Bønnens hemmeligheder 2: Bed for at få resultater

Af Kenneth Hagin. Forkynder, præst og forfatter i USA (1917-2003)

Johannes 16:23-24 siger: ”På den dag skal I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis I beder Faderen om noget, skal han give jer det i mit navn. Hidtil har I ikke bedt om noget i mit navn; bed, så skal I få, for at jeres glæde må blive fuldkommen.”

Dette sagde Jesus, umiddelbart før han gik op til korset. Han talte om den dag, som vi nu oplever, om den dag, hvor han endelig ville fare op til Himmelen og tage sæde ved Faderens højre hånd. Han er nu vor mellemmand, vor forbeder, vor stedfortræder og vor Herre.

Han står mellem Faderen og os. Når han siger ”på den dag”, mener han den ny pagts tid. Da Jesus var her på jorden, havde disciplene stadig anledning til at spørge ham. De kunne tale med ham ansigt til ansigt.

Autoritet over dæmoner, men ikke over mennesker

Jeg har en ven, der er præst, men som aldrig får svar, når han beder. Det er en kamp for ham. Han beder til Jesus. Jeg beder til Faderen i Jesu navn. Sådan har jeg bedt i 21 år, og jeg har altid fået, hvad jeg har bedt om. Som regel får jeg det med det samme. Men til tider kan der godt gå nogle dage, især med hensyn til penge, da de først må komme gennem forskellige kanaler.

Hvis denne ven beder mig om at bede for hans økonomi, må han og jeg være enige om det. Men hans vilje kan blokere min vilje og tro, for nok har vi autoritet over dæmoner og onde ånder, men vi har ikke autoritet over menneskets ånd. Hvis vi havde autoritet over menneskets ånd, kunne vi tvinge hvem som helst til at blive frelst.

Blokeringer

I sin bog ”Prædikener om autoritet over dæmoner, sygdom og død” fortæller John Lake om, hvordan han bad for en mand, som havde sukkersyge. De knælede for at bede, da Lake pludselig spurgte manden, hvordan det kunne være, at der hele tiden viste sig et beløb på 5.000 dollars for ham.

Manden svarede, at hans bror og han selv havde været kompagnoner, men at hans bror var død. Hans svigerinde havde imidlertid bedt ham om at afvikle forretningen, hvad han gjorde. Men han havde holdt 5.000 dollars tilbage til sig selv, fordi han syntes, han fortjente det, selv om det godt nok var hendes penge.

Lake bad ham da om at skrive en check på 5.000 dollars, hvorefter han gerne ville bede for ham. Manden skrev checken og gik til postkassen for at sende den til sin svigerinde. Da han kom tilbage, var han helbredt. Somme tider kan der være forhold som dette, som umuliggør et bønnesvar.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg tror, men…

Der er nogen, som siger: ”Jeg tror på at dette skriftsted, Men… ” Sig ikke ”men”, for der er ikke noget ”men” i det vers. Der er også nogen, som siger, at de tror på dette skriftsted, hvis… Der er ikke noget ”hvis” i det vers, så lad være med at sige ”hvis”. Bare tag Jesus på Ordet.

Han siger i det 24ende vers: ”Hidtil har I ikke bedt om noget i mit navn.” Til dette tidspunkt havde de ikke bedt om noget i hans navn, fordi han stadig var på jorden. Det havde intet formål, før han begyndte sin stedfortrædende forbøn ved Faderens højre hånd.
”Bed, så skal I få, for at jeres glæde må blive fuldkommen.”

Din glæde kan ikke være fuldkommen, hvis du ikke har nok til at betale renterne eller regningerne. Din glæde kan ikke være fuldkommen, hvis dine børn er syge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helbredt for fåresyge

Vi var til et møde, da telefonen ringede omkring kl. 16. Min svigermor, som tog sig af vore børn, sagde, at vores dreng havde fåresyge. Han havde været syg hele eftermiddagen. Hun gav røret til Ken, som fortalte, at han havde bedt mormor om at ringe, og at han vidste, jeg ville bede til Gud, som ville gøre ham rask.

Da Ken havde lagt røret på, begyndte vi at bede. Senere fortalte hun os, at han havde lagt sig ned og var faldet i søvn. En lille time senere havde hun vækket ham og sagt, at han skulle tage sin pyjamas på og gå rigtig i seng. Han havde ingen feber, ømheden var forsvundet, og han havde det fint!

Han fik aldrig siden fåresyge. Gud hører og svarer på bøn. Alt for ofte mumler folk bare lidt ud i mørket og kalder det bøn. De håber, at noget vil ske.

For Guds skyld?

Lad os lægge mærke til forskellen på at bede om noget ”for Jesu skyld” (eller ”for Guds skyld”) og ”i Jesu navn”. Når du kommer til Gud og beder ham gøre noget for Jesu skyld, beder du om, at det må ske som en hjælp til Jesus på din bekostning. Det lyder tåbeligt, for Jesus behøver ikke hjælp, og du har alligevel ikke noget at stille som garanti, hvis han gjorde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bare tag Jesus på Ordet. Han siger:
”Bed, så skal I få, for at jeres glæde må blive fuldkommen.”

Vi behøver hjælp, og han har mulighederne. Lad derfor være med at bede ”for Jesu skyld”. Hvis jeg har ondt i maven, og jeg beder om helbredelse, er det ikke fordi jeg ønsker smerten skal standse for Jesu skyld. Det er for at hjælpe mig. Hvis jeg skylder 500 kroner væk og beder om, at de må komme, så gør jeg det for at hjælpe mig selv. Det er mig, som er i nød, ikke Jesus. Jeg ved godt, at Gud alligevel har hjulpet os, når vi ikke vidste bedre, men vi burde være i stand til at vokse i bøn.

Gud ønsker, at vi vokser

Bibelen fortæller os, at der er lighed mellem fysisk og åndelig vækst. Ingen fødes som et fuldvoksent menneske. Man fødes som et spædbarn, og så vokser man. Vi bør vokse i bønnen, lige så vel som vi bør vokse fysisk. Da jeg var barn, bad jeg: ”Jeg er træt og går til ro…”

Men sådan beder jeg ikke længere. Da vi var åndelige spædbørn, bad vi måske på en bestemt måde, og Gud mødte os og hjalp os. Det var godt nok på det tidspunkt, men Gud ønsker, at vi skal vokse åndeligt. Når du møder Gud på hans plan, er det helt anderledes. Han forlanger mere af dig, efterhånden som du vokser. Når du får lys og undervisning, forventer Gud, at du vandrer i det lys.

Guds løfter holder

”I mit navn . . . skal de tale med nye tunger.” Enhver burde tale tunger. Du kan gøre det i Jesu navn. ”I mit navn skal de tage på slanger.”
Det betyder, at hvis du uheldigvis skulle blive bidt, kan du ryste krybet af og gøre krav på immunitet i Jesu navn. Da apostelen Paulus led skibbrud på en ø, samlede han kvas og lavede et bål, hvorfra en slange bed sig fast i hans hånd.

Folkene omkring troede, at han måtte have gjort noget forfærdeligt, siden han syntes at være dømt. De troede, han ville falde død om. De iagttog ham, men han blev hverken syg eller faldt død om. Så troede de, han var en gud.

En præstekollega og nogle af hans venner var engang ude at fiske i nogle floder i det østlige Texas, da en slange bed ham. De andre mænd blev forfærdede, for de var ikke frelst. Min ven rystede den af i Jesu navn og fortsatte som før. Vennerne iagttog ham og opdagede, at det ikke havde skadet ham det mindste. Dette er ikke fanatisk – det er bibelsk.

De blev forgiftet

Bibelen siger: ”Og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem.” Det betyder, at hvis du uheldigvis skulle blive forgiftet, har du ret til at gøre krav på immunitet i Jesu navn. For nogle år siden siden fortalte biskoppen for pinsekirkerne i Texas, at der engang var et præstekonvent for Texas-distriktet i Corpus Christi, Texas. Det var mange år siden, og præsterne havde ikke råd til at bo på de gode hoteller, så de bestilte et tredjeklasses hotel.

Der var ikke rindende vand, men der var en kande på værelset. De havde netop spist sammen i køkkenteltet, da nogle af dem blev syge. Til sidst var 20-30 stykker virkelig syge, så de begyndte at bede for hinanden. Mens de bad, fik en af dem en åbenbaring om, at vandet i hotellet var forgiftet, hvorpå man sagde til de resterende, at de ikke skulle drikke det mere. Alle blev helbredt.

Så tog de noget af vandet og fik det undersøgt på en marinebase i nærheden. Officeren, som undersøgte det, sagde, at der var gift nok i det vand til at udrydde et helt regiment. Nogen havde lavet en grusom spøg, for enhver vidste, at denne gruppe troede på mirakler og helbredelse.

Ikke en eneste af dem behøvede lægehjælp. De havde ret til i Jesu navn at gøre krav på helbredelse, da de ved et uheld var blevet forgiftet. Det er ikke nogen yderliggående lære, for det står i Bibelen.

Du har ret til det

Bibelen siger: ”På syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske.” Læg mærke til, at Jesus siger: ”i mit navn… skal de tale med nye tunger… på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske.” Du kan lægge hænderne på syge i Jesu navn. Du kan begynde at tale i tunger, og Helligånden giver sproget. Du har ret til det i Jesu navn.

Et ganske almindeligt Guds barn
har lige så meget ret til at bruge
Jesu navn mod djævelen, som en præst har.

Dette er netop så lovligt og stærkt, som det kan være. Et ganske almindeligt Guds barn har lige så meget ret til at bruge Jesu navn mod djævelen, som en præst har.

Ikke stor tro, men ret til

Der var en, som sagde til mig, at hvis han havde tro nok, så kunne han gøre, som dette skriftsted siger. Men Jesus sagde ikke et ord om tro. Han sagde: ”Den, som tror… i mit navn.” Tro er noget, som du allerede har. Hvis du tror på Jesu navn, så brug det. Det har ikke noget med troskampe at gøre. Det er ganske enkelt at stå på vores ret og frimodigt bruge, hvad der tilhører os.

Vi skal handle på det

Det er, når det menneske, som behøver helbredelse, begynder at handle på, hvad der tilhører ham, at han bliver helbredt. Alt for ofte får folk ikke guddommelig helbredelse, som de burde. De samtykker blot forstandsmæssigt. Der sidder folk rundt omkring i kirkerne, som vidner om, at Guds Ord er sandt, men de er stadig ikke helbredt. De handler ikke og bruger ikke Jesu navn.

Når vi handler på det, virker det. Jakob sagde: ”Vær Ordets gørere, ikke blot dets hørere.” Det er kun et spørgsmål om at vide, hvad der tilhører os, og så handle på det. Det er at stå på vores lovlige ret. Jesu navn tilhører dig, ligesom mine hænder og fødder tilhører mig. Jeg bruger dem, fordi de tilhører mig.

Du vil opdage, at djævelen vil forsøge at gå imod dig og forvirre dig. Men Jesu navn er dit. Så brug det! Der er mange mennesker, som beder, beder, men resultaterne beviser, at deres bønner er til ingen nytte. Hvis du ikke forventer resultaterne, er der ingen grund til at bede. Bed for at få resultater.

Hvis der ikke viser sig resultater,
viser det blot, at vi har en form uden kraft.
Gud arbejder stadig på samme måde.

Hvis resultaterne udebliver, burde vi finde frem til årsagen. Hvis der ikke viser sig resultater, viser det blot, at vi har en form uden kraft.
Gud arbejder stadig på samme måde. Gennem årene har jeg været i mange kirker, hvor man ikke de sidste mange år har oplevet, at en sjæl blev frelst. Hvorfor søger vi ikke tilbage til det grundlæggende princip og finder ud af, hvad der er i vejen?
Gud er ikke usandfærdig. Mirakler kan stadig ske.

Teksten er forkortet fra ”Prayer Secrets”, som på dansk udkom som ”Bønnens hemmelighed” på Rhema Forlag i 1986.