Kraft i nadveren

Af Henri Nissen, Ansvarshavende redaktør

Beni og Bill Johnson er ledere af den store Bethel menighed i Redding, Californien. I sin bog om kraften i nadveren (The Power of Communion) fortæller Beni Johnson bl.a. om en ung kvinde, som bad hende om forbøn.

I over syv måneder havde kvinden taget tre forskellige slags antibiotika, men det gik stadig ikke godt, og ingen kunne finde ud af, hvad der gjorde hende så syg.

Beni udspurgte hende for at finde ud af, hvorfor og hvordan problemet startede. Det viste sig, at kvinden kom sammen med en ung mand, som havde været gift med en kvinde, der nu var en praktiserende heks. Ekskonen nedkaldte forbandelser over den unge kvinde.

Beni Johnson opfordrede den syge kvinde til at tage nadver hver dag.

Kristendommens mysterier

I moderne kirker lægger man ellers ikke stor vægt på de såkaldte sakramenter. Katolikkerne har syv sakramenter, men Luther skar dem ned til kun to – dåb og nadver. Og i de reformerte kirker (og frikirker) blev nadveren ofte reduceret til blot en symbolsk handling. Man skar det mystiske væk.

Ordet sakramente betyder faktisk ”mysterium”. I oldkirken vidste man nemlig, at disse hellige handlinger var udtryk for en åndelig, usynlig virkelighed.

Paulus skriver:

”Jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!

Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!” (1. Kor. 11, 23-25).


Artiklen fortsætter efter annoncen:De fleste af os kristne er – ligesom Beni Johnson – vokset op med, at nadveren er et minde om Jesu lidelser. I kirken indtog man nadveren en gang om måneden eller sjældnere.

Men siden opdagede hun, at der er kraft i nadveren. Med nadveren påkalder vi nemlig kraften i Jesu blod i vores eget liv. For på korset vandt Jesus den endegyldige sejr over Djævelen. Han tog al vores synd og sygdom på sig og led døden for den. Men han opstod igen! Og når vi som kristne tager imod og tror, har vi del i hans store sejr.

Hvad skete der så…?

Beni opfordrede nu den syge unge kvinde til at indtage nadveren. Hun skulle påkaldte sejren i Jesu blod og tage imod den frelse og helbredelse, som Jesus har skaffet ved at bære al verdens synd på korset.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og samtidig sendte hun enhver forbandelse, der var udtalt over hende, tilbage til, hvor den kom fra!

Allerede ved midnat sms’ede kvinden tilbage, at
hun havde det lidt bedre. Hun havde grebet fat i korsets magt og udtalte helbredelse over sin egen krop.

Om morgenen var hun helt rask! Et par dage senere fortalte hun, at kvinden, der havde forbandet hende – havde fået nøjagtigt de samme symptomer, som hun selv havde lidt under i de sidste syv måneder…

Tilbage til den rette virkelighed

Beni Johnson nævner også, hvordan kraften i nadveren er en hjælp for forbedere. Når vi føler, at vi får et stort problem lagt på hjerte, er det vigtigt, at vi beder. Men problemet må ikke føre til mørke og depression i forbederens liv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Når Beni har bedt for et problem, påkalder hun kraften i Jesu blod. Og derefter overlader hun sagen til Gud.

Mon ikke vi er nogle, der kan lære noget af det?

Beni Johnson siger, at nadveren binger hende tilbage i den rette virkelighed. Guds virkelighed, hvor Jesus HAR overvundet Djævelen og alt det onde. Amen!