Blåt stempel til kirkeligt arbejde for veteraner

KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde vil fremover få 2 millioner kr. mere via finansloven.

Arkivfoto fra 2019, hvor Forsvarsminister Trine Bramsen (S) besøgte KFUM’s SoldaterRekreation i Fredericia.

Med en bevilling på 2 mio. kr. mere til KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde styrkes indsatsen for de mest udsatte.

I november blev forsvarsforligskredsen enige om at afsætte flere midler, hvilket indgår i finansloven for 2021. Af disse midler får den folkekirkelige organisation KFUM’s Soldatermission nu 2 mio. kroner.

Det oplyste forsvarsminister Trine Bramsen (S) den 14. januar.

”Ude i verden og hjemme i Danmark er KFUM’s Soldatermission et trygt åndehul og et stærkt socialt fællesskab for danske udsendte og veteraner. Det gælder ikke mindst de veteraner, som er særligt sårbare og har brug for et fast holdepunkt i hverdagen.

Med de ekstra 2 mio. kroner får KFUM’s Soldatermission et solidt grundlag for at fortsætte og udvikle deres vigtige arbejde til gavn for vores veteraner,” sagde forsvarsministeren.

Generalsekretær i KFUM’s Soldatermission, Per Møller Henriksen, udtrykker taknemmelighed for tilliden og støtten.

”Med de ekstra midler ansætter vi yderligere to veteranmedarbejdere i Høvelte samt en veteranmedarbejder mere i Aalborg. Desuden kan vi ansætte en veteranfaglig leder, efteruddanne og igangsætte flere aktiviteter. Kort sagt: Vi får dermed mulighed for at hjælpe veteranerne bedre,” fastslår generalsekretæren.

39 soldater-boliger

På KFUM’s Soldaterhjem i Varde, Fredericia, Holstebro, Aalborg og Høvelte kan veteranerne bo midlertidigt i SoldaterRekreation.Ialt er der 39 boliger til veteraner fordelt på de fem steder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De nye midler er øremærket de mest udsatte veteraner, som har brug for særlig støtte. De seneste år har KFUM’s Soldatermission fået et tilskud på 3 mio. kr. til veteranarbejdet. Fra i år hæves det til 5 mio. kr., og fra næste år stiger det til 5,5 mio. kr.

I lighed med andre diakonale initiativer er KFUM’s Soldater Rekreation begyndt med, at man har set og reageret på et behov. Denne kirkelige pionerindsats anerkendes nu med et større beløb fra samfundets fælleskasse.

– De ekstra midler er et kæmpe skulderklap til vores veteranarbejde, siger generalsekretær i KFUM’s Soldatermission Per Møller Henriksen.

Kirkeligt ansvar

Om det diakonale arbejde fortæller Ole Rasmussen, der er provst i Lemvig og landsformand for KFUM’s Soldatermission:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Som en del af Folkekirken har det været naturligt for KFUM’s Soldatermission at påtage os et ansvar for veteraner, der kender os fra deres tid i Forsvaret. De har brugt soldaterhjemmene rundt i landet og under deres udsendelser i missionsområderne”.

Ole Rasmussen er selv veteran efter mange udsendelser som flyverpræst. ”Vi er interesseret i det hele menneske. Den kirkelige vinkel, vi har, er der ikke så mange andre, der har blik for. Vores oplevelse er, at den kan give ro til den enkelte,” fastslår han.

Betegnelsen SoldaterRekreation skyldes, at det at være ”soldat” er den velkendte og trygge identitet for veteranerne. ”Rekreation” betyder genskabelse, og i KFUM’s Soldatermission ønsker man dermed at lede tankerne hen på at se det Guds-skabte potentiale, der er i hver enkelt veteran. Mens man bor på KFUM’s SoldaterRekreation, er opgaven at få dette potentiale frem i den enkelte.

Ressourcer

Erik Hein er leder på KFUM’s Soldaterhjem i Varde, hvor de arbejder med aktiviteter ud fra veteranernes ressourcer. Man har et bådprojekt, hvor veteraner skal sejle med nogle af kommunens udsatte borgere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er allerede samlet penge ind til at søsætte to både, men Erik håber på, at hele tre både kan komme til at sejle på Varde å i maj måned.

”Vi arbejder ud fra, at veteraner besidder ressourcer. I alle vores aktiviteter ser vi, at veteraner har rigtig mange kompetencer, som vi prøver at få i spil. Det er en slags kammeratlig hjælp, som helt bestemt kommer andre til gavn”, forklarer Erik Hein.

På KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte arbejder man ud fra samme princip. Man søger derfor medarbejdere, som kan bidrage med deres kreative evner, fortæller soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen.

KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde er udviklet gradvist, særligt over de seneste 10 år. Fra 2012 til 2016 var der indvielse af nye rekreationsfaciliteter hvert år.

De seneste år er veteranarbejdet konsolideret godt, hvilket blåstemplingen med det forhøjede tilskud viser, konkluderer Soldatermissionen.

Stærk soldateridentitet

Mange af veteraner har en stærk identitet som soldat og har oplevet et stærkt fællesskab i Forsvaret. Det fællesskab tæller også KFUMs Soldaterhjem, som byder værnepligtige, tjenestegørende og udsendte indenfor til sociale aktiviteter både i Danmark og udlandet.

Derfor er KFUM’s SoldaterRekreation et tilbud, der taler til de veteraner, der finder tryghed i en organisation, de kender fra deres tid i Forsvaret.

Forskellige udfordringer

Veteranerne, der tager ophold på SoldaterRekreation deler sig i to grupper. Den ene gruppe har lettere fysiske, psykiske og sociale udfordringer og er fx. boligløse, sygemeldte, ledige og skilsmisseramte.

Den anden gruppe er hårdere ramt og har brug for psykologisk og/eller psykiatrisk behandling under opholdet.

Del af en styrket veteranindsats

Styrkelsen af KFUM’s SoldaterRekreation er en del af den politiske aftale af 18. november 2020 om at styrke veteranindsatsen med 50 millioner kroner over de næste tre år.

Indsatsen retter sig mod de hårdest ramte veteraner og veteraners familier. Aftalen er indgået i forsvarsforligskredsen af S, V, DF, RV, KF og LA.