Da kristendommen skabte den vestlige bevidsthed

Tom Holland er forfatteren bag dette portræt af kristendommens historie. Kristeligt Dagblads Forlag, som udgiver bogen, omtaler den med ordene: ”Dristigt og ambitiøst epos om kristendommens indflydelse”, og selvom jeg har svært ved at identificere det dristige ved foretagendet, så rammer beskrivelsen i øvrigt meget fint.

Forfatteren har skrevet en del skønlitteratur, hvilket man oplever i sprog og ”fortællerstemmen”, som er langt fra den almindelige historikers greb. Holland tager fat på personlighederne helt tilbage til Jesus og apostlene, idet han fortæller kristendommens historie med disse som omdrejningspunkt.

På den måde bliver kristendommen til mere end en religion med dogmatik, etik og organisation. Det bliver til historien om de mennesker, som har været med til at forme og bære troen igennem de snart 2.000 år, den har været med til at præge vores verden i større eller mindre grad.

Skiftende status

Kristendommen har på skift haft flygtningestatus og været kejserens overordnede. Det er altså en fascinerende fortælling om en gruppe mennesker, hvis forbillede og Gud var et menneske, som var blevet henrettet ved korsfæstelse. Straffen som ellers var forbeholdt slaver, som havde forbrudt sig mod deres ejere, bliver til et symbol, som får vendt op og ned på al anden gudsdyrkelse, der havde været praktiseret igennem årtusinder ud over det meste af jorden.

Det er også historien om Paver og reformatorer, om radikale fundamentalister og om opportunister, som har givet kristendommen en betydning for snart sagt alle aspekter af menneskelivet.

Tankevækkende beskrivelser

At læse bogen giver en meget fin indføring i også de teologiske debatter, som i den grad har formet kirken. Det drejer sig selvfølgelig om Kristologien, altså hvem var Jesus? Menneske eller Gud, eller både og? Døde han rent fysisk? Og selvfølgelig hvilken status har troen i forhold til magthavere, lovgivning, etik, osv.? Diskussioner som levendegøres igennem skikkelser som Paulus, Origenes, Gregor, Thomas Aquinas, Martin Luther og mange flere.

Der er altså masser af tankevækkende beskrivelser, som er dybt interessante for den, som interesserer sig for kristendommens historie og den kulturelle indflydelse, religionen har haft og stadig har i vores del af verden.

Tom Holland: Herredømmet
574 sider. 299,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag


Artiklen fortsætter efter annoncen: