Det er vigtigt at genopfriske den bibelske verdenshistorie

– og at modvirke ’det kollektive hukommelsestab’, som den moderne verden lider under. At tro på Bibelens beskrivelse af urhistorien er sund fornuft, mener Henri Nissen i sin nyeste bog.

Bogens forside viser et af de tre mulige babelstårne. Den delvist rekonstruerede ziggurat i Ur i syd-Irak.

– og at modvirke ’det kollektive hukommelsestab’, som den moderne verden lider under. At tro på Bibelens beskrivelse af urhistorien er sund fornuft, mener Henri Nissen i sin nyeste bog.

 

I maj 2010 offentliggjorde en kinesisk gruppe fra Hong Kong, at en kurdisk bjergbestiger havde fundet store mængder ældgammelt træ helt oppe i 4.200 og 4.800 meters højde på Mt Ararat.

Samme øjeblik, jeg læste nyheden, vidste jeg, at dette var noget helt afgørende i den jagt på resterne af Noahs Ark, som er foregået gennem århundreder. Det var første gang, man fandt noget så konkret – nemlig store tilhuggede bjælker påstrøget tjære, flere sammenhængende rum, trapper og etager – foruden ældgamle krukker og værktøj.

Dette enestående fund har langtfra fået den opmærksomhed i medierne og i den videnskabelige verden, som det fortjener. Og man kan ikke undgå den mistanke, at det skyldes, at det er et fund, der bekræfter Bibelens historiske troværdighed.

Hvad skete efter Noah…?

Den nye bog er på en måde en fortsættelse af bogen om Noahs Ark, som udkom 2010.

Forlaget Scandinavia udgav i 2010 min nye bog ”Noahs Ark. Historien og Det Store Fund.” Det nye fund fyldte naturligvis en del, men ellers var det en revideret udgave, som fortsat indeholdt alle de emner, jeg har studeret gennem 20 år, om kulturen, sprogene, geografien, folkeslagene, religionerne og historien.

Bogen var måske lidt nørdet, og den blev da også grundlaget for en afhandling, som jeg i 2018 fik godtaget i Californien.
I forbindelse med arbejdet skrev jeg også 12 ekstra kapitler om emnet ”After the Flood” – altså tiden efter Syndflods-katastrofen. Men min rådgiver ved universitetet, Dr. Adelle McKinney, konkluderede klogt: ”Save it for your next book!” Gem det til din næste bog.

Kapitlerne fik dog lov at ligge, for der var så meget andet at se til. Men flere læsere har interesseret spurgt efter en bog om emnet. Jeg har derfor nu forsøgt at redigere alt det, jeg skrev, til en kortere og mere læsevenlig bog, samtidig med at jeg har tilføjet noget, så flere kan få gavn af alle de nattetimer, jeg har brugt på at studere emnet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:’Collective amnesia’

Formålet er at modvirke det ”kollektive hukommelsestab”, som Dr. Imanuel Velikovski påpegede for nogle årtier siden.
Nemlig, at den moderne vestlige verden er næsten uvidende om menneskets kendte fortid for bare 5.000 år siden. I stedet fabler man om tiden for millioner og milliarder af år siden, som man stort set intet ved om.

Grunden til dette kollektive hukommelsestab er først og fremmest, at man – helt i modstrid med normal akademisk praksis – har forkastet de værdifulde bibelske kilder og de kilder, som bekræfter denne oprindelige historieskrivning.
Min bog er et forsøg på at vise, hvor sandsynlig og troværdig denne oprindelige verdenshistorie i virkeligheden er.

Folkeslagene i dag

I bogen forsøger jeg at spore folkeslagene fra Ararats bjerge til Iraks Sinear-slette, hvor Babelstårnet blev opført og videre ud i verden.
Bibelen fortæller, at folkeslagene herfra spredtes til hele verden. Og i de gamle skrifter, Jashers Bog, Jubelårsbogen (også kaldt Jubilæerbogen) og Josefus skrifter kan man læse om opdelingen i tre store racer: Kams sønner, der bosatte sig især i Afrika, Sems sønner, der bosatte sig i Mellemøsten og Asien og Jafets sønner, der bosatte sig i Rusland og Europa og ”de fjerne øer”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bogen bringer flere bud på, hvor Edens Have rent fysisk lå på jorden. Her er det indtegnet på et gammelt kort fra 1783 i Armenien (nu Tyrkiet). Men der er flere andre muligheder, fx Van Søen og Tabriz i Iran.

Undervejs forsøger jeg også at finde, hvor de første byer lå, hvor Edens Have lå og hvor Babelstårnet lå. Og man kommer ikke udenom sagnskikkelsen Nimrod, den første verdenshersker.

Jeg har også forsøgt at fastslå, hvor Noahs børnebørn og oldebørn lever i dag. Altså hvor folkeslagene rejste hen, og hvor de er i dag. Her støder vi på de engelske og nordiske kongehuse, som i deres slægtstavler kan føres tilbage til Odin, og videre gennem mange slægtsled helt til Noah selv.

Vi ser også på, hvor de 10 af Israels 12 stammer forsvandt hen efter fangeskabet i Babylon.

Kong Nebukadnezzar fik indskrevet en tegning af det babelstårn, han genopførte i Irak til minde om det første. (Wikipedia.)

Overblik over årstal

Bogen slutter med en omfattede årstalsliste, så man kan holde styr på, hvornår personerne levede, og hvornår de bibelske begivenheder skete. Ja, faktisk er der to tidstavler, idet jeg også bringer den alternative tidstavle, som er med i Noah-bogen. Selv om Bibelens verdenshistorie også er historisk troværdig, er der jo mange årstal og begivenheder, vi endnu ikke har fået helt styr på.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Men det spændede er, at den nye viden bekræfter og giver ny indsigt i forholdene på bibelsk tid. Det gælder ikke mindst den viden, man kan uddrage fra de ca. 800 Dødehavsruller, der er fundet i Qumran-hulerne siden 1948. Fx blev der fundet 15 afskrifter af Jubelårsbogen, som jeg citerer meget i bogen. Hidtil har man anset den for et middelalderligt jødisk falsk skrift, men når den dukker op her blandt de fromme esæere i Qumran ved vi for det første, at den er mindst 2100 år, og for det andet, at den blev betragtet som troværdig på Jesu tid.

Fremtidens bibelhistorie

Til slut følger et kapitel, jeg har kaldt ”Fremtidens bibelhistorie”. Her har jeg nævnt nogle af de profetier, som endnu ikke er gået i opfyldelse. Det handler om den sidste del af bibelhistorien, som vi måske oplever noget af i vores tid.
Når man får styr på, hvilke folk de bibelske folkeslag svarer til idag, kan man fx se, hvilke lande, der vil angribe Israel i verdenshistoriens sidste tider.

Det er meget påfaldende, at Rusland også dukker op i profetierne – og en vis Prins Gog fra Magog, som kunne ligne Vladimir Putin. Og bogen er vel at mærke skrevet, før Putin invaderede Ukraine. Jeg håber gennem bogen at give læserne en forståelse af, at Bibelen ikke blot er en vidunderlig hellig bog, men at dens beskrivelser også er historisk troværdige.

Og for god ordens skyld må jeg hellere berolige mistroiske læsere med, at jeg ikke selv bliver rig på denne bog. Alle indtægter går til Udfordringen. Derfor kan jeg roligt anbefale, at man bestiller bogen på Hosianna.dk til 228 kr. for bogen på tryk eller 98 kr. for en e-bog i pdf-format. Det er spændende at få opfrisket bibelhistorien og se, hvad den betyder for os idag. Se også lederen side 6 om, hvorfor det er vigtigt.