30 års jubilæum for ’30 dages bøn for muslimer’

Gennem 3 årtier har kristne verden over bedt for muslimer under ramadanen. I år falder den muslimske faste i perioden 2. april-2. maj.

Jubilæumsudgaven af bedefolderen ”30 Days of Prayer” udkommer på over 40 sprog, skriver Norea Mediemission, som fortæller om visionen, der første gang tog form for 30 år siden.

Åbenbaring i 1992

”I april 1992 samledes en gruppe kristne fra en global missionsorganisation ved det Røde Hav i Mellemøsten. Ramadanen var netop til ende. Da de bad sammen, mærkede de stærkt og uventet Guds tilstedeværelse. Oplevelsen kaldte dem til at vie en større indsats til den muslimske verden.
De tilstedeværende ved mødet beskriver denne åbenbaring som et tydeligt og kraftfuldt budskab, der fik dem til at favne den muslimske verden med al dens mangfoldighed og at se muslimer, som Gud ser dem – som hans elskede skabninger. De forpligtede sig til dette budskab og begyndte på en periode på 30 dage med fokuseret bøn og faste for den muslimske verden.

Visionen breder sig

Disse 30 dage blev det følgende år efterfulgt af 30 dage mere. En bedeplan blev udformet for at hjælpe andre til at bede med, (med brug af skelsættende kommunikationsteknologi såsom AmiPro 3.0 og Microsoft Word 2.0!).
Til inspiration for bønnen blev kristne, der arbejdede i muslimske samfund, bedt om at dele deres behov og historier. Et team blev samlet for at koordinere distributionen af bedeplanen til et voksende antal regioner og tage sig af oversættelser.
For hvert år voksede deltagelsen. Andre organisationer, kirker og projektgrupper blev involveret og bidrog til, oversatte og distribuerede bedeplanen. Samtidig blev flere og flere kristne tilskyndet til at bede for muslimer.
Og nu, 30 år efter, bruger op til en million mennesker verden over bedeplanen hvert år, på over 40 sprog. Alt sammen som respons på et specifikt kald fra Gud til en gruppe kristne om at elske muslimer højere.”

De fleste af verdens 1,8 milliarder muslimer har aldrig hørt evangeliet, skriver Norea Mediemission. Foto: Pige fra Sanaa, Yemen

Jubilæumsudgaven

”Der er 1,8 milliarder muslimer i verden, og langt størstedelen af dem har ikke hørt evangeliet. I denne udgave bringes artikler, der fremhæver nogle af de største muslimske grupper, hvor der ikke vides at være nogen kristne iblandt (hvorfor de betegnes unåede), og hvor der ikke vides af nogen indsats for at gøre dem til Kristi disciple (hvorfor de betegnes ukontaktede).

Ukendte grupper

Vi har bedt vores bidragydere om at sende os bedeemner om grupper, der ofte bliver overset, fordi de befinder sig for langt borte eller udgør for stor en udfordring. Nogle er meget små befolkningsgrupper; andre er store, men har et overvældende behov. Nogle af disse glemte grupper kendetegnes ved at være særligt vanskelige at komme i kontakt med.
Nogle af dem har ingen kristne vidner, som vi ved af. Alle har de brug for vores forbøn.”

”De tilstedeværende ved mødet beskriver denne åbenbaring
som et tydeligt og kraftfuldt budskab, der fik dem til at favne
den muslimske verden med al dens mangfoldighed,
og se muslimer som Gud ser dem som hans elskede skabninger.”

I jubilæumsudgaven findes artikler om grupper, der tidligere har været portrætteret i bedehæftet. Der er denne gang tale om en opdatering, så brugerne kan se, ”hvilken forskel vores bønner gør og dele, hvordan Gud handler ude i de samfund, vi har bedt for i de forgangne år,” skriver Norea Mediemission.

Tilbageblik på 3 årtier

I det flotte bedehæfte er der også medtaget nogle artikler af Dr. Steve Cochrane, som er et af de mennesker, der grundlagde ”30 dage i bøn for den muslimske verden”, og som stadig er involveret i bedeplanen. Han deler sine tanker om, hvordan forkyndelsen for muslimer har udviklet sig gennem hvert årti, og hvilke betydelige ændringer, der er sket, og belyser hvordan fremtiden kan se ud, når vi bliver ved med at bede for muslimer.


Artiklen fortsætter efter annoncen: