Alpha-kursernes ’mor’ fylder 70 år

Bess Serner Pedersen har været en dynamo i meget andet kristent arbejde, efter at hun som ung på en lejr overgav sit liv til Jesus.

Bess Serner Pedersen. Foto: Peter Madsen

På gymnasiet mødte Bess en historielærer, som var aktivt troende. Han inviterede eleverne med på en kristen lejr. Her hørte Bess evangeliet på en måde, så det gjorde indtryk.

”Måske er Gud virkelig, måske er Jesus virkelig,” tænkte den unge Bess, der ellers ikke kunne huske en disse fra konfirmations-forberedelsen. Men en morgen sagde hun til Jesus: ”Jeg vil følges med dig.” Og det har hun gjort lige siden.

– Det var jo fantastisk at opdage, at han virkelig var der. Det fortalte jeg til alle og enhver – og de løb jo skrigende bort. Men jeg kunne ikke lade være med at snakke om det. Når man har set lyset, så må andre jo også se det. Man er jo heller ikke så vis, når man er helt ung, fortalte Bess i et tidligere interview i Udfordringen.

I 1970 blev hun klassisk sproglig student og i 1974 uddannet som fysioterapeut. Hun arbejdede på sygehuse, klinikker og plejehjem fra 1974-1988.

Hun har også undervist i fødselsforberedelse/efterfødselsgymnastik fra 1980-2009. Samt undervist på sosu-uddannelsen i Holbæk fra 1990-2009. Men de kommende år tænkte hun meget over, hvordan hun kunne få folk til at høre det fantastiske kristne budskab.

Og en dag i 1994 i Karlslunde Strandkirke fandt hun ud af, hvordan!

Yes! Det kan jeg bruge!

– Vi havde besøg af Nicky Gumbel fra Holy Trinity Brompton i London. Han fortalte om nogle kurser, som de var begyndt på.

Der var nogle damer i kirken, som sagde til præsten, at de ikke kunne forklare, hvad de troede på, når nogen spurgte dem. Så inviterede præsten, Nicky Gumbel, dem hjem i sit køkken og lavede mad til dem og holdt et lille kursus for dem. Aha, sagde de, er det sådan, det er. Og de inviterede så nogle andre venner med, og sådan udviklede det sig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I 2018 havde over 24 millioner mennesker fordelt på 158 lande på verdensplan deltaget i disse Alpha-kurser!

– Yes, det er lige det, jeg har brug for i min folkekirke i Holbæk, tænkte Bess. Hun gik hjem og oversatte det engelske materiale fra gang til gang og holdt kurser i Holbæk, hvor hendes mand Jesper Serner-Pedersen dengang var sognepræst.

Det var ham, der fik et påbud fra biskoppen i Roskilde om ikke at sige god morgen!


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Min mand startede gudstjenesten med at sige ”god morgen!” Det blev der klaget over til biskoppen, og så fik han pålæg fra den daværende biskop om, at det måtte han ikke, husker Bess. Men menigheden fortsatte dog med at sige godmorgen. Og præsteparret fandt på mange andre kreative måder, hvorpå man kunne gøre kristendom til en naturlig sag.

Bl.a. inviterede de til et kursus i dagligstuen eller holdt alternative gudstjenester om aftenen.

200 kirker med Alpha kurser i Danmark

Fire år senere, i 1998, blev Bess ansat af Strandkirken til at udbrede og koordinere Alpha-kurser i de danske kirker.

Med stor entusiasme var hun med til at få flere kirker til at holde Alpha-kurser. Danmark nåede op på 200 kirker, som brugte Alpha til at komme i kontakt med nye.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Også i fængslerne i Vridsløselille og Herstedvester begyndte man at holde Alpha-kurser for fangerne, og det kom der meget godt ud af. I England har der været Alpha-kurser i de fleste fængsler. Selv i Dartmoor, som er et sted for de hårdeste fanger.

Der blev også oprettet Ungdoms-Alpha og ægteskabs-kurser i Alpha-regi.

På grund af sin forankring i den karismatiske del af folkekirken, var det nemt for Bess at forholde sig til de frikirker, som også tog Alpha-kurserne til sig.

I 2013 overtog andre landsledelsen af Alpha-kurserne efter Bess og præsten i Karlslunde, Helge Pahus, der bragte kurserne til Danmark. Bess havde i 2012 fået job som skolesekretær på Esajasskolen i Hvidovre, hvor hun var helt frem til 2021.

Skulle have været balletdanserinde

Bess Serner Pedersen tilbragte det meste af sin barndom og ungdom på Det Kgl. Teater. Hun dansede ballet.

Hvis Bess Serner Pedersen ikke var blevet ”siet fra”, som hun kalder det, var hun formentlig fortsat som balletdanserinde på Det Kongelige Teater. Men Gud havde åbenbart andre planer…

– Ja, jeg kommer fra en teaterfamilie og har onkler og tanter, som er solodansere og danserinder. Min mor og min søster er også teaterfolk, fortæller Bess Serner Pedersen.

– Jeg har levet hele min barndom på Det Kongelige Teater. Jeg dansede ballet, indtil jeg blev 18 år. Det var rigtig sjovt. Jeg var bl.a. med i den Disney-film, der hedder Ballerina. Walt Disney var selv på besøg på det Det Kgl. Teater, og jeg fik lov at hilse på ham.

For lang tid siden var jeg med i en operette, der hedder Pinafore, som blev vist i fjernsynet.

Så jeg har oplevet rigtig meget sjov på teatret. Men så bliver man jo siet fra, hvis ikke man er god nok, ler Bess afslappet over sin afbrudte teaterkarriere.

Aktiv i foreningsliv

Bess var med i Dansk Oases ledelse i 8 år fra sidst 1990’erne til først i 2000’erne. Imens var hun og Jesper aktivt med i ledelsen af Oaselejr Sjællands sommerlejr fra start 1990’erne til 2015.

Hun har også været med i Danske Kirkedages styrelse i 9 år – for kirkedagene i Viborg, Aalborg og sidst med ”Himmelske dage i København”. Også i ledelsen for Bedehus Danmark var Bess med i begyndelsen af 2000’erne – hun husker ikke lige hvor mange år.

Hun er stadig forkvinde for Menighedssamfundet ”Bethlehemsfællesskabet”.

Hjerte for, at børn oplever evangeliet

For at sprede evangeliet blandt børn, har hun været aktiv i søndagsskoler fra 1977-2009 i Ålholm kirke, i Karlsunde Strandkirke og i Skt. Nikolaj kirke Holbæk.

Hun implementerede et nyt børneprogram på Sommeroasen og Oaselejr Sjælland – med inspiration fra New Wine/Alan Price, England.

Hun oprettede og drev en danse- og dramagruppe for teenagepiger i Holbæk 1995-2009.

Fælleskirkelig

I Holbæk mødtes præsteparret Bess og Jesper med kristne fra andre kirker til bøn, månedlig café, fælles arrangementer på gaden og gudstjenester. Hun var også med til at arrangere en fælleskirkelig ”March for Jesus” i 1990’erne.

Og så har hun været folketingskandidat og kandidat til Borgerrepræsentationen i København for Kristendemokraterne.

Og det er jo kun 70 år, Bess fylder den 16. oktober, så hun er langt fra færdig endnu!