Fra gadeavis til månedsavis og ugeavis

De første numre handlede meget om protester – imod abort, porno, homoseksualitet, antisemitisme og politik. Stilen var præget af den tids flowerpower og de manglende grafiske muligheder.

Udfordringen opstod i kælderen under “Projekt Hus” i København i 1973 under inspiration af “Jesus Revolutionen” – en flower-power agtig bevægelse, som begyndte i USA.

Året før havde en gruppe unge kristne oprettet et blad i Norge under navnet “Utfordringen”, og efter samtaler med disse initiativtagere, gik en gruppe danskere i gang med et lignende projekt. Blandt initiativtagerne var Jørgen Vium Olesen, en ung arkitekt, som senere blev ejer af Udfordringen og – efter at den var blevet en selvejende institution – dens første direktør.

Gadeavis

I starten var Udfordringen en gadeavis, som udkom med ujævne mellemrum, efterhånden som oplaget blev solgt. I 1973 blev alligevel til 9 gange, så det siger noget om den energi og beslutsomhed, der lå bag. Hovedformålet med avisen var at fortælle om kristen tro – men på en ny og anderledes måde, som appellerede til især unge.

Månedsavis

Hurtigt udviklede Udfordringen sig til at udkomme i abonnement, og fra 1975 hver måned. Mange havde nu fået øje på avisen og læste den dels selv, dels gav de den videre til interesserede. Det var ikke ualmindeligt, at en abonnent fik tilsendt 10 eksemplarer hver måned – til uddeling.

I avis-kioskerne

Avisen kom nu også ud i en række kiosker, og der blev gjort et stort arbejde for at få abonnenterne til at købe deres avis i en kiosk. På den måde ville kioskerne sælge aviser, og beholde Udfordringen blandt deres tilbud. Kiosk-salget var i starten en succes, men efterhånden blev det svært at få solgt aviserne. Tusindvis af eksemplarer kom tilbage igen – og desværre først mange måneder senere på grund af de regler, Bladkompagniet arbejdede med.

Medarbejdere

Mange tror, at det var den omvendte journalist Johny Noer, der startede Udfordringen. Det var det ikke. Tværtimod ønskede Johny Noer og Johannes Facius, at avisen skulle være organ for Unge Kristne. Det ville Jørgen Vium ikke, så det endte med et brud, hvorefter de udgav magasinet Ung Vin, mens Vium med flere fortsatte med at udgive Udfordringen som avis.

Blandt de mange kreative personer, som arbejdede på Udfordringen dengang, var Benny Alex, Leon Have, Per Hansen, Rie Pedersen, Kirsten von Moos, Carl Anker Mortensen, – samt en lang række frivillige.

Da den karismatiske bølge netop i de år kom ind over Danmark, inviterede Vium nogle markante personer fra denne bevægelse med i redaktionen. Det var bl.a. læge Michael Harry og præsterne Svend Boysen og Stig Christensen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Dronning Margrethes tro har ofte været nævnt i avisen.

Forlaget opstår

Allerede i 1974 fik Jørgen Vium Olesen den idé at trykke plakater i farve med bibelvers på 5 forskellige sprog. Det blev en stor succes. I 1976 deltog Jørgen på en international udstilling i London og derefter på bogmessen i Frankfurt, hvor man fik de første kontakter for bogen “Skabelsen” (en smuk gavebog med store farvebilleder), som derefter blev trykt på 8 sprog i 61.000 eksemplarer.

Det var dyrt, og avisen var i pengenød. Derfor sendte man simpelthen bogen ud til alle abonnenterne – i håb om, at de ville købe den! De trofaste abonnenter bakkede op – avisen var reddet, og et nyt forlag, som fik navnet “Scandinavia” var opstået.

Allerede i 1980 udgav man den første billedkalender med bibelvers i 42.000 ekspl. på 5 sprog. I 1981 overgik forlaget fra privateje til en selvejende institution. Jørgen blev både formand for bestyrelsen og daglig leder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Baghuset i Nørregade

Efter en tid at have boet til leje i Folkekirkens Nødhjælps bygning ved Bispegården, var man nu flyttet ind i en 4 etagers baggårds bygning i Nørregade 32, tæt på Nørreport station. Mange kom og gav en hånd med gratis eller uden at få ret meget for det. Der var begejstring for sagen. Forlaget blev delt op i afdelinger, og man forsøgte at få styr på administrationen i det kreative hus.

I baghuset blev en af etagerne senere indrettet til musikforlaget “Nye Toner” med moderne kristen musik. Det var startet af Mogens Koch Pedersen ud fra Cliff Richards ord: “Why should the Devil have all the good music?” – og drevet videre under ledelse af Per Hansen og senere andre under forskellige firma-navne. Men det lykkedes aldrig at få musik-afdelingen til at give overskud.

Udfordringen i krise

Da de fleste kræfter nu blev brugt på forlaget, gik det ud over avisen. Det skete ofte, at siderne blev kørt til trykkeriet i Holbæk på motorcykel tidligt om morgenen, før deadline, efter at medarbejderne havde arbejdet hele natten med at klippe og klistre…
Mens forlaget voksede – og havde større eksport end Gyldendal – faldt oplaget på Udfordringen ned under 4.000 ekspl..

De første numre handlede meget om protester – imod abort, porno, homoseksualitet, antisemitisme og politik. Stilen var præget af den tids flowerpower og de manglende grafiske muligheder.

En ny vision fødes

Samtidig – i 1984 – fik journalist Henri Nissen i Calcutta en stærk vision om at skabe en kristen avis. Da han var redaktør på Kristeligt Folkepartis ugeavis Idé Politik forsøgte han først at overtale partiet til at privatisere avisen, som på få år havde opnået et oplag på over 5.000. Men forslaget faldt i hovedbestyrelsen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kort efter forlod han ugeavisen for at arbejde med mission i Bangladesh og Nepal. (Idé Politik mistede efter nogen tid igen oplag og måtte nogle år senere omdannes til et medlemsblad med kun 6, så 4 udgaver årligt.) I stedet kastede Henri sammen med en anden tidl. Idé Politik-redaktør, Bent Dahl Jensen, deres kærlighed på det hensygnende Udfordringen.

De ville forny avisen og udgive den hver uge! Den skulle være en aktuel ugeavis for de aktive i både frikirker og folkekirken og fortælle om tro på en ikke-indforstået måde, som også kunne appellere til mennesker udenfor de kristne kredse.

De sendte i 1985 uopfordret deres plan til bestyrelsen, som efter at have undersøgt sagen, gjorde Henri Nissen til redaktør, mens Bent Dahl blev tilknyttet pressebureauet Daneu i første omgang. Senere blev han medredaktør og chefredaktør i en periode. Avisen voksede igen i oplag, ligesom annoncemængden steg. Eksperimentet med at gå fra månedsavis til ugeavis lykkedes. De gamle abonnenter blev – og nye kom til. Avisen klarede sig endda bedre som ugeavis end som månedsavis.

Forlag og avis delt

I 1988-89 besluttede bestyrelsen af teologiske grunde at dele forlaget og avisen i to selvstændige fonde. I forbindelse med udskillelsen, blev Udfordringen fysisk flyttet til Christiansfeld, hvor den fik til huse i en bygning ejet af Brødremenigheden, men uden forbindelse i øvrigt.

Trods udskillelsen og de dønninger, det skabte, blev avisens økonomi i løbet af få år igen sund og oplaget toppede i 1996 med over 8.000 abonnenter. Samme år forlod Henri Nissen igen avisen for at rejse til Afrika og arbejde som AV-direktør på radio-stationen Sawtu Linjiila (der blev sponseret af bl.a. Det Lutherske Verdensforbund).

Ny redaktør og forsøg på en ny linje

Frikirkepræst Leif Munk, som i en længere årrække havde siddet i bestyrelsen, blev ny redaktør. Han kom med ny inspiration fra Norge og forsøgte ved hjælp af Leon Have at udbygge avisen med bl.a. en sektion med undervisningsstof om kristne emner. Avisens sidetal blev forøget, og der førtes en mere markant frikirkelig linje. Dette skete ikke mindst for at imødegå konkurrencen fra et nyt blad “Ny Vision”, som Jørgen Vium Olesen nu udgav.

Da økonomien samtidig var på vej nedad med underskud tre år i træk og samarbejdet mellem leder og bestyrelse ikke længere fungerede, opsagde bestyrelsen samarbejdet med Leif Munk.

Tilbage til den gamle linje

Da Henri Nissen netop i 1999 vendte hjem fra Afrika og havde fået en stilling i Mission Afrika som informationssekretær, spurgte bestyrelsen ham om at vende tilbage til avisen.

Avisen vendte nu tilbage til den gamle, bredere linje med vægt på nyhedsstof og journalistik. Gamle konflikter med trosbevægelsen og forlaget Scandinavia blev afsluttet og der skete en forsoning. Avisen har siden år 2000 været på internettet med en meget omfattende hjemmeside, som indeholder over 25.000 artikler.

Et musikforlag “Hosianna” blev opkøbt og et bogforlag voksede frem. Begge drives nu sammen med avisen på internettet. I 2013 købte avisen sit nuværende avishus i Christiansfeld. Her er også indrettet en café og et bogsalg. Samtidig overtog Udfordringen også en lokal ugeavis, Christiansfeld Avis, og 3 år senere endnu en ugeavis, Lunderskov Folkeblad. Formålet var gennem synergi at skabe overskud til Udfordringen.

Udfordringens påske- og juleaviser begyndte samtidig at udkomme som traktataviser og blev uddelt i op til 50.000 ekspl. bl.a. som tillæg til lokalaviserne. I 2021 udvidede avisen med en hjemmeside for unge: UDF.nu, ligesom der konstant arbejdes på nye initiativer.

Støtter i Afrika

Udfordringen har i mange år støttet kristne i Afrika med at oprette lokale radiostationer – specielt i områder, hvor kristne udgør et mindretal og er truet af muslimsk terrorisme.

Radioerne sender ikke blot forkyndende, men også sociale, humanitære og oplysende udsendelser. Disse er med til at skabe afspænding i forhold til muslimerne og nedbryde fordomme om kristne.

Desuden støtter avisen film-mission. Et team rejser rundt med Jesus-filmen og andre kristne film, som de viser i byer og langt ude i bushen, hvor de selv må medbringe elektricitet fra en generator. Tusindvis er blevet kristne gennem dette arbejde. Bladet bakker også op om Gospel Outreach, hvor Per Hyldgaard samler tusindvis til kæmpe kampagner i Afrika, Asien og Sydamerika.

Ungarbejder Tobias Mikkelsen synes, det er sjovt at se de gamle numre, som han her er i færd med at scanne ind. Aviserne kan efterhånden ses på www.udfordringen.dk/arkiv.

Historien skannes ind

Udfordringen er nu gået i gang med at skanne alle de gamle numre ind. Stadig flere af de gamle numre kan findes på internettet, hvor der ellers kun er lagt artikler ud fra ca. 2004.

Da mange af de gamle numre er bortkommet – specielt fra 1980’erne, vil vi gerne i kontakt med læsere, der måtte have de gamle numre liggende. Målet er, at alle læsere nemt kan finde tilbage til aviserne fra et bestemt år, måned eller uge!

Jubelåret

Jubilæumsåret fejret på bibelsk vis med et ”jubelår”, hvor alle trofaste læsere har mulighed for at forære et års gratis abonnement til venner og bekendte. (Se nærmere på bagsiden.) Dette finanseres af et overraskende godt overskud i 2021. Som om det var forberedt ovenfra. Guds alene er æren!