’Missionsforbundet praktiserer også dåb’

Det fastslår generalsekretæren i en kommentar til udtalelser om dobbelt medlemsskab.

Nogle af Missionsforbundets medlemmer er døbt i folkekirken. Men vi praktiserer også selv dåb, siger John Nielsen.

I sidste uges bragte Udfordringen en artikel om dobbelt medlemskab af trossamfund, hvor det udtrykkes, at ”fx Frelsens Hær og Missionsforbundet ikke foretager dåb”. Men det er ikke korrekt, understreger Missionsforbundets generalsekretær John Nielsen.

I artiklen citeres Mogens Mogensen, der er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, for følgende udtalelse: ”I kristne trossamfund, der ikke foretager dåb, som fx Frelsens Hær og Missionsforbundet, får man foretaget dåben i Folkekirken”.

Ikke et luthersk dåbssyn

Det er ganske enkelt ikke rigtigt, fastslår generalsekretæren og præciserer:

”Missionsforbundet praktiserer dåb i alle vore kirker. Vi sender ikke folk i Folkekirken for at blive døbt, for vores dåbssyn er ikke luthersk. Vi tror ikke, at dåben er et frelsende sakramente.
Som vi læser Det Nye Testamente, frelses vi ved tro, og ikke ved dåb. Vi ser dåben som en bekendelseshandling og dermed som en følge af, at man er kommet til tro og ønsker at have Kristus både som frelser og Herre.”

Nye medlemmer optages med bekendelse af tro

Det kan muligvis forvirre, at Missionsforbundet optager nye medlemmer, som tidligere er blevet døbt i andre kirker uden krav om ny dåb i frimenigheden. John Nielsen forklarer videre:

– I vore menigheder er der medlemmer, som er døbt i Folkekirken. Men det skyldes ikke, at de ikke kan blive døbt i Missionsforbundet. Det skyldes, at de blev døbt som barn i Folkekirken og som voksen har valgt at være en del af Missionsforbundet.
Vi har som en af vore vigtigste kerneværdier at fremme enheden mellem alle troende. Derfor anerkender vi den enkeltes personlige overbevisning om dåb. Vi optager mennesker som medlemmer i menigheden på en bekendelse af troen på Kristus og ikke på et bestemt dåbssyn. Men vi praktiserer naturligvis dåb i vore menigheder, slutter John Nielsen.