Ukraine: 67% er troende – kun 25% går i kirke

En sociologisk analyse om ukrainernes tro er netop blevet offentliggjort.

De fleste ukrainere er medlemmer af den ortodokse kirke. Her fejres palmesøndag i den ortodokse kirke i Gomel, Belarus.

Hele to ud af tre ukrainske indbyggere opfatter sig som troende. Men kun hver fjerde går til gudstjenester.

Det skriver Christian Telegraph på baggrund af et sociologisk studie fra analyseinstituttet “Active Group” i april 2021.

Undersøgelsen

Mens 67,3% af ukrainerne betegner sig som Troende, vil ca. 30% kalde sig Ikke-troende, og 2,8% svarer Ved ikke.

Sammenlignet med data fra sidste års Active Group-undersøgelse, er der tale om en tilbagegang i antallet et troende. I maj 2020 betegnede hele 73% af ukrainerne sig som troende.

I undersøgelsen blev respondenterne bedt om at besvare spørgsmålet: Hvor ofte går du i kirke? Her svarer 9,7%, at de prøver at komme i kirke hver uge.11,6% går i kirke en gang om måneden. 26,6% går i kirke hver anden eller tredje måned, og 33,2% går i kirke et par gange om året. 19% af respondenterne går aldrig i kirke.

Activ Group gennemførte undersøgelsen telefonisk ved hjælp af CATI-metoden i hele Ukraine bortset fra de besatte områder. Ialt 1200 personer af forskellig alder, køn, region mm deltog i undersøgelsen.

Kirkeligt tilhørsforhold

35% af respondenterne regner sig som medlemmer af den ortodokse OCU-kirke, hvis overhoved er Metropolitan Epiphanius.

27% af de ortodokse respondenter tilhører UOC-kirken, som har Metropolitan Onufriy som overhoved.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Endelig hører 17% af de ortodokse til ”UOC af Kyiv Patriarchate, som ledes af ærespatriark Filaret). Yderligere er 1,7% medlemmer af de gammeltroendes kirkesamfund, og 5,5% har ikke et religiøst tilhørsforhold.