Evangeliet er stadig relevant

Denne bog giver ideer til, hvordan vi kan gøre kristendommen relevant for vores vestlige verden, hvor udfordringen er, at man ser sig selv som kommet over det stadie, hvor man har brug for religiøse livsforklaringer.

Men ét er, hvad folk mener at have behov for, noget andet, hvad der er deres faktiske behov. Timothy Keller skriver: ”Alle ikke bibelsk baserede verdensbilleder er som tøj, der er for småt.

Den slags strammer altid ubehageligt – og af og til går det faktisk i stykker. Det senmoderne syn på verden og selvet passer ikke til den menneskelige natur, som Gud skabte den.”

Det giver mulighed for at ”afsløre de store brister i vores kulturelle fortællinger ved at påvise, at de hverken harmonerer med menneskets natur eller vores mest grundlæggende antagelser om livet”. Og så derefter ”pege på skønheden og sandheden i evangeliet”.

Massivt pres fra de sociale medier

Men man kan ikke give noget, man ikke selv har. Det er vigtigt at kende sin Bibel og ikke lade sig rive med af tidens strømninger. Det er en fare, Timothy Keller ser som større end nogensinde pga. de sociale medier:

”Den tid, vi bruger på vores telefon i løbet af en dag – alle de billeder og videoer og stadigt gentagne reklamer, vi ser – påvirker os i en grad, som vi aldrig tidligere har oplevet.”

Vær en kristen modkultur

Timothy Keller drager paralleller til kirkens første århundreder, hvor de kristne også var et mindretal, som flertallet ikke ville acceptere.

Da fik de ikke blot fremgang ved at forkynde evangeliet. De havde en levevis, som andre kunne se gav dem et bedre liv. På samme måde må kirken og den enkelte kristne være en positiv modkultur.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det, Timothy Keller siger, er udmærket, og havde det været et foredrag, ville det have været et godt, langt foredrag. Men en bog burde byde på mere.

Timothy Keller: Sådan når vi Vesten igen.
Evangeliet til en post-kristen verden.
63 sider. 69,95 kr. Lohse