Folkekirken – i frafald fra Jesu ord

Af fhv. sognepræst, forfatter Svend Aage Nielsen
Lars Murersvej 8,
Vedersø Klit, 6990 Ulfborg

”Afrikansk kirke vil føre danskerne tilbage til Kristus.” Det var en af overskrifterne i den kristne ugeavis: Udfordringen – søndag den 12. juni. Da jeg fulgte TV-gudstjenesten fra Hellig Kors Kirke samme dag på Nørrebro i København, kom jeg til at tænke over overskriften.
Her var der først en samtale mellem fhv. kirkeminister Manu Sareen og Paula Larrain, der blev fulgt op efter gudstjenesten.

Sognepræst Andreas Christensen prædikede over Jesu dåbs- og missionsbefaling, Mt. 28, 18-20. Han hæftede sig ved ordene i den ”idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer…” Han udlagde det ”at holde” til at være at ”beholde” Jesu befalinger.

Derefter fulgte ikke en salme, men Jens Rosendals sang fra 1981: ”Du kom med alt det der var dig…” Den er højt ophøjet af tidsånden, men den hverken holder eller beholder det, som Jesus har befalet os: ”Har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal blive eet kød.”

Sangen handler derimod om at have afvist Jesu befaling, at have voldt sin ægtefælle og sine børn den sorg, at lade hånt om sit ægteskabsløfte ved at ville skilles. Sangen tager tilmed ”Vorherre selv” til indtægt for dette brud på Jesu befaling. Det minder mig om udsagnet af Patriarken i Istanbul: ”Krig i Guds navn er krig imod Gud.” Det må ’krig’ mod Jesu ord i Vorherres navn vel også være?

Trist er det, at den ’krig’ førte Manu Sareen, da han var kirkeminister. Tilmed erindrede han den vel nærmest som en af sine bedrifter? Blev den gamle ydmyge vending: ”Gud alene æren” ikke af ham i den sag udlagt: Manu Sareen alene æren? Men ingen af de tre: Andreas Christensen, Manu Sareen eller Paula Larrain kom ind på frafaldet fra de befalinger, som Jesus befalede os at gå ud og lære alle folkeslagene at holde.