’Stop planerne om at hjemsende syriske flygtninge!’

Biskop Christian Alsted er biskop for Norden og Baltikum. Foto: Metodistkirken

”Som reaktion på den danske regerings planer om at hjemsende syriske flygtninge, har Metodistkirken i et brev opfordret regeringen til at ændre den politik, som vi opfatter som en hensynsløs tilsidesættelse af Danmarks humanitære ansvar og et alvorligt brud mod vores samfunds grundlæggende værdier.”

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Metodistkirken.
Herunder videregives brevet i sin oprindelige ordlyd:

”Til Den Danske Regering”

Metodistkirken i Danmark ønsker med denne henvendelse at udtrykke vores modstand mod den danske regerings planer om på nuværende tidspunkt at tilbagesende syriske flygtninge til det land, de flygtede fra.

På trods af de politiske vurderinger, opfatter vi regeringens beslutning om at udvise syriske flygtninge til Syrien som et brud på FN’s Flygtningekonvention og en underminering af både kristendommens centrale etik og en grundlæggende samfundsværdi, nemlig budet om næstekærlighed.

Som trossamfund i Danmark har vi gennem de senere år opbygget kontakt til og venskab med en del syriske flygtninge.

Vi har derfor personligt kendskab til modgangen og udfordringerne, som disse sårbare mennesker er blevet udsat for. Regeringens seneste udmeldinger om hjemsendelse til det stadig krigshærgede Syrien har skabt forøget usikkerhed og frygt hos mennesker, som i forvejen er traumatiserede.

Hverken FN, UNHCR eller noget vestligt land deler den danske regerings vurdering af, at forholdene i Syrien er så sikre og stabile, at det i den nuværende situation er forsvarligt at sende flygtninge tilbage dertil.

Metodistkirkens Sociale Principper siger: ”Vi modsætter os flygtninge- og migrationspolitikker som skiller familiemedlemmer fra hinanden eller indebærer tilbageholdelse af familier med børn, og vi opfordrer alle vores kirker til at være i tjeneste med migranter.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Metodistkirken i Danmark opfordrer derfor den danske regering til at ændre den politik, som vi opfatter som en hensynsløs tilsidesættelse af Danmarks humanitære ansvar og et alvorligt brud mod vores samfunds grundlæggende værdier.

Metodistkirken i Danmark, Maj 2021.”

Brevet er underskrevet af missionssekretær Mark Lewis og biskop Christian Alsted.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Metodistkirken

Metodistkirken er en frikirke. Det betyder, at den er uafhængig af staten og ikke modtager økonomisk støtte fra den. Metodistkirken er underlagt dansk lov.

Metodistkirken har siden 1865 været et statsanerkendt trossamfund i Danmark med ret til at foretage dåb, konfirmation, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.