Danske menigheder får besøg fra Tanzania

En præst i Tanzania kan have op mod ni menigheder. Ud over forkyndelse står præsterne også for undervisning og diakoni.

Den 13. september ankom fem tanzanianere til Aalborg Stift. De er inviteret af Mellemkirkeligt Stiftsudvalg med Danmission som samarbejdspartner.

Under opholdet skal gæsterne tilbringe en dag, den 20.9., i Aalborg med biskoppen som vært. Derudover skal gæsterne før hjemrejsen den 28. september nå at besøge værtsmenigheder i Hurup, Thy, Lillevorde-Gudumholm, Sæby, Abildgård, Frederikshavn, Østervrå og Hjørring.

Ny indsigt til danskerne

– Idéen med besøget er at give indsigt i og engagere os i mennesker, der lever under helt andre vilkår end de danske og med helt andre og større udfordringer, end vi kender i Danmark, forklarer Benedikte Kühle, medlem af Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, Aalborg. Hun nævner flere af disse problemstillinger.

– Der er ikke politisk interesse for at hjælpe flygtninge, der kommer langt væk fra. Det går bedre med ukrainske flygtninge, for de ligner os mere, men hjælpen bliver finansieret af udviklingsbistanden til de fattigste lande. I Folkekirken er man meget optaget af, hvordan man klarer at modtage indvandrere. Interessen for andre langt væk er meget begrænset.

Corona var en betydelig krise i Danmark, men den har fået langt alvorligere konsekvenser i de fattige lande. Færre børn går i skole. Færre kvinder får uddannelse. Klimabelastningen har langt større konsekvenser i Afrika end hos os. Deres økonomi er skrøbelig.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen er vært for Stiftsudvalgets gæster den 20. september. Foto: Lars Horn/Baghuset

Én præst til ni menigheder

– I Mellemkirkeligt Stiftsudvalg vil vi gerne vise en smule interesse og opmærksomhed for mennesker i en fattigere del af verden, hvor også kirkerne har langt vanskeligere vilkår end hos os. Præsterne i Danmark synes at have mange udfordringer. I Tanzania har én præst ansvar for op til 9 menigheder, som skal nås ad dårlige veje på motorcykel. Foruden forkyndelse forestår præsterne undervisning og hjælp med alskens problemer. Lønnen er ca. 1000,- kr om måneden, og præsten skal selv dyrke en køkkenhave for at få mad på bordet. Evangelister med kort eller ingen uddannelse hjælper præsterne i arbejdet. Heldigvis ville Danmission hjælpe os med at formidle kontakt til Tanzania. I stedet for som sædvanlig, at vi rejser ned til dem for at få en stor oplevelse – fordi vi er dem, der har pengene til at rejse – valgte vi at invitere gæster fra Tanzania på vores regning. Så de kan få en oplevelse i den store verden, slutter Benedikte Kühle.