En livshistorie og et tidsbillede

Da Per Søgaard begyndte på de skriverier, der er blevet til bogen ”Stykkevis erkendelse. Fragmenter til en livsfortælling”, var det ikke tanken, at den skulle ud til en større læsekreds. I stedet var modtageren tænkt som de nærmeste. Nu foreligger bogen imidlertid så enhver, der kunne have interesse, kan læse den. Så her kommer en lille appetitvækker.

Tidsbillede

Store dele af bogen er et tidsbillede af en tid, der er meget anderledes end i dag trods det, at det i virkeligheden ikke er så længe siden. Bogens forfatter er født i 1948.Alligevel er der langt fra sporvogn og damptog over ”træk og slip”, meddelelsesbog og udenadslære til nutidens metro, wellnessbadeværelser, forældreintra og ansvar for egen læring.

For slet ikke at tale om forskellen på landpostens rute, der både indebar omsorg for syge og enlige, pauser med kaffeslabberas og ansvar for breve og pakker såvel som penge til nutidens Postnord, der ikke har tid til at udbringe fra dag til dag og næsten ikke længere har breve – og da slet ikke penge – at forvalte.

Arbejde og familie

Læseren følger forfatterens arbejds- og foreningsliv fra det første fritidsjob til arbejdet som lærer, efterskoleforstander og konsulent og fra spejderlivet som dreng til bestyrelsesposter i Indre Missions hovedbestyrelse og på Børkop Højskole.

Der er ikke tale om en stringent kronologisk fremstilling af forfatterens liv og arbejde. Således er nogle af kapitlerne mere tematisk opbyggede. Det gælder bl.a. i begyndelsen af bogen, hvor familien præsenteres – begyndende med forfatterens egen baggrund, så forældrenes og endelig bedsteforældrene. Senere kommer en lang beskrivelse af børn, svigerbørn, børnebørn og svigerforældre.

Mest for de indforståede

Den detaljerede gennemgang af familieforhold og arbejdsopgaver appellerer imidlertid ikke umiddelbart til en bred læserskare, som kan opleve de lange opremsninger og detaljer om private forhold som uvedkommende. Til gengæld vil det være interessant for familien og dem, der enten kender familien eller af arbejdsmæssige årsager på et plan er en del af fortællingen.

Dette i sig selv må udgøre en ret stor skare, da forfatteren har haft mange jern i ilden. Derfor har udgivelsen af bogen også en relevans, men for den almene læser er store dele af bogen mindre vedkommende. Som et tidsbillede kan den dog have en vis interesse også for dem, der ikke kender forfatteren eller hans arbejdsfelter.

Per Søgaard:
Stykkevis erkendelse
320 sider. 199,95 kr. Lohse


Artiklen fortsætter efter annoncen: