Kunsten af prædike

Forlaget Eksistensen udgiver i denne måned en ny bog: Prædikenhåndbogen. Bogen er en ny lærebog i homiletik – kunsten at prædike.

Formålen med udgivelsen er at give redskaber til udfærdigelse af prædikener, at gennemgå prædikenforberedelsens faser og diverse prædikenmodeller.

”Bogen er skrevet med den ambition, at læseren udvikler sin egne homiletiske synspunkter og metoder og lærer at forholde sig kritisk og udviklende til dem” skriver forlaget.

Bogen er skrevet af fem forskellige fagprofessionelle folk, som enten har en master i homiletik, er sognepræster eller begge dele. Den kan læses af alle, men er især tiltænkt studerende på pastoralseminarier og præster i deres første embedsår.

Prædikenhåndbogen kan bestilles hos forlaget på hjemmesiden eksistensen.dk

Pia Nordin Christensen, Mads Davidsen, Maria Harms, Arne Mårup og Kjeld Slot Nielsen: Prædikenhåndbogen
173 sider. 199,95 kr.
Eksistensen Akademisk