Missionslærer går på pension

Kristian Mogensen

Dansk Bibel-Instituts missionslærer gennem 16 år, Kristian Mogensen, går på pension med udgangen af juli måned.

Kristian Lykke Holm Mogensen har været lærer i missiologi på Dansk Bibel-Institut/FIUC-CPH. Han er tidligere missionær i Etiopien udsendt af Luthersk Mission, bibelunderviser, leder og lærer ved Luthersk Missions Missionsskole i København. Både som underviser, vejleder og skribent har Kristian Mogensen bekæftiget sig med missionsteologiens bibelteologiske forankring samt antyropologi, kontekstualisering og kontekstrelevant formidling af det kristne budskab.

Dansk Bibel-Instituts rektor, Børge Haahr Andersen, udtaler: ”Der er ikke så mange lærere på DBI, der både kan undervise i Etiopien på engelsk og også skifte til amharisk midt i en time, fordi det sprog var mere forståeligt. Kristian har i 16 år på DBI forenet stor faglig viden inden for missiologi med praktisk og jordnær mission i Danmark og i Etiopien. Omhyggeligt, velforberedt og med stort engagement.”

Kristian Mogensen holder afskedsforelæsning d. 6. maj kl. 16.00. Han udtaler, at han under sit otium – ud over tid til familien, hus, have og kajakroning – også håber at have tid og kræfter til forkynderopgaver både i Danmark og Etiopien. Kristian Mogensen er gift med Merete, og de har fire børn og 10 børnebørn.