitter! – sådan lyder argumentet.

Dette ræsonnement vedrører ikke, om der er tale om design eller ej. Det er et filosofisk spørgsmål, som vedrører designerens natur: Kan Gud være god, når der er ondt i verden? Kan forklaringen på sygdomme og dårligt design forklares filosofisk, og hvilke forklaringer tilbyder de forskellige religioner på dette spørgsmål?

Personligt mener jeg, at sygdomme og dårligt design er noget af det, som kun giver mening i et kristent perspektiv. Kun kristendommen giver et filosofisk godt og rationelt bud på virkelighedens beskaffenhed og forklarer, hvorfor naturen ikke er perfekt.