Indsamling skal gå til bibelskole for nykristne roma’er

Evangelisk Alliance samler i bedeugen dog ind til flere projekter.

En kristen vækkelse er gennem de seneste tredive år gået gennem romaernes samfund i Europa. (Foto: Evangelisk Alliance).

I de sidste tredive år er romaer i den sydøstlige del af Europa strømmet til kristne menigheder.

En vækkelse blandt romaerne i det sydlige Serbien, der begyndte i midten af 90’erne, har ført til etableringen af en lang række menigheder.

Mange romaer er åbne for evangeliet, og det skaber nye muligheder for evangelisering og discipeltræning blandt de talrige romasamfund i Sydøsteuropa.

Det fortæller Melody Wachs-muth, en af lederne i Evangelisk Alliances Roma-netværk.

Mobil bibelskole

I år går Evangelisk Alliances bedeuges indsamling primært til en mobil bibelskole for roma-ledere i Østeuropa.

– De nyetablerede romamenigheder har vist sig at have stor og positiv indflydelse i samfundet, fortæller Melody Wachsmuth.

– Denne udvikling kræver modne og uddannede ledere, så troen blandt romaerne kan vokse, og flere må få kendskab til det kristne budskab. Lederne blandt romaerne er overbeviste om, at det er kirkerne, der kan skabe forsoning i samfundet og hele de dybe sår mellem romaer og ikke-romaer.

Muligheden kommer dog ikke uden en række udfordringer. Romaerne er fortsat marginaliserede og lider under stigende fattigdom, sundhedsproblemer, ringe beskæftigelse og dårlig uddannelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange ledere i romamenighederne har ingen teologisk uddannelse og savner ofte de nødvendige forudsætninger for at kunne blive optaget på teologiske uddannelsesinstitutioner.

Vores vision tager højde for denne komplicerede situation. Vi ønsker at starte en fleksibel, mobil skole, der kan komme ud til de nye roma-ledere.

Målet med træningen er, at de får et grundigt kendskab til Bibelen, at de kan tænke bibelsk og teologisk over de udfordringer, de møder som kirke og i samfundet, og at de må vokse som modne ledere, der kan lede andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En holistisk træning af ledere, som vil gøre menighederne rodfæstet i Kristus og udrustet til at håndtere tidens udfordringer, er altafgørende.

Vi er overbeviste om, at det vil transformere romaernes fællesskaber og være et vidnesbyrd om Guds magt og kærlighed iblandt dem. Vi tror, at nu er det rette tidspunkt for en sådan bibelskole. Vi går frem i tro og med håb, slutter Melody Wachsmuth.

Det går EA-indsamlingen til

I år kan de fleste arrangementer i forbindelse med Evangelisk Alliances bedeuge ikke gennemføres på grund af regeringens restriktioner.

Til gengæld samler man ind på mobilepay og netbank.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer i både folkekirken og frikirkerne. Trods indbyrdes forskelle finder man sammen om en årlig bedeuge.

Og ifølge den folder, der er udsendt til bedeugen, har man ”en fælles identitet og en fælles sag: Vi arbejder for at gøre kristen tro og kristen livspraksis kendt og gældende i Danmark. Vi ønsker også at inspirere kristne i Danmark til at være med i Guds globale mission,” hedder det i den folder, der er udsendt, men som nu risikerer at samle støv mange steder.

Til gengæld kan man læse årets bedetekster på side 12-13 i ugens Udfordringen.

Hvert år indsamles der i forbindelse med bedemøderne til mindst et internationalt projekt, som har relation til de internationale partnere i World Evangelical Alliance.

”Når vi vælger projekter, har vi fokus på forfulgte kristne, mennesker i nød og forkyndelse af evangeliet. Foruden den daglige drift af Evangelisk Alliance i Danmark, blev følgende formål støttet i det seneste regnskabsår:

1 Forfulgte kristne i Sri Lanka: kr. 240.000
2 Nødhjælp til ofrene efter katastrofen i Beirut i august: kr. 20.000
3 Udgivelse til fordel for forfulgte kristne: kr. 15.000
4 Medlemsbidrag til EEA, WEA og Lausanne: kr. 38.500,” fortæller organisationen.

”I det kommende år planlægger vi blandt andet at støtte følgende formål:

1 Oprettelsen af mobil bibelskole blandt romaer
2 Aktiviteter til støtte for tros- og religionsfrihed
3 Dansk deltagelse i Lausanne Europe 20-21
4 Oprettelse af ungdomsnetværk under EA i Danmark

Regnskabet for det seneste år kan i øvrigt findes offentliggjort på evangeliskalliance.dk.”
Man kan støtte projekterne på MobilePay: 50749 og konto: 9337 – 2075302331

Læs Også om bedeuge derhjemme