Glæd jer! Corona ingen forhindring for påsken

Af Iben Thranholm

Normalt plejer vi her op til påske at få en meningsmåling om, hvor mange danskere, der tror på Jesu opstandelse fra de døde. I skrivende stund er der endnu ikke dukket noget meningsmåling op i dagspressen, som viser, hvor danskerne står henne åndeligt set i denne påske. Det kan selvfølgelig nås de næste par dage inden højtiden, men jeg tvivler på, at den kommer i år.

Kirke eller medier har hverken tid eller overskud til at gå op i om folk tror på opstandelsen i denne påske. Man har for travlt med at indrette kirkens efter de corona-regler, som staten udstikker. Hvordan man kan sidde på bænkene med god afstand, hvad skal erstatte salmesangen og bliver vejret for dårligt til at man tør løbe an med at holde gudstjeneste udenfor for max. 50 personer? Al energi går med at udtænke hvordan man kan betjene de opskræmte kirkegængere, der nu frygter mere for, hvad der kan slå legemet ihjel end det, som kan dræbe sjælen.

Til forskel fra sidste års påske, så er kirkerne dog åbne i år. Det er et lille fremskridt, men samtidigt  også et par store skridt tillbage. Allerede før corona blev en virkelighed, som overskygger alt, fyldte administration og bureaukrati en del i kirken. Nu fylder det alt. Samtidigt spreder en konstant forvirring sig, fordi retningslinjerne flytter sig. Det suger en masse energi.

Sandheden om Gud og mennesker forsvinder i corona-regler og tvister om nedlukning eller genåbning. Gudstjenester bliver mere og mere kunstige, fordi det at overholde restriktioner til punkt og prikke efterhånden er det, som dyrkes i stedet for Gud selv.

Medlemstallet er fortsat dalende og mange af dem, som før var trofaste kirkegængere, udebliver også. De tør ikke gå i kirke. Eller også er de bare blevet vænnet fra det.

Hvad skal kirken gøre nu? Måske tiden er inde til at præster og forkyndere bare stiller sig op på byens torv, så alle der går forbi har mulighed for at høre det glade budskab.

Historien viser, at selv under svære forfølgelser og massiv modstand, har kirken altid kunnet nå ud med sit budskab og røre folks hjerter. Faktisk har det ofte været – og er stadigt – under meget trange kår, at skaren af troende begynder at vokse betragteligt. Så egentligt burde corona-restriktioner overhovedet ikke være nogen forhindring for kirken, for at få tusinder til at tro på opstandelsen.

Jesus siger, at selv “når I forfølges, forhånes og fængsles så glæd jer!” Uanset hvor skidt det står til, så siger evangeliet, at der altid er grund til at glæde sig. Det tror jeg faktisk, der er mange der gerne vil høre mere om lige nu.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Glædelig påske.