Vigtig bog om kirkens spæde start og udvikling i Grønland

Provst em. Erik Balslev-Clausen har samlet et stort materiale, som giver en grundig indføring fra begyndelsen – også den spæde, med Hans Egedes ankomst til Grønland, stiftelsen af ”Udvalget for Den Grønlandske Kirkesag” i 1906 og kirkeloven af maj 2010.

Bogens første del og forordet er både på dansk og grønlandsk. Andre afsnit er om Vestgrønland 1905-1950, Angmassalik (Grønlands Østkyst), Kap York (Thule) og perioden 1950-2000. Mange forfattere har skrevet artiklerne, især i ”Meddelelser om Den Grønlandske Kirkesag” for på den måde at belyse kirken i Grønland. Skrivestilen er fra en ældre epoke, så læseren må bære over med datidens ordvalg!

Nyttig dokumentar

Meddelelserne blev oprindelig skrevet for at udbrede kendskabet i Grønland og Danmark til kirke og samfund i Grønland, de vidner om store og svære udfordringer. Disse vilkår er gavnlige at læse og lære om, da erfaringerne i Grønland kan inspirere til kirke andre steder. Afdøde biskop Kristian Mørch skrev i 1994, at de mange artikler var meget nyttige kilder; han blev den første biskop i Grønland, efter at Grønlands stift blev udskilt fra Københavns stift i 1993.

Bogens formål er ”… at belyse, hvordan den kirke, vi kender i Grønland i dag, er blevet formet gennem de sidste hundrede år, og dermed være med til at differentiere opfattelsen af forholdet mellem kristendom og oprindelig kultur i Grønland.” Bogen slutter med overskuelige lister over relevante årstal, love, navnregistre, litteratur, og er krydret med billeder og kort.

Sofie Petersen var Grønlands biskop fra 1995-2020 og den første kvindelige biskop. I bogen fortæller hun bl.a. om Hans Egedes ankomst i 1721 og de videre erfaringer med Herrnhuterne samt deres indflydelse på grønlandsk kirkeliv.

Grønlands kirke fra fortid til fremtid

Bogen beskriver også det grønlandske samfund, de udefra kommende, som mødte Grønland og dets beboere, samspillet bl.a. i afsnittet ”Knud Rasmussen: Fra verdens ende” med historier om enkelte grønlændere og den gradvise udvikling til Grønlands kirke i dag.

Det går igen i beskrivelserne, at skole, kirke og uddannelse hørte sammen, og derfor var der mange overvejelser om, hvordan uddannelse for skole og kirke skulle forme sig i Grønland, hvor kirken er med til at bære samfundets fællesskab.

Grønlands kirke har inspirerende stof til overvejelse, især biskop Sofie Petersens afsnit om Grønlands kirke i dag er værdifuldt. Hun var Grønlands biskop 1995-2020 og den første kvindelige biskop. Hun fortæller kort om kirkens begyndelse, de grønlandske gloser og deres betydning for kirkens udvikling, Herrnhuterne, Hans Egedes ankomst i 1721 og de videre erfaringer med Herrnhuterne samt deres indflydelse på grønlandsk kirkeliv – især i salmerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sofie Petersen slutter med at skrive om, at den grønlandske kirke i dag står over for at nydefinere det kristne budskab, så det bliver ”…åbenbart, at Guds omsorg er andet og mere end regeringens bloktilskud, at næstekærligheden er langt mere end solidaritet, at Helligåndens virke er langt mere end tidsåndens målsætning for et land og et folk, som lever på klodens yderste egne” (s. 247).

Erik Balslev-Clausen Kirken i Grønland

– Artikler fra ”Meddelelser om Den Grønlandske Kirkesag” med indledning og noter Til belysning af Grønlands nyere kirke- og samfundshistorie


Artiklen fortsætter efter annoncen:275 sider. 300 kr,

Eksistensen