At skrive med blyant i det nye år

Af Hans Verner Lollike,
tidl. sognepræst, Hedehusene.

I mange år har en lommekalender fulgt mig for at holde styr på familiefødselsdage, aftaler, møder og ferier. Da jeg ofte har en kuglepen ved hånden, er noterne blevet skrevet ind i min kalender med kuglepen. Når der er kommet ændringer eller aflysninger, har jeg streget over og skrevet det nye ind.

Min kloge og ordentlige kone, Inge-Lise, har med rette ladet en bemærkning falde i årenes løb. ”Brug en blyant, så kan du viske ud og skrive nyt!”. Selv skriver hun i sin kalender alt, hvad der ligger ude i fremtiden ind med blyant, og kan derved viske ud og skrive ændringer uden at blive forvirret. Til gengæld skriver hun ind med blæk alt det, der er sket, og gør sin kalender til en huskekalender.

Til trods for års positiv indflydelse har det ikke haft indflydelse på mig, indtil der kom en ændring i tilværelsen, som vi er fælles om: Covid-epidemien. Vort barnebarn Annas konfirmation blevet udsat, og heldigvis gennemført 2 måneder efter. En koncert i Tyrstrup kirke, først udsat og siden skubbet til 2021. Rejseplaner ændret og aflyst. o.s.v

Det kræver ikke stor fantasi at forestille sig, hvordan min 2020 lommekalender ser ud, fordi jeg af gammel dårlig vane blev ved med at bruge kuglepen: Massevis af overstregninger og nye noter på kryds og tværs. Altså er jeg gået til bidet og har allerede begyndt en ny praksis: I min 2021 kalender skal alt skrives ind med blyant! – ikke kun for den gode praksis og det ordentlige systems skyld, men mest fordi jeg kan se, at på et tidspunkt bliver det så rodet, at jeg ikke selv kan finde ud af det!

Nu er det ikke kun et spørgsmål om kuglepen eller blyant, men tiden med op- og nedlukninger har lært os noget, vi burde vide: at livet på mange måder er ude af vores hånd.

Det er befriende at indse, at der er en anden, der har det store overblik, at vide ”alt er i Guds hånd”. I tiden får vi at vide, at vi er vor egen lykkes smed og hele tiden skal arbejde på egen succes.

Det har Jesus befriet os fra! Gud har en helt anderledes regnestok. Hos Ham vil vi altid være Hans elskede barn. Derfor må vi i stedet hver dag vente med spænding på, hvad Gud har til os i dag. Derfor beder jeg om hjælp til også i mit sind at skrive med blyant og tro på, at Gud kan og vil både viske ud og skrive det rette ind med blæk.