Missionen i Afghanistan har ikke været forgæves

KFUM’s Soldatermission var til stede i Afghanistan i 2008-2014, og ”Kuffen” blev et fristed for danske soldater og andre. Her er der morgensang.

Lige nu fylder den kaotiske situation i Kabul alle medier, og debatten går på, om den store militære indsats, som bl.a. Danmark har bidraget til, har været spildt. Spørgsmålet rettes også til de danske veteraner og deres pårørende, der har mistet soldater i kampen mod Taliban.

Men veteranernes fokus har i de seneste dage været et lidt andet sted, fortæller Soldatermissionen.

– Nogle af veteranerne har reageret meget stærkt på, at Danmark nølede med hjælpe de tolke og lokale, som stod side om side med de danske soldater. Mange af disse tolke har sammen med NATO-soldaterne også benyttet KFUM’s Soldaterhjem i Afghanistan. Men heldigvis ser det nu ud til, at der er fundet en løsning.

– På Kuffen mødtes man til besøg med kongelige, ministre og generaler, og når nogen var blevet dræbt. Her kunne vi servere kaffe og kage og dele evangeliet, fortæller Per Møller Henriksen, som sammen med hustruen Merete drev hjemmet i Camp Bastion i 3 måneder i 2010.

Det siger KFUM’s Soldatermissions generalsekretær Per Møller Henriksen på baggrund af den seneste udvikling af situationen i Afghanistan.

Gav mening i 20 år

De danske soldater indgik i svære kampe sammen med andre NATO-soldater i Helmand i det sydlige Afghanistan fra 2006 til 2014. KFUM’s Soldatermissionen drev 2 soldaterhjem i området, indtil de danske styrker forlod Helmand i 2014.

I Danmark er flere af veteranerne fra Afghanistan nu beboere på KFUM’s SoldaterRekreation (veteranhjem), og lederne holder hinanden ajour med de tanker og følelser, der rører sig i brugerne i netop disse dage. KFUMs SoldaterRekreation er tilknyttet 5 soldaterhjem, og de har tilsammen plads til 39 veteraner, heraf 6 familieboliger.

– Vi har fokus på, hvad den nye situation gør ved veteranerne, og hvordan vi bedst kan støtte dem, forklarer generalsekretæren.

Det ser dog ikke ud til, at frustrationer over Danmarks deltagelse i den militære indsats – og afviklingen som sådan – fylder meget.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Spørgsmålet om, hvorvidt det hele har været spildt, fylder ikke så meget blandt veteranerne. For det har givet mening af hjælpe afghanerne gennem tyve år.
Personligt lægger jeg vægt på, at kvinder og piger fik skolegang i de år, vi var der. De fik en indsigt og viden, som de kan bruge, når de opdrager børnene i hjemmet. Det er mit håb, at denne indsigt vil stå sin prøve fremover, også selv om piger og kvinder netop nu ikke kan være sikre på, at de må fortsætte med at gå i skole og på arbejde, siger Per Møller Henriksen. Han belyser sin opfattelse med en kendt anekdote:

– Jeg tænker på billedet med de tusinde søstjerner på stranden. En dreng smider dem tilbage én efter én, mens en voksen ryster på hovedet og påpeger, at han ikke kan gøre nogen større forskel alligevel. Drengen svarer, mens han kaster endnu en søstjerne i havet: Det er livet til forskel for den her!

1 mio. NATO-soldater mødte et kristent hjem

I løbet af den årrække, hvor Danmark havde soldater i Afghanistan, har der været to soldaterhjem i landet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Soldaterhjemmet i Camp Bastion (2008-2014) og soldaterhjemmet i MOB Price (2010-2013) nåede tilsammen at få besøg af 1 million NATO-soldater. Det blev til et lille stykke kristent hjem midt i krigen; et sted, hvor en stor flok samledes til aftensang og andagt, hvor der blev delt rigtig mange kors ud, og hvor man mødtes hele døgnet til kaffe, kage og fællesskab.

– Min kone Merete og jeg fik selv lov til at drive soldaterhjemmet i Camp Bastion i godt 3 mdr. i foråret 2010. Aldrig har vi fået så megen tak for bare det at skabe et hjem og dele evangeliet.

Kuffen, som soldaterhjemmet blev kaldt, var samlingspunktet – ja, nærmest omdrejningspunktet for alle de danske soldater i Helmand og var også uhyre populær blandt soldater fra de øvrige NATO-lande. Det var her, man mødtes, når der var VIP-besøg af kongelige, ministre eller generaler, og det var her, man samledes, når vi havde sårede eller dræbte.

– Det har været utroligt meget meningsfyldt at have soldaterhjemmene i Afghanistan i forhold til det at støtte soldaterne, konkluderer Per Møller Henriksen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tal med nogen…

I erkendelsen af, at veteraner fra Afghanistan kan opleve stærke reaktioner på den seneste uges begivenheder, opfordrer Forsvaret nu gennem Veterancentret i en mail veteranerne til at sætte ord på deres følelser og tanker.

Denne mail har veteranfaglig leder i KFUM’s Soldaterhjem, Pia Hall, videresendt til de danske soldaterhjem med opfordring til lederne om at være særligt opmærksomme på de veteraner, der har været udsendt til Afghanistan.

Læs også:

‘Vi ved både hvor I er og hvad I gør’

Vore afghanske medarbejdere er i sikkerhed

Kristne i Afghanistan er bange