Lægepræsten vil bruge sine talenter i Guds rige

Efter genåbningen: Nu må vi ud!

Poul Henning Krog opfordrer til at gribe mulighederne.

– Nu har vi længe nok opholdt os bag ’lukkede døre’. Vi må, som de første kristne, nå vores byer. Kirken er verdens lys og salt. Guds kærlighed er for alle, opfordrer lægepræsten Poul Henning Krog efter den længe ventede genåbning af samfundet.

– Vi trænger til ild fra himlen. Vi trænger til den uovervindelige tro fra Gud – en tro virksom i kærlighed. Vi må nå ud – og nå ind. Discipelskab og hyrdeomsorg er helt afgørende.

Evangelisation og menighedsplantning er også helt afgørende.

Det vil altid være det fem-foldige lederskab, der sammen med menigheden som helhed bygger stærke kirker, mener Poul Henning Krog.

Med det femfoldige lederskab hentyder han til, at Paulus taler om fem kristne tjenester: Apostel, Profet, Evangelist, Lærer og Hyrde.

Både læge og præst

– Jeg har nu i fem år som lægepræst haft to ”sogne”: Kirke og sygehus.

Det er blevet til mange spændende samtaler, fortæller Poul Henning. Han glæder sig også over, at hans to første bøger står på psykiatrisk afdeling. Det er bøgerne ”Kære hr. Tyv” og ”Du er den bedste”.

Hans tredje bog ”Psykiatro” handler netop om, hvor troen har betydning i forhold til det psykiske – og omvendt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Mine første to bøger er skrevet for alle. Den sidste bog er mere positivt ”forstyrrende”. Derfor skriver jeg i min indledning, at hvis man ikke vil forstyrres, skal man ikke læse bogen. Søgeren rystes. Den kristne rystes.

Læses af sundhedsfolk

– Ud over de løbende positive tilbagemeldinger fra læsere har jeg den sidste måned haft den glæde, at 30 læger, sygeplejersker og personale har købt bogen. Det er tankevækkende, for der skal meget til, før folk i dag køber en bog.

Bogen er, med en systematisk gennemgang af de 16 linjer i Salme 23, spækket med Jesus samt fornyelse af sindet igennem Accept Commitment Terapi.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg vil vove den påstand, at får man denne bog ind under huden, er man ganske godt på vej i at være en Jesu discipel, mener Poul Henning Krog.

Bogen kan købes på hans hjemmeside: poulhenningkrog.dk

Mange idéer

I sidste uge vågnede den energiske præst med en ny tanke. Han vil afholde et AOF-kursus i efteråret i Svendborg med bogen som fokus. På den måde kan folk fra kirken og byen mødes.

Der skal være gratis husstandsomdeling, neutrale lokaler med en bog som afsluttes med 4-6 spørgsmål til hvert kapitel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lægepræsten håber, at andre vil bruge denne idé, og han vil gerne stå til rådighed med et foredrag om psykia-tro.

Og hvad er det så, der driver denne kristne læge? Selv siger han: Vi beder om, at Jesus – når han kommer igen – vil finde troen.