Israel, bortrykkelsen og Den store trængsel

Af Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab

I Udfordringens interessante kronikserie om emnet Bortrykkelsen har bibelunderviser Børge Beck et indlæg den 12.9. med overskriften ’Kirkens bortrykkelse skal ses i forhold til Israel’.

Børge Beck (BB) fremfører en fortolkning, der argumenterer for, at bortrykkelsen af kirken sker før Den store trængsel. Der kan være flere gode pointer i netop den fortolkning af de bibelske referencer til eskatologien (læren om hvad der skal ske til sidst).

Men det bliver yderst problematisk, når BB baserer sin fortolkning på antagelsen om, at trængslen, der kommer over jorden, specielt er tiltænkt Israel. BB skriver: ”Denne trængsel kommer over Israel, fordi nationen har forkastet Guds Messias”. BB mener altså, at Den store trængsel er Guds dom, der kommer over Israel, fordi folket har forkastet Jesus.

Da den troende menighed jo ikke er i den kategori, er BB’s rationale, at kirken derfor fritages for Den store trængsel og bortrykkes fra jorden, inden straffen rammer det vantro Israel.

Med denne opfattelse placerer BB sig desværre i en fortolkningstradition inden for kristendommen, der betegnes ’Foragtens lære’, et begreb, som efter Holocaust blev skabt af den franske historiker Jules Isaac.

Foragtens lære består af flere punkter, der alle udtrykker dom over og forkastelse af jøder, jødedom og Israel, fordi folket har forkastet Jesus. Foragtens lære er udtryk for utrolig dårlig teologi.

Det er en lære, der har haft en grusom virkningshistorie for det jødiske folk med forfølgelser og lidelser, der kulminerede i mordet på 6 mio. jøder under Holocaust. I århundreder er kristnes opfattelse af jøder blevet formet af denne lære: det jødiske folks lidelser er Guds straf for at have forkastet Jesus. Da ondskabens kræfter i Holocaust angreb det jødiske folk, var der med få undtagelser ikke noget værn for og hjælp til jøderne.

I vores tid er vi heldigvis vidner til, at mange kirkesamfund tager afstand fra denne lære og erkender, at den var med til at bane vejen for Holocaust. Således vedtog Apostolsk Kirke i Danmark i 1998 en Israel-erklæring, der bl.a. giver udtryk for følgende erkendelse: ”Vi bekender, at der i kristenheden i århundreder har været en antijudaistisk teologi, der har været med til at skabe et jødehad”. (Apostolsk Kirke 1924-2004, red. Jørgen Mortensen).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men Foragtens lære dukker stadig op, som fx i Børge Becks kronik. Det er en opfattelse, der hver gang må mødes med en klar afstandtagen.