Når store spørgsmål fylder for lidt

Sprint Aagaard Korsholms hæfte om ”Etik” fra 2012 udkommer nu i en fornyet udgave under titlen ”Syv svære”. Det lille hæfte har været brugt og er anvendeligt for studiegrupper, bibelgrupper og sikkert også i kirkelige miljøer derudover. Og det er da også ganske overkommeligt, med knap 40 sider til behandling af de syv store etiske dilemmaer.

De etiske emner er velkendte og omfatter bl.a. abort, aktiv dødshjælp, selvmord, penge, alkohol og stoffer med mere. Og lige så velkendte som emnerne er, lige så kendte er holdningerne som kommer til udtryk i forhold til disse.

Der er altså tale om klassisk konservativ kristendom. Gode afprøvede argumenter som fx det at livet i genetisk forstand eksisterer fra undfangelsen, og at det derfor er logisk set uholdbart at betragte abort som andet end en afbrydelse af et menneskes liv og dermed drab, optræder i alle syv kapitler.

Men der er også plads til spørgsmål, som udfordrer eller i det mindste lægger op til lidt mere refleksion, og det er helt nødvendigt, for ellers ville der jo ikke være tale om dilemmaer og store etiske spørgsmål.

Alligevel må jeg sige, at det er store spørgsmål, og at de fylder for lidt i dette hæfte. Hvad enten det er, fordi der ikke er plads til flere nuancer, eller fordi forfatteren ikke for alvor regner andre holdninger i denne sammenhæng, så kommer det netop til at fremstå for ensidigt.

Jeg mener således, at forfatteren gør sine læsere en bjørnetjeneste, og ikke af den gode slags, når man for eksempel ikke præsenterer aborttilhængernes perspektiv. Det er alt for nemt at sidde sammen med ligesindede og blive enige om, at abort er drab og derfor uacceptabelt, men når vi lever i et samfund, hvor det er lovligt og alment accepteret, så må det være væsentligt at forsøge at forstå, hvorfor det er sådan.

Tilsvarende kan siges om flere af de øvrige emner, hvor forfatterens argumentation repræsenterer det kirkesamfund, som han arbejder i. Det skal understreges, at jeg personligt deler langt de fleste holdninger, så indholdet er udmærket, men jeg havde hellere set, at hæftet kom ordentligt omkring et enkelt emne, i stedet for denne lidt overfladiske behandling.

Når man ser på, hvor mange gange hæftet er produceret og nu også revideret, er der ikke nogen tvivl om, at der er mange, som finder det anvendeligt. Det skal derfor også slutteligt anerkendes, at der er gode spørgsmål, som lægger op til spændende samtaler, så det skal nok blive til gavn og glæde landet over.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sprint Aagaard Korsholm: Syv svære – Etiske dilemmaer
48 sider. 49,95 kr. Lohse