Du tænker 60.000 tanker i døgnet

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

Et menneske tænker i gennemsnit 60.000 tanker i døgnet. Heraf er de 85 pct. af tankerne bekymringer.

Derfor er det så relevant for at os at få styr på tankerne. At gøre os klart, hvilke tanker, der suser rundt i hovedet. For vores tanker påvirker vores følelser, og følelserne påvirker igen vores handlinger.

Min kone og jeg har sammen læst en bog på norsk af Kristin Løland Berge. Bogen havde nemlig samme emne, som en leder jeg skrev i uge 36 om, at ”Det er i tankerne, at kampen tabes eller vindes”.

Så jeg fik lyst til at læse, hvad forfatteren havde fundet ud af. Og jeg vil her gengive noget fra hendes meget konkrete og praktiske bog her. (Vi skaffer bogen til salg senere.)

Tag tankerne til fange!

Kristin fortæller, at hun havde mange problemer med sin selvopfattelse og sine relationer til

andre. Men så forstod hun, at det var, fordi hun ikke ”tog tankerne til fange”, som Paulus skriver om i 2. Korinterbrev 10, 4-5.

Men da Guds ånd kom ind og ”smeltede sammen” med hendes ånd, som hun skriver, så blev hun opmærksom på, at hun ikke var, som hun selv tænkte – og det var andre mennesker heller ikke.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For et mennesker bliver og opfører sig, som det tænker. Man gør ikke pludselig noget godt eller ondt. Vore følelser og handlinger bygges op af det, vi tænker.

Vores tanker kan bygge sig op til fæstningsværker, der stritter imod sandheden. Og Gud. Derfor skal vi ikke tillade, at dårlige tanker slår rod.

Vi kan virkelig forandres…!

Det er en fantastisk mulighed, vi har som kristne, at vi faktisk kan få fornyet vores sind og psyke.
Som der står i Romerbrevet 12,2: ”lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nogle tror, at det handler om, at vi skal være gode – for Guds skyld. Men vi kan slet ikke gøre det rigtige, hvis ikke vores tanker bliver fornyet af Guds ånd.

Så i stedet for at holde fast i vores tanke-kæpheste skal vi lade Guds ord komme til og nedbryde de forstenede tanke-bygninger. Vi har brug for nye data!

Det er derfor, vi skal læse i Bibelen og tage imod kristen undervisning. Det er derfor, vi skal være stille i bøn. Det er skam ikke for Guds skyld, – det er til vores egen gavn. Og til gavn for dem, vi er sammen med.

Men vi skal selv vælge

Kristin har opdaget, at vi kan vælge, hvordan vi vil tænke. Vi kan vågne op med et dårligt humør. Og så følger tankerne efter. ”Det bliver en dårlig dag…”, ”Jeg mislykkes nok igen…”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men vi kan også vælge at gå imod det negative humør. Vi kan bevist vælge at tænke det modsatte.

”Det bliver en god dag!” – ”Tak Gud, for alt, hvad du lader mig opleve i dag!” – Og så følger de gode følelser og tanker efter. Og det bliver en god dag – uanset, hvad der sker.

Det er ikke selv-manipulation. Vi har opbakning til at tænke positivt i Guds ord. Vi har opbakning til ”ikke at bekymre os”. Vi har Guds ord for, at ”alle ting samvirker til bedste for dem, der elsker Gud”. Vi kan forvente, at Han er med os. Bibelen er fyldt med gode løfter. Men vi skal vælge at leve i dem dag for dag.