Fælles sang, mere tid og flere pladser i kirkerne

Kirkeministeriet har den 21. april opdateret corona-retningslinjerne. Der må nu samles flere i kirkerne, der er ingen tidsbegrænsning, og sang er igen tilladt med særlige afstandkrav.

Arealkravene hedder nu maksimalt en person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Hvis deltagerne det meste af tiden sidder ned eller knæler, må der dog tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal. Hvis deltagerne ikke sidder ned, er arealkravet 4 m2.

Afstandskravet er ændret fra 2 meter til 1 meter – men kravet om to meters afstand opretholdes, hvis der synges. Ansatte: Forkynderen samt evt. personale, som medvirker ved menighedens aktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.

I de nye retningslinjer gentages de velkendte regler for adgang til informationsmateriale om COVID-19, god hygiejne og adgang til vand, sæbe, hånddesinfektionsmiddel samt udluftning.

Forsamlingsloftet: For indendørs foreningsliv gælder et forsamlingsloft på 25 unge under 18 år, såfremt de ikke synger.

Ved udendørs arrangementer som begravelse og bisættelse gælder det generelle udendørs forsamlingsforbud på 50 personer. Fra 6. maj må 75 personer samles udendørs, og fra 21. maj må 100 samles. Disse restriktioner forventes afskaffet den 11. juni.

Indendørs arrangementer: Indtil 6. maj hedder forsamlingsloftet: 10 personer. Herefter, frem til 21. maj hedder loftet 25 personer, fra 21. maj: 50 personer, fra 11. juni: 100 personer.