Hvad angår det dig?

Lad mig begynde med at gå til bekendelse. En del af denne ”prædiken” har jeg lånt af en anden. Og det er faktisk næsten 20 år siden, jeg hørte det første gang. Det kommer jeg til senere.

Det begynder med, at Peter siger: ”Jeg tager ud at fiske!” I tre år havde han fulgtes med Jesus. Han var der, da vand blev forvandlet til vin – god vin (Johs. 2:1-12). Han havde oplevet det ene mirakel efter det andet: blinde, der fik deres syn igen, stumme, der talte, døve, der hørte. Faktisk fik han selv lov til at gå ud og dele budskabet om ”Guds rige” og dér opleve, at syge blev helbredt. ”Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.” (Lukas 10:17).

Han havde set mere end én død blive vakt til live. Han havde overværet, hvordan Jesus var sammen med toldere og prostituerede, som lagde deres liv om efter mødet med Ham. Peter havde været sammen med Jesus på bjerget, og der set Moses og Elias (Matt 17:1-13). Det var Jesus selv, som havde givet ham navnet Peter (Johs. 1:42), og senere havde Jesus sagt til ham: ” … du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den…” (Matt 16:13-20).

Og da Jesus forudsiger, at Peter vil fornægte ham, er Peters svar et klart og rungende ”Aldrig i livet! Om jeg så skal dø” Hold op en maveplasker – mildt sagt! Han ramte FULDSTÆNDIG ved siden af. Altså! Dagen derpå begynder med ”Jeg tager ud at fiske. Det kan jeg da finde ud af. Det skulle jeg bare have holdt mig til fra starten. Så laver jeg da ikke flere dumheder”. Og de andre tager med uden de store indvendinger. De havde nok også gjort sig nogle tanker om deres fejltagelse i samme forbindelse.

Og det er her, Jesus kommer ind. Han tager bogstaveligt Peter med bukserne nede (Jep!) Derefter spørger Jesus, om de har nogle fisk. Alligevel er både fisk og brød klar til at spise, da de kommer i land (Hmmm?)

Jesus møder Peter efter opstandelsen. (FCBH Gospel Films)

Hvor er dit hjerte?

Efter en god gang morgenmad kigger Jesus Peter i øjnene. Tre gange fornægtede Peter Jesus … og tre gange spørger Jesus ind til Peter:
”Simon, elsker du mig?” – ”Ja Jesus, jeg kan li´ dig!” – ”Vogt mine lam!”
”Simon, elsker du mig?” – ”Ja Jesus, jeg kan li´ dig!” – ”Vær hyrde for mine får!”

Så sker der noget fuldstændig uventet: Jesus sænker fuldstændig barren og går i øjenhøjde og niveau med Peter:
”Simon, kan du li´ du mig?” – ”Ja Jesus, du ved alt! Jeg kan li´ dig!” – ”Vogt mine får!”

Jesus giver Peter muligheden for at gøre op én til én. Han går ikke rundt om den varme grød. Og så taler han direkte om det, som det drejer sig om: IKKE fornægtelsen, men HVOR ER DIT HJERTE: Hvor hører du til, og hvor er jeg i dit liv? Og læg mærke til, at det IKKE drejer sig om, at Jesus skal have et fornuftigt eller korrekt svar. Det drejer sig om, om Peter er klar over, hvor hans hjerte er: ”Herre, du ved alt …”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der sker, når Jesus går ind på Peters niveau. Fra ”Peter, elsker (Agape = Guds kærlighed) du mig?” til ”Peter, kan du li´ (Filii = Broders kærlighed) mig?” Jeg elsker Jesu tilgang. Og når han ydermere i samme åndedrag/sætning bekræfter sit kald, og det fuldstændig på trods af Peter selv, så bliver jeg … glad, ydmyg og enormt tryg. Jesus havde kaldt Peter ud af flokken for at lede den. Tre gange kalder Jesus nu igen Peter til at tage sig af flokken/disciplene/menigheden.

Følg du Jesus

Nu kommer så det, jeg har lånt fra en prædiken, jeg hørte for snart 20 år siden (Tak Ruth). Nu rejser de sig fra maden og samtalen. Jesus og Peter følges ad. Peter har fået lettet samvittigheden og går med ret ryg igen. Han efterlader båden, nettet og fiskene. Og nu sker det: Peter får øje på Johannes. Søde, følsomme og fantasifulde Johannes, der af en eller anden grund løb halvnøgen rundt i Gethsemane under tilfangetagelsen af Jesus (Den tager vi lige en anden gang).

Nu sker det! Peter stiller det mest umulige spørgsmål: ”… hva´ så med ham?” Helt ærligt. For en halv time siden var Peter ved at grave sig ned i jorden af pinlighed, skyld og skam. Nu har han pludselig lyst til at … Han har af en eller anden grund brug for at … Ja gad vide, hvad der foregik i hans tanker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Og Jesus svarer Peter prompte: ”Hvis jeg vil, at han skal leve, til jeg kommer, hvad angår det så dig? Følg du mig!” Jeg ved ikke, om du kan høre ironien, skarpheden og kærligheden i én god blanding. Hvis jeg må være lidt fri, så kunne det godt have lydt sådan her: ”Om så Johannes skal leve til han bliver tudsegammel (hvilken han var den eneste discipel, der gjorde), så rager det ikke dig. Jeg synes, du skal passe din egen tjeneste og hvad jeg sætter dig til!” eller hvordan du nu vil læse/forstå det. Og det giver jo stof til eftertanke. Ikke sandt ?

Så ganske kort opsummeret:
1) Når jeg fejler/dummer mig/synder, har jeg en tendens til at ”vende tilbage” til det jeg kender.
2) Jesus ”afregner” = taler til mig én til én og i øjenhøjde.
3) Han sænker barren så langt ned, at selv jeg kan være med.
4) Selv om jeg er et fjols, så bruger han mig stadig til det, han har kaldet mig til.
5) Og så skal jeg i øvrigt IKKE bekymre mig/ blande mig om andres sager. Det rager IKKE mig.

God bagpåske!

Søndagens tekst: Joh. 21,15-19

Peter siger igen ja til at følge Jesus


Artiklen fortsætter efter annoncen:15 Efter at de havde spist, trak Jesus Simon Peter til side og sagde til ham: „Simon, Johannes’ søn, elsker du mig mere end de andre gør?” „Ja, Herre,” svarede Peter, „du ved, at jeg holder af dig.” „Så pas mine lam,” sagde Jesus.

16 Jesus gentog spørgsmålet: „Simon, Johannes’ søn, elsker du mig?” „Ja, Herre,” sagde Peter, „du ved, at jeg holder af dig.” „Så tag dig af mine får,” sagde Jesus.

17For tredje gang spurgte han: „Simon, Johannes’ søn, holder du virkelig af mig?” Peter blev bedrøvet over, at Jesus stillede det samme spørgsmål tre gange. „Herre, du kender alle ting,” sagde han, „du ved, at jeg holder af dig.” „Så pas mine får,” sagde Jesus.

18 Derefter fortsatte han: „Det siger jeg dig, Peter: Da du var ung, bandt du selv et bælte om livet og gik hvorhen, du ville. Men når du bliver gammel, vil du komme til at løfte armene, og en anden vil binde et reb om livet på dig og føre dig derhen, hvor du ikke har noget ønske om at gå hen.”

19 Jesus sagde de ord for at tilkendegive, hvordan Peter skulle dø til Guds ære. Derefter sagde Jesus til ham: „Følg mig!”

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk