Hvad ville Jesus have gjort?

Nej, det er IKKE ”en kristen pligt at byde muslimer velkommen til Danmark”, som Svend Løbner påstår i sin kronik i uge 40. Det mener Jørgen Vium Olesen, som her svarer på kronikken, der var en kritik af hans klumme.

Af Jørgen Vium Olesen. Arkitekt, grundlægger af Forlaget Scandinavia.

Folk der tror på Jihad, som er en ”guddommelig” befaling, til at dræbe de ”vantro”, skal efter min opfattelse ikke lukkes ind i Danmark.

Der er ikke nogen anden religion i verden, mig bekendt, der har drab af anderledes troende som en vigtig søjle i deres tro.

Muhammed giver en klar befaling til sine tilhængere, at alle, der ikke er invalide, skal gå i ”hellig” krig imod de ”vantro”. Jihad, er djævelens strategi, inspireret fra afgrunden.

Stenalder-loven

Når nye undersøgelser viser, at 77% af herboende muslimer ønsker Sharia-loven indført i Danmark, så er dette et bevis på, at muslimer ikke ønsker at blive integreret i det danske samfund. De vil kæmpe for, at Danmark bliver muslimsk.

For en rettroende muslim er det i længden forbudt at leve under en ikke-muslimsk autoritet.

Jeg tror på religionsfrihed, men muslimer skal ikke have lov til at chikanere, dominere og tyrannisere mennesker, der har en anden tro.

Overalt i verden, hvor muslimske lande grænser op til ikke-muslimske lande, lige fra Filippinerne, igennem Asien, Centralasien, Libanon, Israel, Nordafrika, Nigeria, Sudan, Malavi til Bosnien, der er der krig og konflikter.

Terror og al mulig ondskab, som har sin rod i Jihad. Krigen vil også snart komme til den vestlige verden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Befolknings-eksplosionen

Om nogle få årtier (2050) vil Afrikas befolkning være fordoblet fra 1.3 til 2.5 milliarder, fem gange så mange mennesker som i Europa.

Befolkningerne i den muslimske verden vil også vokse meget kraftigt.

Det er uintelligent at tro, at vi kan løse befolkningstilvæksten ved at invitere mennesker til Europa. Hjælpen skal ske i de lande, hvor befolkningstilvæksten sker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bedøm deres handlinger

Man kan ikke bedømme kommunismen i Kina, fordi man kender nogle kinesere. Man kan heller ikke bedømme nazismen, fordi man dengang kendte nogle tyskere, der var nazister. Man kan heller ikke bedømme islam, fordi man kender nogle muslimer.

Man bliver nødt til at bedømme lederen, hvilke visioner og planer havde grundlæggeren.

Lad mig her nævne nogle få udtalelser af den muslimske leder Ayatollah Khomeini, og lidt af det, som Muhammed har sagt, som tydeligt viser ondskaben bag disse mænd. Tusindvis af andre uhyrligheder kunne være nævnt, men det tillader pladsen ikke.

Ledernes udtalelser

Ayatollah Khomeini bandlyste Salman Rushdie. Hvorfor? Fordi han sagde sandheden om Muhammed, der ifølge Koranen selv udtalte: ”at det var Satan der fik ham til at acceptere 3 kvindelige afguder”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ayatollah Khomeini siger videre: ”Der er ikke noget, der er så skønt for en muslim som at se blodet flyde fra en vantro”.

Samtidig giver han ”Udførlige vejledninger” (Tahrir-ul-Vasileh) i det 4. bind af et værk om: ”Hvordan mænd kan have sex med børn helt ned til den alder, hvor de stadig bliver ammet”.

Beskrivelserne er så detaljerede og usmagelige, at de ikke kan nævnes her. De kan læses i historikeren Lars Hedegaards bøger: ”Muhammeds piger: Vold, mord og voldtægter i Islams hus”. Og i bogen: ”Sådan døde Danmark” side 81 til 84.

Om disse børn skriger eller græder, melder historien ikke noget om. Det drejer sig kun om at stimulere mænds liderlige begær. Hvis ikke man kan se, at dette er ren ondskab, så er man ført bag lyset eller man har en forkert politisk agenda.

Islam tåler ikke kritik

I det øjeblik Hitler fik magten i Tyskland, blev alle kritikere gjort tavse. Det samme vil ske i det øjeblik, islam får magten. Sådan er ånden bag alle totalitære systemer.

De, der har vovet at kritisere islam i dagens Danmark, skal beskyttes 24/7 imod muslimske snigmordere. Igennem terror og bestikkelse arbejder islam globalt benhårdt på at lukke munden på al kritik.

Når Facebook fx lukker af for kritik af islam, så er det fordi det er imod fællesskabs-reglerne, siger man.

Sandheden er det første, der bliver afskaffet, før en krig bryder ud.

Voldtægt af børn i Islams navn

Ayaan Hirsi Ali nævner i sin selvbiografi, hvordan Muhammed giftede sig med den smukke 6-årige jødiske pige Rayhana, efter at han netop havde myrdet hendes far og alle mænd i den jødiske Banu Qurayza-stamme.

Muhammed spørger Rayhanas mor, da pigen var 9 år, om at sænke hende ned over sig, så han kunne have samleje med hende.

Dette er siden blevet en regel blandt muslimerne, man kan gifte sig, når et barn er 6 år, og man kan have samleje med disse små piger, når de er 9 år gamle. Men som Ayatollah Khomeini nævner kan du have andre former for sex med børn, når de ikke længere ammes.

Muhammed døde i øvrigt, fordi en af hans koner forgiftede ham.

1500 kristne dræbt i år

I den nordlige del af Nigeria, som er muslimsk, kæmper terroristerne for at gøre hele Nigeria muslimsk. Alene i år er mere end 1500 kristne blevet dræbt af muslimer.

Kristne skolepiger bliver bortført, tvangsgiftet og voldtaget, helt efter Muhammeds eksempel og påbud.

Gad vide om man taler om disse ting ved de mange dialogmøder, der er med muslimerne og kristne præster rundt omkring i Europa?

Det er nok ikke helt passende at tale om noget sådant! Eller at søge at komme disse stakkels piger til hjælp.

Djævelskaben får lov til at forsætte uhindret. Man skifter emne og glæder sig over, at man er så frisindet, at man kan tale sammen med muslimer, selvom de har en anden tro. Måtte Gud give, at disse præster og ledere ikke pådrager sig skyld i denne ondskab.

Kan Kristus og Djævelen trække i samme retning? Er der plads til afguderne i Guds tempel? I er jo Guds tempel. 2. Kor. 6:15-16.

Jeg frygter, at disse præster bliver brugt i muslimernes propagandakrig!

Ofrene for Jihad

Det er bedrøveligt at læse Svend Løbners indirekte forsvar for Jihad, når han forsøger at bortforklare, hvordan Jihad skal forstås.

Alle ofrene for Jihad rundt omkring i verden, de mange millioner forfulgte kristne i de muslimske lande, der forfølges på grund om læren om Jihad, vil med rette kunne bebrejde de kristne i Vesten, der har de samme holdninger, som Svend giver udtryk for.

Hundredvis af terrororganisationer har ikke problemer med at forstå, hvad Muhammeds befaling om Jihad betyder, nemlig at de skal dræbe og gå i krig imod ikke-muslimer.

Det er heldigvis ikke alle muslimer, der efterlever Muhammeds befalinger, men selvom det så kun var 10 til 20 procent, så er dette nok til, at dette mindretal dominerer den øvrige del af muslimerne – igennem terror og frygt.

Carl Blochs maleri af Jesus, der tager børnene til sig.

Hvad ville Jesus have gjort?

For det første tror jeg, at Jesus vil sige til os alle:

”Vogt jer for de falske profeter. De kommer forklædt som uskyldige får, men er i virkeligheden glubske ulve. Bedøm dem ud fra resultatet af deres handlinger.” Matt. 7:15.

Muhammed og de mange imamer i dag er falske profeter, der er klædt som uskyldige får, men i virkeligheden er glubske ulve, der ønsker at få magt og dominere andre mennesker.

Når Muhammed ved afslutningen af sit liv siger: ”Jeg er blevet gjort succesfuld igennem terror”, så er det ikke Gud, der har gjort Muhammed succesfuld igennem terror, men Guds modstander, djævelen.

Lad jer ikke udnytte

”Kast ikke det bedste, I har, for de vilde hunde, for de vil blot vende sig om mod jer og gå til angreb”. Matt. 7:6

For mig at se gælder et sådant udsagn de mange terrorister, der kæmper for at komme ind i den ”kristne” vestlige verden, for at gå til angreb imod de ”vantro”.

Kristne er frie til at gøre godt imod alle mennesker, sådan som Gud leder den enkelte til, især imod dem, der er af den samme tro. (Gal. 6:10). Men der er ingen, der skal lade sig intimidere eller acceptere beskyldninger om mangel på næstekærlighed, af pseudo-politikere eller pseudo-kristne præster, fordi man mener, det er rigtigt at sende muslimer hjem eller ikke tage imod muslimer i Danmark.

Når vi taler om, ”hvad ville Jesus gøre”, så er jeg overbevist om, at Jesus ville sige sandheden til muslimerne i dag med meget stærke ord, sådan som Han gjorde det til farisæerne og de skriftkloge, uden smiger eller blødsødenhed.

De troede, at de tjente Gud igennem deres egne menneskeskabte regler og traditioner, som de dyrkede for at blive set af mennesker. ”I har djævelen til far,” sagde Jesus til dem.

Hvor meget mere ville Jesus så ikke i dag sige sandheden til muslimerne, der tror at de tjener Gud ved at slå andre mennesker ihjel!

Læs Svend Løbners Kronik her: ”Det er en kristen pligt at byde muslimer velkommen”