Præste-stilling nedlagt ’af frygt for terror’

En henvendelse fra menighedsrådet i Korsløkke Sogn fik biskoppen til at nedlægge Massouds stilling. Præsten fastholder dog sin ret til at missionere blandt muslimer.

Massoud Fouroozandeh

– Vi skal forkynde frelsen klart. Hvis kirken mister interessen i at forkynde, at Jesus er den eneste vej til frelsen, så har kirken mistet sin identitet og legitimitet.

Så klart udtrykte valgmenighedspræst i Church of Love, Massoud Fouroozandeh, sig i en debat om mission blandt muslimer for fire år siden. Hans modpart var dengang sognepræst Kathrine Lilleør, som kaldte det ”åndshovmod” at mene, at muslimer skulle have særlig brug for omvendelse.

Men mission er ikke respektløst – det handler om at fortælle et andet menneske om kærlighedens budskab. Hvis præster ikke varetager missionsopgaven, kunne de lige så godt være skomagere, fastslog Massoud Fouroozandeh dengang.

Og det mener han iøvrigt stadig, selv om nogle forkaster hans teologi, og andre frygter terrorangreb mod præsten eller hans kirke.

Stadig behov for mission

Til Udfordringen siger præsten nu om behovet for mission blandt muslimer:

”Vi skal blive ved med at elske mennesket og forsage den antikristelige og undertrykkende ideologi, islam.

Det vil med andre ord sige: forkynde evangeliet rent og purt og vise kærlighed og forsoning til vores medmennesker, uanset hudfarve, etniciteter og køn, imens vi forsager Djævlen med islam i spidsen!”

Frygt i menighedsrådet

Massoud var ansat som vikarpræst ved Korsløkke Sogn i Odense, da menighedsrådet i et brev til biskop Tine Lindhardt den 8. november krævede ham afsat. Begrundelsen var, at den ”islamkritiske” præst skulle udgøre et terrormål, ”fordi der er rabiate og voldsparate muslimer” i sognet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Henvendelsen kom få dage efter et terrorangreb mod en kirke i Nice, og menighedsrådet konkluderede: ”Det skaber en utryghed, jf. hvad vi har set ved for eksempel franske kirker”.

I december henvendte Marie Krarup (DF) sig til kirkeministeren og justitsministeren for at bede dem sikre præsters forkyndelsesfrihed og ytringsfrihed i forhold til islam. Til Fyens Stifstidende udtalte Marie Krarup: ”Vi skal sikre os mod, at præster i Danmark får skåret hovedet af, eller der bliver begået overfald og terror ved danske kirker”.

Samråd om terrorfrygt

Under samrådet med ministrene den 20. januar i år ønskede kirkeministeren kun at forholde sig principielt til præsters sikkerhed og ytringsfrihed. Hun oplyste, at heller ikke PET havde kendskab til en evt. specifik trussel mod Folkekirken.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Heller ikke Fyns Politi havde modtaget nogen anmeldelser vedrørende Massoud Fouroozandeh, fastslog justitsministeren.

Selv understregede Massoud Fouroozandeh overfor Fyens Stiftstidende: ”Det er menneskeligt at blive bange, men det må aldrig udelukke en præst fra at prædike. Vi forkynder ikke krig og vold, men fred og kærlighed”.

Massoud er tidligere blevet udsat for trusler og hærværk og har hemmelig adresse. Men det stopper ham ikke.

Hvad er din kommentar til den terrorfrygt, som menighedsrådet har givet udtryk for?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Både Fyens Politi, PET, justitsministeren og kirkeministeren har ved de seneste samråd iværksat af Marie Krarup i Folketinget betonet, at der overhovedet ikke er hold i menighedsrådets alibi, og i mine øjne viser det hele, at mit gæt desværre var rigtigt.

MR, som jo er meget kendt for at være rødt, og flertallet er allesammen socialdemokrater, har desværre kun brugt frygten for terror som et falsk alibi for at fremme deres politiske dagsorden og lukke munden på min kritik og afsløring af islam!

Forholdet til folkekirken

Hvordan ser din fremtid ud i forhold til folkekirken efter ophør af vikariatet?

– Jeg er fortsat en del af Folkekirken i min rolle og tjeneste i Danmarks første migrantvalgmenighed, Church of Love. Men det er ærgerligt, og mange af sognebørnene i Korsløkke Sogn er kede af den uanstændige behandling og diskrimination, deres præst er udsat for. Måske ikke pga. hans race og hudfarve, men pga. hans evangeliske holdninger og opråb om islam, siger Massoud Fouroozandeh til Udfordringen.

Forkynder rent evangelium

Massoud har fået opbakning fra en kollega i Korsløkke Sogn, som afviser det nu afgåede menighedsråds ”ensidige kritik”. Sognepræst Erik Ransby skriver således i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 22. december 2020:

”Massoud Fouroozandehs islamkritiske udtalelser må han selv stå på mål for. Jeg har deltaget i mange af hans gudstjenester, og han har aldrig misbrugt sin forkyndelsesfrihed til at politisere eller føre billig eller usaglig polemik, men han har forkyndt evangeliet enkelt og klart, ”rent og purt”.”

Sognepræsten beklager samtidig sagens forløb og omtalen af den i dagspressen.