Bortrykkelsen II

Første del af Mark Hill’s kronikserie om Bortrykkelsen kan læses i Udfordringen 2021/33. Her argumenterer han for, at en bortrykkelse vil finde sted før trængslen, som beskrives i Åbenbaringen.

Af Mark Hill Forstander og lovsangs- leder i Frikirken i Hadsund. BA i Bibel og Teologi. MA i Ministry.

Sidst gav jeg nogle argumenter for, at bortrykkelsen vil være før trængslen og Antikrist kommer til magten. Der er naturligvis også argumenter imod, som retfærdigvis skal nævnes.

Et argument som fremføres af en amerikansk prædikant, er, at der har været lidelse og trængsler op gennem hele kirkehistorien, og han giver eksempler på, hvordan Gud har givet nåde og styrke til at gå igennem disse ting. Én kommenterer, at præ-trængselslæren “spotter hele kirkehistorien i ansigtet!”

Til det siger jeg: Bare fordi der har været lidelser/trængsler gennem kirkehistorien, og fordi det stadig foregår idag (som når folk bliver halshugget af ISIS), og bare fordi der VIL komme en stor trængsel, betyder det IKKE, de kristne også pr. automatik skal lide i den store trængsel.

Det betyder heller ikke, at en bort-rykkelse er umulig, eller ubibelsk. Det ene udelukker ikke det andet.

En meget lang dag

Nogle siger, at der ikke vil være en bortrykkelse til himlen, men at det hele foregår samme dag (som Jesu synlige komme). Det bliver en travl dag så. Der er nogle vers, der godt kunne tyde på det.

I Joh. 6:40 står der: “For min faders vilje er, at enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.” Det nævnes et par flere gange i dette kapitel, dette med at blive oprejst på den yderste dag. Det lægges så sammen med Matt. 24, men der er noget uklarhed her.

Vi finder flere udtryk i Bibelen. Den yderste dag, Herrens dag, vredens dag. En dag behøver ikke at betyde en 24 timers dag, men kan også betyde begyndelsen af en periode på ubestemt tid (Zak. 14:1-21, Åb. 6:17) eller begyndelsen af en periode uden afslutning (Fil. 2:16).

I Joh. 12:48 taler Jesus også om “den yderste dag”, denne gang i forbindelse med dom. Dommedag (ved den store hvide trone) og Jesu komme er to forskellige ting med et helt tusindårsrige imellem. Så hvor længe der er mellem bortrykkelsen og Jesu synlige komme, kan vi ikke sige med sikkerhed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flere kristne menigheder verden over bruger et vædderhorn (shofar), ligesom jøderne gør det i forbindelse med Rosh Hashanah, det jødiske nytår. Hornet, der også kaldes en basun eller trompet, har traditionelt kaldt jøder til bod og krig, ligesom det minder kristne om, at Jesus vil komme igen.

Gode grunde

Der er flere grunde til, at jeg tror, menigheden bliver hentet hjem til himlen først, inden Jesu synlige komme (istedet for bare at blive hængende i skyerne på stand by):

Joh. 14:2-3: “I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.“ Hvor er det? Er det ikke ved de mange boliger?

Lammets bryllup foregår i himlen (Åb. 19:7-9). Vi er bruden, Kristus er brudgommen. Umiddelbart efter tager Kristus til jorden og besejrer Antikrist som slutning på trængsels-perioden (Åb. 19:11-20).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og 1 Thes. 3:13 tyder på, at de hellige (altså de kristne) er med, når Jesus kommer synligt: “Så han styrker jeres hjerter til at være uangribelige i hellighed over for vor Gud og Fader, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige! Amen.” Dette indikerer, at de har været bortrykket forinden og i himlen først.

Forvirring

Matt. 24:29-31 kan drille og forvirre lidt, og både bruges som argument for midt-trængsels- og post-trængselssynet. Der står:

“Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed.

Og han skal sende sine engle ud med høj basunklang, og de skal samle hans udvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene ende af himlen til den anden.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Her siger Team post-trængsel: “Der kan I selv se! Bortrykkelsen sker samme dag som Jesu synlige komme. Der er både en basun og folk, der bliver samlet ind, og der står, det er efter trængslen!” Og jeg kan godt forstå, at de læser det sådan, da det passer med deres syn.

Forklaring

Jeg vil så argumentere følgende: Bare fordi der er en basun, betyder ikke, at det nødvendigvis er bortrykkelsen, der er tale om. Når vi læser Åbenbaringsbogen igennem, er der masser af basuner, der bliver blæst, uden at det er bortrykkelsen.

Hvem er så de, der samles ind? Ved Jesu synlige komme griber Jesus ind i historien, lukker ned for trængselsperioden og sætter Tusindårsriget igang. De, der samles ind her, er de kristne, der er tilbage på jorden, som ikke blev bortrykket.

Nu tænker I måske: “Hvad? Er der kristne, der ikke kommer med i bortrykkelsen?” I kronikken i sidste uge læste vi Matt. 24:42-44 om at være rede. Umiddelbart efter fortæller Jesus fem forskellige lignelser om endetiden. Her er en:

De 10 brudepiger

Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.

Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.

Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. (Matt. 25:1-13)

Det er ikke alle, der vil være klar til at møde brudgommen. Når det går op for de efterladte, at de ikke kom med i bortrykkelsen, vågner disse op. De omvender sig fra deres kultur-kristendom og bliver frelst, men de må desværre gennemleve trængslen, for der bliver ikke en ekstra bortrykkelse før Den Store Trængsel er slut, og Jesus kommer og tager kontrollen.
Det er disse kristne, der bliver indsamlet af engle ovenfor.

Post-trængsels-bevis?

“Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne…. Og han sagde til mig: »Det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod.” (Åb. 7:9,14)

Den store hvide skare er kommet ud af den store trængsel. På overfladen virker det som et godt argument for en post-trængsel. Men ordet “kommer” (erkómenoi), er et “present participle” som betyder en vedvarende handling som gentages. Og ikke en en-gang-for-alle handling. Med andre ord trængslen er noget, der foregår gennem hele kirkehistorien, også nu. Så den store hvide skare er fra hele kirkens tidsalder.

Dette giver mening. Ellers ville der slet ikke være nogle kristne i himlen, undtagen dem, der levede i de sidste 7 år af jordens historie. Og hvis det kun er dem fra årene umiddelbart inden, ville det slet ikke være en stor hvid flok (så stor at ingen kunne tælle dem), men det ville være en lille bitte hvid flok, som nemt kunne tælles.

Flokken er fra hele menighedens tidsalder. Det er derfor, skaren er så stor.

Læs også den første kronik af Mark Hill om Bortrykkelsen