På vandring med Markus

Tirsdag den 25. maj kl. 19.30 er der mulighed for både online og fysisk deltagelse på Christianskirkens seminar ”På vandretur med Markus”.

Seminaret foregår i Christianskirken i Århus og er en del af en række seminarer, der træder i stedet for en sognekonference.

I dette seminar skal deltagerne på ”vandretur” sammen gennem en del af Markusevangeliet. Bibelens jødiske rødder danner udgangspunkt for vandringen, og deltagerne opfordres til at tage deres bibler med.

Underviser på seminaret er cand. theol. Ellen Hessellund Mikkelsen. Hun arbejder med teologi og formidling og er projektkoordinator i Ordet og Israel. Ellen er kommet i Christianskirken gennem ca. 30 år. Her har hun siddet i menighedsrådet og været ansat i kirken. Ellen er gift og har to voksne børn.

Tilmelding er nødvendig til både fysisk fremmøde og online deltagelse. Se mere på Christiankirkens hjemmeside.