Retrætestedet Skovhuset holder ’Fremtidsdag’

Retrætestedet Skovhuset i Sdr. Vissing inviterer folk til arrangementer med stille dage, der også inkluderer fælles bøn og andagter.

I nogle skovklædte bakker uden for landsbyen Sdr. Vissing i Brædstrup kommune ligger Skovhuset, et retrætested for alle, som trænger til hvile i en travl hverdag. Her afholdes retrætekurser og stille dage, hvor man kan søge tættere til Gud og naturen og finde fred.

Skovhuset

Skovhuset startede som et økumenisk retrætehus i 1988 og har siden været en unik ramme for åndeligt søgende og troende frem til i dag. Siden starten i 1988 har en stor flok frivillige drevet Skovhuset, så søgende og troende mennesker har kunnet opleve dette helt unikke sted, hvor jorden er nærmere himlen. Men mange af disse frivillige har nu nået en alder, hvor de ønsker, at yngre kræfter træder til.

Nye tider

Siden sidste sommer har der således været en lille gruppe af mennesker, der arbejder på at videreføre dette vigtige virke. For de fire mennesker er Skovhuset et sted, hvor de har oplevet, at himlen rørte jorden. Denne erfaring af Gudsnærvær ønsker de fortsat skal være mulig for andre at gøre sig i Skovhuset.

De har efterfølgende sat alle kræfter ind på at bevare Skovhuset og den særlige ånd, som huset rummer. Derfor indkalder de til en ”Fremtidsdag” i Skovhuset, hvor det bliver muligt for alle interesserede at deltage og komme med input til, hvordan fremtiden for Skovhuset skal være.

Fremtidsdag

Fremtidsdagen bliver lørdag d. 10. september i Skovhuset. Her kan man høre mere om visionen for Skovhuset og tænke med på, hvordan det vigtige arbejde kan fortsætte i fremtiden. Målet er, at huset også fremover skal bygge på bæredygtigt frivilligt arbejde, og man håber, at så mange som muligt vil bidrage med idéer og tanker.

For yderligere information om dagen kontakt Tine Døring på tlf. 2984 5589 eller e-mail: td@retraetehus.dk.