Kendt indremissionsk teolog og sjælesørger 70 år

Leif Andersen

Teologen og forfatteren Leif Andersen fyldte 70 år den 5. maj.

Siden 1998 har han undervist i praktisk teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus og bidraget til at give de teologistuderende en faglig ballast til at formidle evangeliet som prædikanter og sjælesørgere.

Leif Andersens første bog fra 1987: Gud, hvorfor sover du? er blevet en klassiker i visse kredse og handler om lidelsens problem ud fra en luthersk tilgang. Bogen er blevet oversat til norsk, svensk, finsk, lettisk og russisk. Siden har Leif Andersen skrevet en stribe praktisk teologiske bøger, som afslører hans evne til både at se dybt ned i teologien og til ærligt og livsnært at formidle evangeliet ind i samtiden.

En original

– Og så er Leif en ægte original, der vover at gå egne veje. Hvem andre har for eksempel udgivet en ateistisk andagtsbog? Men Leif er efter eget udsagn selv ateist af natur og er kun kristen, fordi han er stødt ind i Jesus og fundet ham troværdig, fortæller landssekretær Nils Andersen fra Menighedsfakltetet.

– Mange, der kender Leif Andersens forkyndelse og undervisning, vil ikke tøve med at kalde ham en gudsbenådet brobygger og formidler. Hans tobindsværk: ’Teksten og tiden – en midlertidig bog om forkyndelsen’ er udråbt til at være en selvskrevet grundbog for teologistuderende ikke blot på Menighedsfakultetet. Alle, der hører Leif Andersen som forkynder, vil mærke hans hudløse ærlighed over for troslivets paradokser og menneskelivets genvordigheder samt hans evne til at stille skarpt på evangeliets hovedperson, Jesus selv.

En retorisk begavelse

– Leif Andersen er en usædvanlig retorisk begavelse og original tænker, som nyder stor respekt i brede kirkelige sammenhænge, siger fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

– Han underviser blandt andet i fagene sjælesorg, prædikenlære og samtidsanalyse, hvor opgaven er at forbinde akademiske teorier og tekster med tiden og vores levede liv. Den disciplin mestrer han til fulde, og jeg kender kun få – hvis overhovedet nogen – der i den grad formår at forbinde bibelsk stof og lære med vores menneskelige erfaring. Og altid ærligt med en empatisk tilgang og forståelse for, at ord og billeder er våben, der kan redde eller skade mennesker, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

De senere år har Leif Andersen forsket i sjælesorg, blandt andet på Institut for sjælesorg, Modum Bad i Norge, og han har samlet sine indsigter og erfaringer gennem et langt liv i sjælesorgens tjeneste i tobindsværket: ”Kroppen og ånden”, som udkom i 2016 og 2017.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange jobs

Leif Andersen har både under sine teologistudier og efter sin erhvervelse af kandidatgraden i teologi været ansat i vigtige stillinger i dansk kirkeliv: generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende, lærer på Indre Missions Bibelskole, rejsepræst i Indre Mission samt lektor i praktisk teologi på Menighedsfakultetet. Derudover har fødselaren været flittig skribent i blandt andet Kristeligt Dagblad.

Leif Andersen bor i Hvidovre sammen med sin kone teologen Eleonora Andersen, med hvem han har fire børn. Leifs store interesse ud over teologien er billedkunst og samtidslitteratur, herunder tegneserier som fx ’Steen og Stoffer’. Leif krydrer ofte sine foredrag med inddragelse af malerier og klip fra nutidige film, der understreger Leifs pointer. Men centrum i Leif Andersens formidling er og bliver den Jesus af Nazareth, som er Guds tolk, og som vi ifølge fødselaren må justere vore gudsbilleder efter.