Komponisten ændrede digtet

B. S. Ingemann (1789-1862) var lektor i dansk sprog og litteratur ved Sorø Akademi. Han skrev mange af vore kendte morgensalmer for børn samt julesalmer som Glade jul, Dejlig er jorden og Julen har bragt velsignet bud. (Maleri af Wilhelm Marstrand 1860)

”… jeg fandt, at De havde været særdeles heldig i at udtrykke den Barnet særegne Inderlighed og ukunstlede Hjertelighed. Skulle De altsaa fremdeles digte flere Sange af den Art … da staar Undertegnede atter til Tjeneste.”

Sådan skrev komponisten Christoph Ernst Friedrich Weyse, der i slutningen af 1830’erne komponerede melodier til Ingemanns morgen- og aftensalmer.

Præst bad om julesang for børn

Men julesalmen Julen har bragt velsignet bud blev i første omgang til på opfordring af en nordsjællandsk præst.
Ingemanns gode ven, pastor J. F. Fenger i Lynge, havde nemlig kort før julen 1839 opfordret digteren i Sorø til at skrive en julesang for børn:
”Jeg kan ikke bare mig for at bede Dem om en lille julevise eller julesang for børn af samme slags som morgensangene,” skrev pastor J. F. Fenger.

Allerede få dage senere kunne Ingemann sende sin børnesang til Lynge præstegård. Det fortælles, at Ingemann, der selv var barnløs, fik inspiration til linjen

C.E.F. Weyse (1774-1842) var Guldalderens mest kendte danske komponist. Han har fx skrevet melodier til Grundtvigs salmer Den signede Dag og Det er så yndigt at følges ad. Weyse har også komponeret melodier til B.S. Ingemanns morgen- og aftensalmer, samt flere af hans julesalmer, blandt andet Julen har bragt velsignet bud. (Maleri af Christian Albrecht Jensen ca. 1832)

’Dans lille barn på moders skød’ i vers to under et besøg i netop Lynge præstegård.

Året efter blev sangen trykt i Nordisk Tidsskrift for christelig Theologi under titlen Børnenes Julesang, skriver Højskolesangbogen.dk.

Komponistens bidrag

Med denne julesalme fik C.E.F. Weyse endnu engang chancen for at skrive melodien til et af Ingemanns digte. I dette tilfælde ændrede han dog teksten, så de oprindeligt seks fire-linjede vers blev til de nuværende tre vers med hver otte linjer.

Læs også ‘Julen har bragt velsignet bud’


Artiklen fortsætter efter annoncen: